Văn bản khác 47/KH-UBATGTQG

Kế hoạch 47/KH-UBATGTQG tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 47/KH-UBATGTQG tổ chức chiến dịch tuyên truyền cao điểm xử lý vi phạm


ỦY BAN AN TOÀN
GIAO THÔNG QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/KH-UBATGTQG

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TUYÊN TRUYỀN VÀ CAO ĐIỂM XỬ LÝ VI PHẠM VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG MŨ BẢO HIỂM

Thực hiện Chỉ thị số 04/ CT-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và Kế hoạch số 09/KH-UBATGTQG ngày 22 tháng 1 năm 2013 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2013, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng Kế hoạch tổ chức chiến dịch tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ giả mạo mũ bảo hiểm với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm.

2. Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm để ngăn chặn các loại mũ giả mạo mũ bảo hiểm trên thị trường; xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm.

3. Chiến dịch phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả và đồng loạt trên phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG CHIẾN DỊCH

1. Thời gian: Chiến dịch thực hiện từ 15/3 – 15/6/2013

2. Hoạt động tuyên truyền:

a. Chủ đề: “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ chính mình”

b. Nội dung tuyên truyền:

- Các quy định xử phạt hành vi vi phạm về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh buôn bán mũ bảo hiểm không đạt chuẩn chất lượng, mũ giả mạo mũ bảo hiểm.

- Cách nhận biết và phân biệt mũ giả mạo mũ bảo hiểm và mũ bảo hiểm đạt chuẩn theo quy định của pháp luật: (Mũ giả mạo mũ bảo hiểm là những loại mũ không có tem hợp quy CR hoặc không đủ ba bộ phận: vỏ mũ, đệm bảo vệ (xốp cứng) và quai đeo).

- Cách sử dụng mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

- Cảnh báo các tác hại và hậu quả của việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ giả mạo mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

c. Hình thức tuyên truyền:

- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng (như: phát thanh, truyền hình, báo viết, báo mạng...) tuyên truyền về chiến dịch thông qua tin, bài; phóng sự; chuyên mục; clip; các TVC; các thông điệp ....

- Tuyên truyền trực quan thông qua: xây dựng các cụm cổ động; pano, áp phích; banroll; tờ rơi; diễu hành....

d. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn để bảo vệ chính mình

- Đội mũ không phải mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe gắn máy bị xử phạt như không đội mũ bảo hiểm;

3. Ra quân xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh buôn bán mũ bảo hiểm giả, nhập lậu trên thị trường.

a. Về mặt hàng:

- Các loại mũ bảo hiểm giả, không có dấu hợp quy, chưa có công bố tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm về nhãn hàng hóa.

- Các loại mũ bảo hiểm nhập lậu, không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

b. Các vi phạm cần tập trung kiểm tra, xử lý:

- Vi phạm về đăng ký kinh doanh

- Vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ.

- Vi phạm về chất lượng hàng hóa, nhãn hàng hóa, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

- Vi phạm về địa điểm kinh doanh và trật tự an toàn giao thông.

c. Đối tượng, địa bàn, khu vực kiểm tra:

* Đối tượng kiểm tra:

- Các cơ sở kinh doanh, buôn bán mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm giả kể cả bán hàng rong, bán hàng lưu động.

- Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu mũ bảo hiểm.

- Các đối tượng vận chuyển, tàng trữ mũ bảo hiểm giả.

* Địa bàn, khu vực cần tập trung kiểm tra: Các địa bàn đông dân cư: thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, các trục đường giao thông chính.

d. Xử lý vi phạm: Xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm về kinh doanh mũ bảo hiểm giả. Áp dụng các biện pháp kiên quyết để xử lý vi phạm (tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm, truy tố hình sự các vụ việc có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm,…).

4. Các hoạt động bổ trợ:

a. Tổ chức ký cam kết giữa các nhà sản xuất mũ bảo hiểm về sản xuất mũ bảo hiểm đạt chuẩn đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý, mẫu mã, kiểu dáng phù hợp với đặc điểm khí hậu và tâm lý lứa tuổi của người Việt Nam.

b. Tổ chức ký cam kết giữa Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cửa hàng bán mũ bảo hiểm trên địa bàn, cam kết bán mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

c. Tổ chức các điểm đổi mũ bảo hiểm không đạt chuẩn lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn, có trợ giá cho người đội mũ.

5. Phối hợp các lực lượng chức năng ra quân tuyên truyền, vận động, nhắc nhở đối với hành vi đội mũ bảo hiểm giả, mũ không đảm bảo chất lượng và xử phạt nghiêm đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách khi đi mô tô, xe máy.

- Các trường hợp đội mũ bảo hiểm giả, mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng khi đi mô tô, xe máy được các lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở và vận động sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

- Xử phạt nghiêm hành vi không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách khi đi mô tô, xe máy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

1.1. Chỉ đạo các cơ quan thành viên của Ủy ban, các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chiến dịch đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm giả.

1.2. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức phát động, sơ kết chiến dịch đồng thời kiểm tra các địa phương triển khai chiến dịch.

1.3. Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia

+ Xây dựng thông điệp phát thanh, truyền hình, các TVC, các phóng sự chuyên sâu, slogan; thiết kế mẫu Banner, Poster, Flyer, phướn, tờ rơi sử dụng thống nhất trong toàn quốc; tổ chức các hoạt động truyền thông trong toàn bộ chiến dịch.

+ Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng và phát các TVC, các phóng sự về mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Gửi các TVC, các phóng sự tuyên truyền, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát các thông điệp, các TVC, các phóng sự trên đài truyền hình địa phương.

+ Phối hợp với các cơ quan xây dựng thông điệp sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn trên Đài tiếng nói Việt Nam và phát trên hệ thống phát thanh phường, xã, thị trấn.

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức ký cam kết với các nhà sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

2. Các Bộ, ngành, Đoàn thể

2.1. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương tuyên truyền hiệu quả chiến dịch, tạo sự đồng thuận của dư luận ủng hộ chủ trương tăng cường quản lý về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm.

2.2. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải có biện pháp tăng cường quản lý chất lượng mũ bảo hiểm sử dụng cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông, nhất là đối với việc sản xuất, kinh doanh, chất lượng, kiểu dáng, màu sắc và ghi tem, nhãn các loại mũ bảo hiểm đang được người tiêu dùng sử dụng khi tham gia giao thông.

2.3. Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các trường hợp đội mũ bảo hiểm giả và xử lý nghiêm các trường hợp người đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy định.

2.4. Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ Khoa học và Công nghệ,

Bộ Tài chính, Bộ Công An, Bộ Giao thông Vận tải tiến hành kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh mũ, nhập lậu bảo hiểm giả trên thị trường; đình chỉ hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm và tịch thu, tiêu hủy các loại mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường; tịch thu trang thiết bị sản xuất của cơ sở sản xuất nếu có hành vi cố tình tái phạm.

2.5. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền chiến dịch.

2.6. Các Bộ, ngành, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy trong đối tượng mình phụ trách.

3. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.1. Căn cứ vào Kế hoạch này, Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức chiến dịch tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm giả, triển khai thực hiện tại địa phương.

3.2. Đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cấp chính quyền, các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý thường xuyên, kiên quyết, triệt để các vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm giả, chấm dứt tình trạng bày bán các loại mũ mảo hiểm giả trên các trục đường giao thông, hè phố, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và mỹ quan đô thị.

- Yêu cầu các cửa hàng, đại lý kinh doanh, các nhà sản xuất và nhập khẩu mũ bảo hiểm ký cam kết sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Thí điểm “Điểm bán mũ đạt chuẩn”, tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến mua mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

- Phối hợp với các nhà sản xuất mũ bảo hiểm triển khai các điểm đổi mũ bảo hiểm không đạt chuẩn lấy mũ bảo hiểm đạt chuẩn, có trợ giá cho người đội mũ.

3.3. Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả về Ủy ban qua Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia./.

 

 

Nơi nhận:
- Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch UB ATGT QG (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các cơ quan thành viên của UB ATGT QG;
- Các Phó chủ tịch UB ATGT QG;
- Các Ủy viên UB ATGT QG;
- Bộ Công thương (Cục QLTT);
- Bộ Khoa học - Công nghệ;
- Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/KH-UBATGTQG

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu47/KH-UBATGTQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2013
Ngày hiệu lực11/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/KH-UBATGTQG

Lược đồ Kế hoạch 47/KH-UBATGTQG tổ chức chiến dịch tuyên truyền cao điểm xử lý vi phạm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 47/KH-UBATGTQG tổ chức chiến dịch tuyên truyền cao điểm xử lý vi phạm
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu47/KH-UBATGTQG
        Cơ quan ban hànhUỷ ban An toàn giao thông quốc gia
        Người kýNguyễn Hoàng Hiệp
        Ngày ban hành11/03/2013
        Ngày hiệu lực11/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Giao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 47/KH-UBATGTQG tổ chức chiến dịch tuyên truyền cao điểm xử lý vi phạm

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 47/KH-UBATGTQG tổ chức chiến dịch tuyên truyền cao điểm xử lý vi phạm

           • 11/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực