Văn bản khác 38/KH-UBND

Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 41/2016/NQ-HĐND về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện 41/2016/NQ-HĐND lệ phí đăng ký cư trú cấp chứng minh Nghệ An 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/KH-UBND

Nghệ An, ngày 24 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 41/2016/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, CẤP CHỨNG MINH NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Triển khai kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đng nhân dân tỉnh. Đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

2. Giám sát chặt chẽ việc thi hành Nghị quyết, bảo đảm quyền, lợi ích của nhân dân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Tăng cường tuyên truyền nội dung Nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng đ nhân dân biết, thực hiện.

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Thủ trưởng các ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND cho 100% cán bộ, nhân viên cơ quan, đơn vị mình nm vững, triển khai thực hiện. UBND các huyện, thành, thị có văn bản chđạo Công an, Kho bạc, Chi cục Thuế cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương:

- Thu đúng mức thu; min thu lệ phí đúng đối tượng; nộp lệ phí đúng thời hạn theo quy định tại Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề nghị xlý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Chỉ đạo tổ chức họp, quán triệt nội dung Nghị quyết cho Trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực thi Nghị quyết của Công an cấp xã, bảo đảm đúng quy định.

- Niêm yết công khai mức thu, đối tượng miễn lệ phí tại nơi tiếp công dân của Ban Công an xã và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Công an đơn vị, địa phương có nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân.

- Chủ động phối hp với các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền nội dung Nghquyết để nhân dân biết, thực hiện.

Căn cứ yêu cầu thực tế, hàng năm Công an tỉnh lập dự toán kinh phí phục vụ công tác đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trình UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét, quyết định.

3. Cục Thuế Nghệ An trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời hóa đơn thu lệ phí; Kho bạc tnh chỉ đạo Kho bạc các huyện, thành, thị phối hợp tốt với Công an cấp huyện, UBND cấp xã trong việc nộp lệ phí theo đúng thời gian quy định.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn việc lập dự toán và tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hàng năm bảo đảm thực hiện tốt công tác đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Riêng năm 2017 phối hợp Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho Công an tnh để triển khai thực hiện Nghị quyết.

5. Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An xây dựng các chương trình, phóng sự nhằm tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh khóa XVII thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 16/12/2016; trong đó có Nghị quyết về lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền nội dung Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan; UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành, thị thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh) để được hướng dẫn, xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tnh ủy, HĐND tnh; (để báo cáo)
-
Đ/c Chủ tịch UBND tnh; (để báo cáo)
-
Đ/c Đại, PCT TT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó VPNC UBND tỉnh;
- Phòng Nội chính (Đ/c Vinh-TP);
- Lưu:
VT UBND tnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu38/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2017
Ngày hiệu lực24/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện 41/2016/NQ-HĐND lệ phí đăng ký cư trú cấp chứng minh Nghệ An 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện 41/2016/NQ-HĐND lệ phí đăng ký cư trú cấp chứng minh Nghệ An 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu38/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành24/01/2017
        Ngày hiệu lực24/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện 41/2016/NQ-HĐND lệ phí đăng ký cư trú cấp chứng minh Nghệ An 2017

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện 41/2016/NQ-HĐND lệ phí đăng ký cư trú cấp chứng minh Nghệ An 2017

             • 24/01/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/01/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực