Văn bản khác 334/KH-UBATGTQG

Kế hoạch 334/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức chiến dịch tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 334/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức xử lý vi phạm sản xuất xe đạp xe máy điện


Y BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 334/KH-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TUYÊN TRUYỀN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG SẢN SUẤT, NHẬP KHẨU, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG XE ĐẠP ĐIỆN, XE MÁY ĐIỆN

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-UBATGTQG ngày 22 tháng 01 năm 2013 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng chiến dịch tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và hướng dẫn người tham gia giao thông sử dụng xe đạp điện, xe máy điện hiệu quả, an toàn.

- Kiểm soát chất lượng và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện.

- Giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông có nguyên nhân từ xe đạp điện, xe máy điện.

2. Yêu cầu

Chiến dịch phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả và đồng loạt trên cả nước.

II. NỘI DUNG CHIẾN DỊCH

1. Thời gian: Chiến dịch được thực hiện từ ngày 1/11/2013 - 31/12/2013.

2. Hoạt động tuyên truyền

2.1. Đối tượng tuyên truyền

Tập trung vào các đối tượng sử dụng xe đạp điện, xe máy điện là Học sinh, Sinh viên; đối tượng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện.

2.2. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách nhận biết các loại xe đạp điện, xe máy điện; cách lựa chọn loại xe thích hợp cho học sinh, sinh viên.

- Các quy định xử phạt hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh buôn bán xe đạp điện, xe máy điện.

- Các quy định xử phạt vi phạm hành chính khi tham gia giao thông đường bộ liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện.

- Hướng dẫn người dân sử dụng xe đạp điện, xe máy điện an toàn, hiệu quả.

- Nguyên nhân, hậu quả tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện.

2.3. Hình thức tuyên truyền

- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như: phát thanh, truyn hình, báo viết, báo mạng... tuyên truyền về chiến dịch thông qua tin, bài, phóng sự, chuyên mục, clip, các thông điệp...

- Tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, tờ rơi...

- Mở diễn đàn về xe đạp điện, xe máy điện trên trang thông tin điện tử của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để cung cấp cho nhân dân các thông tin liên quan đến công tác quản lý và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện tiếp nhận những thông tin phản ánh và giải quyết các thắc mắc của người dân liên quan đến vấn đề xe đạp điện, xe máy điện.

- Tổ chức các cuộc thi, các bài viết chuyên đề về xe đạp điện, xe máy điện.

- Tchức các bui hội thảo, tọa đàm về xe đạp điện, xe máy điện.

3. Công tác kiểm soát, xử lý vi phạm

3.1. Xử lý các vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, buôn bán xe đạp điện, xe máy điện

a) Về mặt hàng:

- Các quy định của pháp luật về điều kiện sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh về xe đạp điện, xe máy điện;

- Chất lượng xe đạp điện, xe máy điện.

b) Các vi phạm cần xử lý:

- Vi phạm về sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh;

- Vi phạm về hóa đơn, chứng từ;

- Vi phạm về chất lượng hàng hóa.

c) Đối tượng kiểm tra:

- Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu xe đạp điện, xe máy điện;

- Các cơ sở kinh doanh, buôn bán xe đạp điện, xe máy điện.

d) Biện pháp xử lý:

- Xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh buôn bán xe đạp điện, xe máy điện; truy tố vụ việc khi có đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm.

3.2. Xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông

a) Các hành vi vi phạm cần tập trung xlý: Xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện đặc biệt là các hành vi không đội mũ bảo hiểm; lạng lách, đánh võng; vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông.

b) Địa bàn xử lý

- Các cổng trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phthông trên địa bàn cả nước, nhng đoạn đường, nút giao thông tập trung nhiều phương tiện, có tình hình giao thông phức tạp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

- Chỉ đạo các cơ quan thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quc gia, các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về “chiến dịch tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện”.

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức phát động, sơ kết chiến dịch, đôn đốc kiểm tra các địa phương triển khai chiến dịch.

2. Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

- Xây dựng các thông điệp phát thanh, truyền hình, các TVC, các phóng sự chuyên sâu, sologan, thiết kế mẫu Banner, Poster, Flyer, phướn, tờ rơi sử dụng, thống nhất trong toàn quốc, tổ chức các hoạt động truyền thông trong toàn bộ chiến dịch.

- Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng và phát hành các TVC, các phóng sự về phân biệt xe đạp điện, xe máy điện với các loại phương tiện giao thông khác; các lỗi vi phạm, các nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện...

- Phối hợp với các Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát các thông điệp, các TVC, các phóng sự trên đài truyền hình địa phương.

- Phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống phát thanh truyền hình địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức họp báo công bố Kế hoạch.

- Phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tổ chức các cuộc thi với chủ đề liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện và trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân đạt giải.

3. Các Bộ, ngành, đoàn thể

3.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở học sinh, sinh viên tuân thủ các quy định của pháp luật trật tự, an toàn giao thông liên quan đến sử dụng xe đạp điện, xe máy điện.

Chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên nhận thức và hiểu biết về chất lượng và các điều kiện đảm bảo an toàn của xe đạp điện, xe máy điện.

3.2. Bộ Công thương

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện vi phạm pháp luật, đặc biệt là vi phạm về chất lượng xe đạp điện, xe máy điện.

3.3. Bộ Thông tin và truyền thông

Chỉ đạo hướng dn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương tuyên truyền hiệu quả chiến dịch; tăng thời lượng đưa tin bài đ tuyên truyền trước và trong quá trình tổ chức trin khai thực hiện chiến dịch.

3.4. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam

Tăng cường thời lượng, m thêm chuyên mục, phát thông điệp tuyên truyn chiến dịch tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khu, kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện.

3.5. Bộ Giao thông vận ti

- Rà soát, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý xe đạp điện, xe máy điện.

- Tăng cường lực lượng thanh tra giao thông, phối hợp với Cục Cnh sát giao thông đường bộ - đường sắt để thực hiện chiến dịch này.

3.6. Bộ Công an

Chỉ đạo Cảnh sát giao thông tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đối với người điều khin xe đạp điện, xe máy điện.

3.7. Các Bộ, ngành đoàn th, các tổ chức chính trị-xã hội là thành viên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức các hoạt động tuyên truyn vnâng cao nhận thức và hướng dẫn sử dụng xe đạp điện trong các đơn vị.

4. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chiến dịch tuyên truyền và xử lý vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng xe đạp điện, xe máy điện triển khai thực hiện tại các địa phương; báo cáo kết quthực hiện cho y ban An toàn giao thông Quốc gia (qua Văn phòng y ban An toàn giao thông Quc gia) trước ngày 10 tháng 1 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- PTTg Nguyễn Xuân Phúc-Chủ tịch UBATGTQG (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công thương;
-
Các cơ quan là thành viên của UB ATGT QG;
-
Các Phó Chủ tịch UB ATGT QG
-
Các Ủy viên UB ATGT QG, Ủy viên Ban TT;
- Ch tịch UBND tnh, thành ph trực thuộc TW;
- Ban ATGT tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 334/KH-UBATGTQG

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu334/KH-UBATGTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2013
Ngày hiệu lực22/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 334/KH-UBATGTQG

Lược đồ Kế hoạch 334/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức xử lý vi phạm sản xuất xe đạp xe máy điện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 334/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức xử lý vi phạm sản xuất xe đạp xe máy điện
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu334/KH-UBATGTQG
        Cơ quan ban hànhUỷ ban An toàn giao thông quốc gia
        Người kýNguyễn Hoàng Hiệp
        Ngày ban hành22/10/2013
        Ngày hiệu lực22/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 334/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức xử lý vi phạm sản xuất xe đạp xe máy điện

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 334/KH-UBATGTQG năm 2013 tổ chức xử lý vi phạm sản xuất xe đạp xe máy điện

             • 22/10/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/10/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực