Văn bản khác 327/KH-UBATGTQG

Kế hoạch 327/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức cuộc thi "An toàn giao thông qua góc nhìn Sinh viên" do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 327/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức cuộc thi An toàn giao thông


ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/KH-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI "AN TOÀN GIAO THÔNG QUA GÓC NHÌN SINH VIÊN"

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBATGTQG ngày 22 tháng 1 năm 2013 của Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Báo Sinh viên Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi "An toàn giao thông qua góc nhìn Sinh viên" năm 2013, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Để mỗi tầng lớp nhân dân nói chung và Học sinh, Sinh viên nói chung trực tiếp nhìn nhận, ghi lại những hình ảnh bắt gặp trong cuộc sống hằng ngày khi tham gia giao thông từ đó xây dựng ý thức khi tham gia giao thông, gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

2. Tạo cơ hội, môi trường, sân chơi cho các bạn Học sinh, Sinh viên đồng thời tạo lan tỏa trong xã hội.

3. Cuộc thi phải rộng rãi, thu hút đông đảo Học sinh, Sinh viên tham gia, tổ chức tiết kiệm, thiết thực

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN

1. Đối tượng

Cuộc thi dành cho toàn thể công dân Việt Nam trong đó tập trung vào các đối tượng là Thanh niên, Học sinh, Sinh viên trên địa bàn cả nước

2. Thời gian:

Thời gian tổ chức cuộc thi từ tháng 1/11/2013 - 15/12/2013

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ YÊU CẦU CỦA TÁC PHẨM

1. Nội dung và hình thức

Ban tổ chức cuộc thi tiếp nhận các tác phẩm dự thi với các thể loại: video, ảnh, ý tưởng và các bài viết phản ánh về chủ đề An toàn giao thông. Trong đó, tập trung chủ yếu vào các vấn đề về bia rượu, tốc độ, hạ tầng, xe đạp điện, xe máy điện với các nội dung sau:

- Hành động đẹp và không đẹp khi tham gia giao thông;

- Hậu quả của tai nạn giao thông;

- Những sáng kiến, ý tưởng giúp giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông

2. Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi

- Đối với video và ảnh: các tác phẩm dự thi phải đảm bảo chất lượng tốt về nội dung và hình thức, kèm theo thuyết minh và ý nghĩa của từng tác phẩm

-Đối với bài viết: tác phẩm dự thi gửi về Ban tổ chức có độ dài không quá 800 từ.

- Đối với ý tưởng: ý tưởng tham gia cuộc thi phải mới, độc đáo và sáng tạo, có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn; không sao chép, gian lận, không vi phạm các quy định của pháp luật

IV. KÊNH TIẾP NHẬN

- Thí sinh gửi các tác phẩm dự thi về địa chỉ [email protected] hoặc [email protected] hoặc ghi vào đĩa CD gửi về địa chỉ Báo Sinh viên Việt Nam, số 5 Hòa Mã, Hà Nội hoặc Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, số 80B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Mỗi tác phẩm dự thi cần kèm theo đầy đủ các thông tin cá nhân tác giả, bao gồm: Họ và tên, năm sinh, nơi học tập, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, email…

V. CÁCH THỨC VÀ QUY TRÌNH BÌNH CHỌN, XÉT THƯỞNG

Các tác phẩm dự thi gửi về Ban tổ chức sẽ được đăng lên Website của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia địa chỉ: www.antoangiaothong.com và Website báo Sinh viên Việt Nam địa chỉ www.svvn.vn để độc giả bình chọn trên Website

1. Quy trình bình chọn: Độc giả sau khi truy cập vào địa chỉ hai Website trên có thể bình chọn cho từng tác phẩm theo 2 phương án sau:

- Gửi email bình chọn tác phẩm về địa chỉ [email protected] hoặc [email protected];

- Bình chọn trực tiếp cho tác phẩm trên Website

2. Quy trình xét thưởng:

a. Giải thưởng theo tuần: kết quả của mỗi tác phẩm dự thi căn cứ vào tổng số bình chọn của độc giả.

b. Giải thưởng năm: kết quả của mỗi tác phẩm dự thi được tính như sau:

- 50% số điểm dựa trên số lần bình chọn của độc giả;

- 50% số điểm còn lại dựa trên đánh giá của Ban giám khảo.

* Hàng tuần Ban tổ chức sẽ công bố danh sách các thí sinh đạt giải thưởng tuân theo từng thể loại trên Website : www.antoangiaothong.com và Website www.svvn.vn và gửi email đến từng thành viên đạt giải.

VI. CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. Giải thưởng theo tuần

Hàng tuần Ban tổ chức sẽ trao 1 giải cho tác phẩm có số lượng bình chọn cao nhất của mỗi thể loại tham dự. Cụ thể như sau:

- Giải thưởng video: trị giá 1.000.000 đ/giải;

- Giải thưởng ý tưởng: trị giá 1.000.000 đ/giải;

- Giải thưởng ảnh: trị giá 1.000.000 đ/giải;

- Bài viết: trị giá 1.000.000 đ/giải;

Ngoài ra, các thí sinh đạt giải sẽ được cấp giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

2. Giải thưởng năm

Ban tổ chức trao 36 giải thưởng trong đó có 1 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 20 giải khuyến khích. Cụ thể như sau:

- 1 giải nhất: trị giá 5.000.000 đ/giải và cúp lưu niệm;

- 5 giải nhì: trị giá 3.000.000 đ/giải;

- 10 giải ba: trị giá 2.000.000 đ/giải;

- 20 giải khuyến khích: trị giá: 1.000.000 đ/giải

Ngoài ra, các thí sinh đạt giải sẽ được cấp giấy chứng nhận của Ban tổ chức

VII. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức, trao giải Cuộc thi ảnh "An toàn giao thông qua góc nhìn Sinh viên" trích từ nguồn kinh phí đối ứng của Báo Sinh viên Việt Nam; nguồn kinh phí hoạt động của Trang thông tin điện tử Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia năm 2013 và các nguồn tài trợ xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

VIII. TIẾN ĐỘ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi "An toàn giao thông qua góc nhìn Sinh viên" (tháng 10/2013).

- Ra quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi thành phần bao gồm: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Báo Sinh viên Việt Nam và các đơn vị có liên quan (tháng 10/2013)

- Giao Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia:

+) Phối hợp với Báo Sinh viên Việt Nam xây dựng thông điệp truyền hình, slogan, thiết kế mẫu Banner, Poster, Flyer, phướn, tờ rơi sử dụng thống nhất trong toàn quốc. Tổ chức các hoạt động truyền thông về "Cuộc thi An toàn giao thông qua góc nhìn Sinh viên" (tháng 10/2013).

+) Phối hợp với Báo Sinh viên Việt Nam tổng hợp lên danh sách các cá nhân, tổ chức đoạt giải (tháng 11/2013).

+) Phối hợp với các đơn vị, ban, ngành chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất tổ chức lễ trao giải Cuộc thi "An toàn giao thông qua góc nhìn Sinh viên" (tháng 12/2013).

2. Báo Sinh viên Việt Nam

- Là đơn vị thường trực tổ chức cuộc thi có trách nhiệm tổ chức phát động, tuyên truyền về cuộc thi bao gồm tuyên truyền trên báo giấy và báo điện tử của Sinh viên Việt Nam (25/10/2013).

- Tổng hợp danh sách thí sinh đạt giải và công bố kết quả (15/12/2013).

- Có trách nhiệm đảm bảo về mặt nội dung, kỹ thuật cũng như chất lượng của cuộc thi.

- Tổ chức Lễ trao giải thưởng năm vào 21/12/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch TT UB ATGT QG (để b/c);
- Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Báo Sinh viên Việt Nam;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 327/KH-UBATGTQG

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu327/KH-UBATGTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2013
Ngày hiệu lực21/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 327/KH-UBATGTQG

Lược đồ Kế hoạch 327/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức cuộc thi An toàn giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 327/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức cuộc thi An toàn giao thông
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu327/KH-UBATGTQG
        Cơ quan ban hànhUỷ ban An toàn giao thông quốc gia
        Người kýNguyễn Hoàng Hiệp
        Ngày ban hành21/10/2013
        Ngày hiệu lực21/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 327/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức cuộc thi An toàn giao thông

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 327/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức cuộc thi An toàn giao thông

             • 21/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực