Văn bản khác 645/KH-BGDĐT

Kế hoạch 645/KH-BGDĐT về tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 645/KH-BGDĐT tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 645/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔNG KẾT 4 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ - BGDĐT ngày 16/6/2010 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2013 về việc phê duyệt Chương trình công tác năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tổng kết, đánh giá tình hình chỉ đạo, triển khai, thực hiện Chương trình GDMN sau 4 năm Chương trình GDMN được ban hành: những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Từ đó xác định phương hướng, kế hoạch thực hiện chương trình GDMN trong những năm tiếp theo.

- Đánh giá nội dung Chương trình GDMN về tính khoa học, tính hệ thống, tính vừa sức sau 4 năm triển khai để có giải pháp phù hợp.

II. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức:

- Thời gian dự kiến: 1 ngày (4 hoặc 5/8/2013)

- Địa điểm: tại TP. Hồ Chí Minh.

- Hình thức tổ chức: tập trung.

III. Thành phần, số lượng đại biểu:

Thành phần:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan:

+ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo và chuyên viên Vụ GDMN: 7 người.

+ Viện KHGD VN, các trường CĐSP TW, ĐHSP Hà Nội, trường ĐH Vinh, ĐHSP TP. Hồ Chí Minh, Cục NG&CBQLCSGD, Cục CSVC, TBTH, ĐCTE: 10 người

- Đại biểu địa phương: 63 tỉnh, thành và Ban PNQĐ:

+ Lãnh đạo Sở GD&ĐT phụ trách bậc học mầm non: 1 người/ Sở x 64 đơn vị

+ Lãnh đạo phòng GDMN của Sở GD&ĐT: 1 người/phòng x 64 đơn vị

+ Chuyên viên phụ trách chương trình GDMN: 1 người/phòng x 64 đơn vị.

Số lượng: tổng số đại biểu tham dự hội nghị: 210 đại biểu

IV. Dự kiến Chương trình Hội nghị:

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Sáng

8h30-11h30

1. Khai mạc hội nghị

Lãnh đạo Bộ

2. Báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện chương trình GDMN.

Vụ GDMN

3. Báo cáo về Chương trình GDMN

Viện KHGDVN

9h45-10h00

Giải lao

Tất cả đại biểu

10h-11h30

4. Chỉ đạo thực hiện Chương trình GDMN ở các lớp MG ghép vùng khó khăn.

01 Sở GD&ĐT

5. Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số để thực hiện Chương trình GDMN.

01 Sở GD&ĐT

6. Sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi trong hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN.

01 Sở GD&ĐT

7. Hướng dẫn thảo luận

Vụ GDMN

Chiều

14h00-15h30

1. Trao đổi thảo luận nhóm về các vấn đề sau:

Nhóm 1. Đánh giá Chương trình GDMN

Nhóm 2. Cách thức triển khai, đổi mới phương pháp tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nhóm 3. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình GDMN.

Tất cả đại biểu

15h30-15h45

Giải lao

Tất cả đại biểu

15h45-16h45

2. Các nhóm trình bày kết quả thảo luận

Đại diện các nhóm

16h45-17h15

3. Tổng kết Hội nghị

Lãnh đạo Bộ

V. Kinh phí: từ nguồn kinh phí quản lý nhà nước

VI. Phân công thực hiện:

1. Các Sở GD&ĐT:

- Tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình GDMN, trong đó tập trung:

+ Đánh giá Chương trình GDMN (ưu điểm, hạn chế, đề xuất).

+ Tình hình triển khai ở địa phương (khó khăn, thuận lợi, phương hướng triển khai thời gian tới). Việc tổ chức tổng kết về chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình GDMN hoàn thành và gửi báo cáo về Bộ trước ngày 15/6/2013(Báo cáo theo đề cương đính kèm công văn số 138/BGDĐT-GDMN ngày 07/1/2013).

2. Các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non (các trường Cao đẳng sư phạm trung ương, ĐHSP Hà Nội, ĐHSP Vinh, ĐHSP TP. Hồ Chí Minh): tập trung vào các nội dung sau:

- Đánh giá Chương trình GDMN về ưu điểm, hạn chế và đề xuất.

- Tổng kết, đánh giá thực trạng đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng việc thực hiện Chương trình GDMN trong thực tiễn, phương hướng trong thời gian tới. Báo cáo gửi về Cục NGCBQLCSGD - Bộ GD&ĐT trước ngày 30/6/2013

3. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam:

- Tổ chức rà soát, đánh giá Chương trình GDMN, Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau 4 năm thực hiện. Đề xuất chỉ đạo hướng dẫn thực hiện trong thời gian tới.

- Hoàn thành báo cáo gửi Bộ trước ngày 15/6/2013.

4. Các đơn vị chức năng thuộc Bộ GD&ĐT:

* Vụ Giáo dục Mầm non:

- Tổ chức kiểm tra thực tế các địa phương thực hiện Chương trình GDMN (Thời gian: tháng 4,5/2013).

- Tổng hợp báo cáo từ các địa phương. Hoàn thành báo cáo tổng kết trước 15/7/2013.

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng kết.

* Cục NGCBQLCSGD: Tổng hợp báo cáo từ các cơ sở đào tạo GVMN.

* Văn phòng, Cục CSVC,TBTH,ĐCTE; Vụ KHTC: phối hợp với Vụ GDMN chuẩn bị các nội dung Hội nghị.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để t/h);
- Các sở giáo dục và đào tạo (để t/h);
- Các trường CĐSPTW, ĐHSP (để t/h);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDMN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 645/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu645/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 645/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 645/KH-BGDĐT tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 645/KH-BGDĐT tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu645/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thị Nghĩa
        Ngày ban hành22/05/2013
        Ngày hiệu lực22/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 645/KH-BGDĐT tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 645/KH-BGDĐT tổng kết 4 năm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

            • 22/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực