Văn bản khác 62/KH-UBND

Kế hoạch 62/KH-UBND năm 2014 tổ chức tuyên truyền và triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 62/KH-UBND 2014 xử lý vi phạm sản xuất kinh doanh sử dụng không phải mũ bảo hiểm Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/KH-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

VỀ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI CAO ĐIỂM KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG MŨ KHÔNG PHẢI MŨ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ, XE GẮN MÁY, XE ĐẠP MÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBATGTQG ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch về tổ chức tuyên truyền và triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy trên địa bàn tỉnh, gồm các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm (MBH) cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

2. Xử lý nghiêm các vi phạm trong nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh MBH nhằm ngăn chặn các loại MBH không đạt chuẩn chất lượng, các loại mũ giả mạo MBH trên thị trường.

3. Kiểm soát, xử lý nghiêm người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy không đội MBH; hoặc đội mũ không phải MBH dành cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

4. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành chức năng để triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả kế hoạch trong phạm vi toàn tỉnh.

II. Nội dung

1. Hoạt động tuyên truyền

a. Chủ đề: “Đội mũ bảo hiểm xe máy là bảo vệ chính mình”

b. Nội dung tuyên truyền:

- Đội mũ không phải MBH dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy sẽ bị xử phạt như hành vi không đội MBH; các chế tài và mức xử phạt hành vi sản xuất, kinh doanh, buôn bán và sử dụng MBH giả, mũ không phải MBH dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

- Cách nhận biết và phân biệt mũ giả mạo MBH, MBH không đạt tiêu chuẩn chất lượng và mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật: Mũ giả mạo mũ bảo hiểm là những loại mũ không có tem hợp quy CR, không có nhãn “MBH cho người đi mô tô, xe máy” hoặc không có đủ ba bộ phận: Vỏ mũ, đệm hấp thụ xung động bên trong và quai mũ.

- Mức xử phạt vi phạm hành chính của hành vi đội mũ không phải MBH dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

- Xử lý hành chính, cảnh báo xử lý hình sự hành vi sản xuất, kinh doanh buôn bán mũ không phải MBH dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

- Cảnh báo tác hại và hậu quả của việc sản xuất, kinh doanh, mua bán và sử dụng mũ không phải MBH dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

- Tổ chức cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ký cam kết chỉ sản xuất (nếu có), kinh doanh mua bán MBH đúng quy chuẩn.

- Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội cam kết cá nhân và người thân trong gia đình sử dụng MBH đúng quy chuẩn.

c. Hình thức tuyên truyền:

- Trên phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài…, để tuyên truyền thông qua các phóng sự, chuyên mục, tin, bài, ảnh, …

- Tuyên truyền trực quan thông qua các áp phích, tờ rơi, tổ chức diễu hành,…

- Tổ chức cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh mua bán MBH ký cam kết chỉ sản xuất, kinh doanh mua bán MBH đúng quy chuẩn.

- Tổ chức ký cam kết sử dụng MBH đúng quy chuẩn tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội.

d. Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn là bảo vệ chính mình.

- Đội mũ không phải mũ bảo hiểm bị phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

- Đội mũ bảo hiểm an toàn cho con.

đ. Truyền thông về doanh nghiệp, hộ kinh doanh mua bán MBH đúng quy chuẩn:

- Lập danh sách và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh mua bán MBH đúng quy chuẩn.

- Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng các thương hiệu MBH đúng quy chuẩn.

- Tổ chức các điểm bán MBH đúng quy chuẩn lưu động sẵn sàng tiếp nhận, tiêu hủy mũ không phải MBH dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

2. Xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh mua bán MBH giả, mũ không phải MBH dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

a. Thời gian: Tháng cao điểm từ 20/6/2014 đến 19/7/2014; tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm thường xuyên liên tục.

b. Về mặt hàng:

- Các loại mũ có kiểu dáng bên ngoài giống MBH dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy nhưng không có dấu hợp quy, chưa có công bố tiêu chuẩn chất lượng, vi phạm về nhãn hàng hóa.

- Các loại mũ giả, làm nhái mẫu mã của các thương hiệu MBH đúng quy chuẩn.

- Các loại MBH không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

c. Các vi phạm cần tập trung xử lý:

- Vi phạm về đăng ký, kinh doanh.

- Vi phạm về hóa đơn, chứng từ.

- Vi phạm về chất lượng hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, hàng giả và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,…

- Vi phạm về địa điểm kinh doanh và trật tự an toàn giao thông.

d. Đối tượng, địa bàn kiểm tra:

- Đối tượng kiểm tra:

+ Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu MBH (nếu có).

+ Các tổ chức, cá nhân kinh doanh MBH, mũ có kiểu dáng giống MBH; kể cả bán hàng lưu động.

+ Các đối tượng vận chuyển, tàng trữ mũ không phải MBH, MBH không đúng quy chuẩn.

- Địa bàn kiểm tra: Trung tâm các đô thị, các trục đường giao thông chính.

đ. Xử lý vi phạm: Xử lý nghiêm theo quy định các vi phạm về sản xuất, kinh doanh MBH (lập biên bản tịch thu, tiêu hủy hàng hóa vi phạm, truy tố hình sự các vụ việc có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm) như các trường hợp: Nhập khẩu, tàng trữ MBH không có nguồn gốc; sản xuất, kinh doanh MBH xe máy giả (mũ có kiểu dáng MBH hoặc MBH có ghi nhãn nhưng không đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật,…)

3. Xử lý hành vi đội mũ không phải MBH dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

a. Thời gian xử lý: Từ ngày 01/07/2014.

b. Đối tượng xử lý: Người tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy không đội MBH, đội MBH không đúng quy cách, đội mũ không phải MBH dành cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

c. Xử lý vi phạm:

- Xử lý đối tượng đội mũ không phải MBH dành cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy: Từ ngày 20/6/2014 đến 30/6/2014 yêu cầu dừng xe tuyên truyền, nhắc nhở. Từ ngày 01/7/2014 trở đi xử phạt theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ; đồng thời, yêu cầu giao nộp mũ không phải MBH để tiêu hủy.

- Xử lý đối tượng đội MBH không đúng quy cách: Từ ngày 01/07/2014 trở đi xử phạt theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh:

Tổ chức ký cam kết sử dụng MBH đúng quy chuẩn tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và học sinh, sinh viên phải đội MBH đạt chuẩn, đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang:

Tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng MBH; cảnh báo tác hại và hậu quả của việc sản xuất, kinh doanh, mua bán và sử dụng mũ không phải MBH dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh mua bán MBH giả, mũ không phải MBH dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy. Thông qua công tác kiểm tra các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh mua bán MBH ký cam kết chỉ sản xuất, kinh doanh mua bán MBH đúng quy chuẩn.

4. Công an tỉnh: Huy động các lực lượng hỗ trợ Cảnh sát giao thông tổ chức ra quân xử lý chuyên đề về hành vi đội mũ không phải MBH, đội MBH không đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

5. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các ngành chức năng, chính quyền địa phương: Kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua bán vi phạm trật tự an toàn giao thông (trên vỉa hè, lấn chiếm lòng lề đường).

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy trên địa bàn quản lý.

7. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài trong tỉnh phát các thông điệp tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; cách nhận biết và phân biệt mũ giả mạo mũ bảo hiểm, mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn chất lượng và quy định xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm (MBH) dành cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

- Phối hợp các cơ sở sản xuất MBH (nếu có) và các đại lý kinh doanh mua bán MBH tổ chức các điểm bán MBH đúng quy chuẩn lưu động; đồng thời, tiếp nhận, tiêu hủy mũ không phải MBH dành cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy.

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao MBH đạt quy chuẩn cho học sinh, con em gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành chức năng theo dõi, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch này; báo cáo đánh giá các mặt công tác trong sơ kết, tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hàng quý, hàng năm.

Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch về tổ chức tuyên truyền và triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban An toàn giao thông tỉnh) để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, bảo đảm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch đề ra./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu62/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2014
Ngày hiệu lực17/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 62/KH-UBND 2014 xử lý vi phạm sản xuất kinh doanh sử dụng không phải mũ bảo hiểm Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 62/KH-UBND 2014 xử lý vi phạm sản xuất kinh doanh sử dụng không phải mũ bảo hiểm Kiên Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu62/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýMai Văn Huỳnh
        Ngày ban hành17/06/2014
        Ngày hiệu lực17/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 62/KH-UBND 2014 xử lý vi phạm sản xuất kinh doanh sử dụng không phải mũ bảo hiểm Kiên Giang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 62/KH-UBND 2014 xử lý vi phạm sản xuất kinh doanh sử dụng không phải mũ bảo hiểm Kiên Giang

         • 17/06/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/06/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực