Văn bản khác 687/KH-SYT

Kế hoạch 687/KH-SYT năm 2014 tổ chức Hội nghị giới thiệu, tuyên truyền phổ biến Hiến pháp nước Việt Nam do Sở Y tế tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 687/KH-SYT 2014 tổ chức Hội nghị giới thiệu tuyên truyền phổ biến Hiến pháp Ninh Bình


UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 687/KH-SYT

Ninh Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU, TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thực hiện chỉ thị số 22-CT/TU ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức việc quán triệt, phổ biến tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành giúp cho các đơn vị và từng cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ những nội dung cơ bản của Hiến pháp, bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Hội nghị giới thiệu nội dung, ý nghĩa về Hiến pháp cần quán triệt theo tinh thần Chỉ thị 22-CT/TU ngày 28/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 20/3/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN

1. Thời gian, địa điểm, thành phần

* Thời gian: trong tháng 4/2014 (khi tổ chức Hội nghị sẽ có triệu tập sau)

* Địa điểm: Hội trường tầng III Sở Y tế.

* Thành phần:

- Lãnh đạo Sở, cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Sở Y tế;

- Các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

2. Nội dung phổ biến tuyên truyền

- Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của ban Bí thư TW Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp;

- Nghị quyết 718/NQ-UBTVQH13 ngày 01/02/2014 của ủy Ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Các văn bản chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Những nội dung hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013.

3. Tài liệu

- Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư TW Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp;

- Nghị quyết 718/NQ-UBTVQH13 ngày 01/02/2014 của ủy Ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Các văn bản chỉ đạo, triển khai của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Những nội dung hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28/11/2013.

4. Báo cáo viên

Mời báo cáo viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

- Bố trí thời gian, sắp xếp công việc để tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian theo quy định;

- Trên cơ sở Kế hoạch của ngành của ngành, xây dựng Kế hoạch tổ chức giới thiệu , tuyên truyền phổ biến Hiến pháp tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, đảm bảo nghiêm túc, đúng thời gian, hiệu quả và báo cáo kết quả tổ chức hội nghị về Sở Y tế. Thời gian hoàn thành: trong tháng 5/2014.

2. Giao phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Sở Y tế

- Phòng Tổ chức cán bộ: chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu phục vụ Hội nghị; mời báo cáo viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp ở các đơn vị trong toàn ngành báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị.

- Văn phòng Sở Y tế: đảm bảo kinh phí, các điều kiện phục vụ Hội nghị./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo SYT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC
Lê Hữu Quý

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 687/KH-SYT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu687/KH-SYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2014
Ngày hiệu lực11/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 687/KH-SYT

Lược đồ Kế hoạch 687/KH-SYT 2014 tổ chức Hội nghị giới thiệu tuyên truyền phổ biến Hiến pháp Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 687/KH-SYT 2014 tổ chức Hội nghị giới thiệu tuyên truyền phổ biến Hiến pháp Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu687/KH-SYT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Hữu Quý
        Ngày ban hành11/04/2014
        Ngày hiệu lực11/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 687/KH-SYT 2014 tổ chức Hội nghị giới thiệu tuyên truyền phổ biến Hiến pháp Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 687/KH-SYT 2014 tổ chức Hội nghị giới thiệu tuyên truyền phổ biến Hiến pháp Ninh Bình

           • 11/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực