Văn bản khác 462/KH-UBND

Kế hoạch 462/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 462/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-Tg đấu tranh chống buôn lậu Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 462/KH-UBND

Nghệ An, ngày 12 tháng 07 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 17/CT-TTG NGÀY 19/6/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, KINH DOANH HÀNG GIẢ, HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG THUỘC NHÓM HÀNG DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-Tg ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, nhập khẩu nhóm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền vi phạm các quy định pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng và góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

- Từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót đối tượng trong công tác kiểm tra, thanh tra nhất là đối với nhóm mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

2. Yêu cầu

- Các Sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương các cấp, làm tốt công tác phối hợp lực lượng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, sản xuất, kinh doanh, nhóm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng vừa cấp bách vừa lâu dài.

- Kịp thời cung cấp thông tin, diễn biến tình hình hàng hóa trên thị trường kết hợp với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân nâng cao nhận thức trong công tác đấu tranh phòng, chống, tố giác, lên án các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh giả, không bảo đảm chất lượng nhóm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊA BÀN KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

Các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh nhóm hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

2. Địa bàn kiểm tra

- Tuyến Biên giới đất liền tập trung kiểm tra, kiểm soát tại các Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Thanh Thủy; các Cửa khẩu phụ như: Tam Hợp, Ta Đo, Thông Thụ, Cao Vều... và các đường mòn, lối mở khác ở khu vực biên giới.

- Tuyến Biên giới trên biển tập trung kiểm tra, kiểm soát các vùng biển Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc; Cửa khẩu quốc tế Cửa Lò - Bến Thủy và các cửa sông, cửa lạch chính.

- Trên thị trường nội địa: Tập trung Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các kho tàng, bến bãi tập kết hàng hóa, địa điểm kinh doanh hàng hóa, các trung tâm phát luồng hàng hóa tại thành phố Vinh và một số trung tâm huyện, thị xã; các phương tiện vận tải hàng hóa trên các tuyến QL1, QL7, QL48, Đường Hồ Chí Minh, Ga Vinh.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Y tế

Nghiên cứu, đề xuất Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chưa quy định về chuyên môn kthuật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình kiểm tra, cách thức quảng cáo về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Tăng cường công tác quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ vào kiểm soát đối với nguồn gốc chất lượng của các nguyên liệu, các sản phẩm chăm sóc nâng cao sức khỏe con người; chủ động chia sẻ thông tin về cấp phép, quản lý đối với sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, phối hợp với các cơ quan liên quan phòng chống hiệu quả buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng thuộc phạm vi quản lý.

Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với hoạt động cấp phép sản xuất, lưu hành, quảng cáo, giám định, chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn đối với lĩnh vực, mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; phối hợp với các cơ quan và lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nói trên.

2. Công an tỉnh

Chỉ đạo công an các huyện, các đơn vị nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm, tập trung điều tra, triệt phá đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát tỉnh, Tòa án tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ buôn lậu, kinh doanh, sản xuất hàng giả đảm bảo nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị để thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh; tuần tra kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới đặc biệt là đường mòn lối mở, khu vực cửa khẩu, các kho bãi điểm tập kết hàng hóa ở khu vực biên giới; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới các loại hàng hóa là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền; phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương các cấp và lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động cư dân vùng biên không tham gia vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

4. Sở Công Thương

Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường khẩn trương rà soát, thu thập thông tin, nắm chắc địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền giả, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành và các lực lượng chức năng địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra toàn diện việc cấp phép, quản lý các cơ sở, hộ kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền trên cơ sở bám sát kế hoạch, chương trình công tác năm; đặc biệt tập trung thanh tra, kiểm tra hoạt động thương mại điện tử nhóm mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền về chất lượng hàng hóa, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, điều kiện kinh doanh.

5. Cục Hải quan tỉnh

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đặc biệt chú ý các lô hàng theo quy định phải đảm bảo điều kiện kiểm tra chuyên ngành theo tiêu chuẩn, quy chuẩn mới cho thông quan.

6. Cục Thuế tỉnh

Tăng cường thanh tra, kiểm tra về chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ đối với doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ. Công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm, biểu dương người tốt việc tốt trong đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, phối hợp tích cực với lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

9. UBND các huyện, thành, thị

Chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương và chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan để quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; Xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cho từng lực lượng cụ thể để tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

10. UBMTTQ tỉnh, các tổ chức thành viên, hội nghề nghiệp

Phát huy vai trò giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; đẩy mạnh truyền thông, phổ biến kiến thức cho nhân dân về các nhóm mặt hàng này; tăng cường vai trò tư vấn phản biện xã hội đối với chính sách pháp luật về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Tổ chức thực hiện:

Các ngành chức năng, BCĐ 389 các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này kịp thời, có hiệu quả và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các điểm nóng về tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

2. Chế đ báo cáo:

Yêu cầu các sở, ngành và các địa phương báo cáo kết quả triển khai và thực hiện về BCĐ 389 tỉnh (qua Văn phòng Thường trực, địa chỉ email: kehoachqltt.na@gmail.com) vào ngày 17 hàng tháng. Đối với các vụ việc lớn, phức tạp có tính chất điển hình, thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo quy định. Quá trình thực hiện nếu có những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất về Văn phòng Thường trực BCĐ 389 tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ 389 QG; (để b/c)
- TT Tỉnh ủy; TTHĐND tỉnh (để b/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)
- PCT TT Lê Xuân Đại;
- Các thành viên BCĐ 389 t
nh;
- CVP, PCVP (KT) UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chi cục QLTT t
nh;
- Lưu VT; KT (Thiền).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 462/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu462/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2018
Ngày hiệu lực12/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 462/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 462/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-Tg đấu tranh chống buôn lậu Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 462/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-Tg đấu tranh chống buôn lậu Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu462/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành12/07/2018
        Ngày hiệu lực12/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 462/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-Tg đấu tranh chống buôn lậu Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 462/KH-UBND 2018 thực hiện Chỉ thị 17/CT-Tg đấu tranh chống buôn lậu Nghệ An

           • 12/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực