Văn bản khác 260/KH-UBND

Kế hoạch 260/KH-UBND năm 2017 về triển khai Chương trình trọng điểm năm 2018 về phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật; trọng tâm là hạ tầng giao thông do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 260/KH-UBND 2017 phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật trọng tâm là hạ tầng giao thông Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THC HIN CHƯƠNG TRÌNH TRNG ĐIM NĂM 2018 VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TNG KINH TẾ - K THUT; TRNG TÂM LÀ H TNG GIAO THÔNG”

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/12/2017 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; thực hiện chương trình công tác năm 2017 của UBND tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm năm 2018 về “phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật; trọng tâm là hạ tầng giao thông” với những nội dung chyếu sau:

I. Mục tiêu

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật với trọng tâm là hạ tầng giao thông nhằm hỗ trợ tích cực cho yêu cầu phát triển kinh tế, phát triển công nghiệp; nâng cao năng lực phục vụ, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Giao thông:

- Phối hợp với các cơ quan Trung ương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư lớn trọng điểm làm động lực thúc đy phát triển nhanh mọi mặt kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế: các dự án trên Quốc lộ 1A, Quốc lộ 49A, Quốc lộ 49B, đường cao tốc La Sơn - Túy Loan, đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

- Đầu tư hệ thống giao thông đi ngoại do địa phương quản lý, tập trung các tuyến giao thông quan trọng trong khu vực đô thị trung tâm, giữa khu vực đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh nhm liên kết các vùng, tạo động lực và có tính chất lan tỏa phát triển kinh tế xã hội: đường Phú Mỹ - Thuận An, đường Chợ Mai - Tân Mỹ, đường Phong Điền - Điền Lộc, đường Thủy Phù - Vinh Thanh... Khởi công dự án "Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh).

- B trí nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế: hoàn thành Tuyến đường số 7 Cụm công nghiệp Tứ Hạ; tiếp tục đầu tư Đường quy hoạch nội bộ cụm công nghiệp Tứ Hạ (tuyến s3), Đường gom s3-4 tại Cụm công nghiệp Thủy Phương, thị xã Hương thủy; khởi công mới Đường trục chính trong khu công nghiệp Phong Điền vào khu chức năng chế biến cát.

- Tiếp tục ưu tiên đầu tư một số công trình nhằm khai thác thế mạnh về tiềm năng văn hóa, du lịch trên địa bàn: tiếp tục thực hiện Chỉnh trang một số tuyến đường quy hoạch bãi tắm Thuận An và Phú Thuận, huyện Phú Vang; khởi công Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc.

2. Cấp nước và xử lý nước thải:

- Tiếp tục triển khai Dự án cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015 nguồn vn ODA (ADB), có tính đến giai đoạn 2020. Nối mạng cấp nước từ nhà máy nước Phong Thu vào khu công nghiệp Phong Đin.

- Ưu tiên đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho các khu công nghiệp: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Phong Đin công sut 4.500m3/ngày đêm; hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may; hệ thống xử lý nước thi tại khu C khu công nghiệp Phong Điền của Công ty TNHH C&N Vina Huế.

- Tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế.

- Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải làng nghề nước mắm xã Phú Thuận.

3. Cấp điện:

- Đảm bảo việc hỗ trợ cung cấp điện thi công đến hàng rào công trình theo quy hoạch.

- Đầu tư Hệ thống cấp điện phc vụ thi công hạ tầng khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 4 (đợt 1), Hthống cấp điện phục vụ thi công hạ tầng khu công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 1.

4. Hạ tầng công nghệ thông tin:

- Hoàn thiện hệ thống mạng tin học diện rộng kết nối mạng CPNet, triển khai hệ thống mạng Internet tập trung tính.

- Xây dựng Hạ tầng trung tâm thông tin dữ liệu điện tử tỉnh phục vụ khai thác cơ sở dữ liệu và các dịch vụ công (giai đoạn 2).

- Triển khai, duy trì đường Internet trực tiếp từ Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử đến các Trung tâm hành chính công.

- Đầu tư đảm bảo an toàn thông tin hệ thống thông tin tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hạ tầng kỹ thuật khác:

- Tiếp tục đầu tư xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp mở rộng cảng cá Thuận An.

- Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 210/2013/ND-CP: Dự án đu tư trang trại chăn nuôi bò giống và bò thịt xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.

- Tiếp tục đầu tư hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn ở các huyện. Triển khai đẩy nhanh thực hiện dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng bãi chôn lấp rác Thủy Phương và hồ xử lý, dự án bãi chôn lấp rác Phú Sơn; dự án Hệ thng thu gom và xử lý nước thải và chất thải tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy, Trung tâm Y tế huyện Nam Đông và Bệnh viện đa khoa Bình Điền. Khởi công các dự án lò đốt rác Phú Sơn và lò đốt rác Lộc Thủy.

- Đầu tư một số chợ phục vụ phát triển du lịch dịch vụ: nâng cấp chợ A Lưới, xây dựng chợ Bốt Đỏ.

6. Hạ tng khu công nghiệp:

- Hỗ trợ giải phóng mặt bằng hạ tầng khu công nghiệp: Hoàn thành dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bng khu công nghiệp THạ (giai đoạn 1); Dò tìm, xử lý bom mìn, vật ntại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1).

- Đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: khu công nghiệp Phong Điền của các nhà đu tư Công ty cổ phần Prime Thiên Phúc, Công ty TNHH C&N Vina Huế - Hàn Quốc, Công ty Viglacera; khu công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 1 của Công ty TNHH Hello Quốc tế Việt Nam; khu công nghiệp La Sơn giai đoạn 1 của Công ty TNHH Vitto; khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 4 (đợt 1).

- Xúc tiến đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Phú Đa, Quảng Vinh.

- Kêu gọi đầu tư nhà ở, hạ tầng xã hội, dịch vụ phục vụ công nhân gắn với phát triển khu công nghiệp.

7. Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô:

- Hoàn thành dự án Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải khu công nghiệp và khu phi thuế quan. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư Đê chắn sóng cảng Chân Mây. Khởi công mới dự án Đường phía Đông đầm Lập An, San lấp mặt bằng khu lưu thông hàng hóa tại cảng Chân Mây.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cầu cảng số 2 (dự kiến khởi công trong quý II/2018), hoàn thành cầu cảng số 3 cuối năm 2018.

- Tiếp tục kêu gọi đầu tư khu phi thuế quan, hạ tầng cảng và dịch vụ cảng Chân Mây.

III. Nguồn lực thực hiện

Tổng cộng: 2.500 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn đầu tư công: 1.500 tỷ đồng.

- Vốn doanh nghiệp và nguồn huy động khác: 1.000 tỷ đồng.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, đoàn thể và các địa phương có liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch này báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện theo định kỳ 6 tháng.

2. Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức chỉ đạo, thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch.

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư công cho việc thực hiện Kế hoạch.

4. Các Sở, ngành làm việc với các Bộ, ngành liên quan để phối hợp đẩy nhanh dự án của Trung ương trên địa bàn, tranh thủ nguồn vốn ngân sách Trung ương do Bộ, ngành quản lý.

5. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh rà soát các thủ tục, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án và xúc tiến kêu gọi đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp.

Yêu cầu giám đốc các sở; thủ trưởng các cơ quan đơn vị; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch nêu trên. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành cấp tnh;
- UBND các huyện, TX, TP Huế;
- VP: LĐ và CV;
- Lưu: VT, XDKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 260/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu260/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2017
Ngày hiệu lực25/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 260/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 260/KH-UBND 2017 phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật trọng tâm là hạ tầng giao thông Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 260/KH-UBND 2017 phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật trọng tâm là hạ tầng giao thông Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu260/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành25/12/2017
        Ngày hiệu lực25/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 260/KH-UBND 2017 phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật trọng tâm là hạ tầng giao thông Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 260/KH-UBND 2017 phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật trọng tâm là hạ tầng giao thông Huế

           • 25/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực