Văn bản khác 85/KH-UBND

Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Kế hoạch 85/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị đấu tranh tội phạm tín dụng đen tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG NGÀY 25/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được ổn định, không để xảy ra đột biến bất ngờ. Tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên, tình hình tội phạm nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” nói riêng trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, tác động ảnh hưng an ninh, trật tự (ANTT) và gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Theo thống kê từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt xóa, làm tan rã 15 băng nhóm tội phạm, liên quan 25 đối tượng từ các tỉnh, thành phố phía Bắc vào hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức “tín dụng đen”. Nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ một bộ phận người dân có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản, không đáp ứng được điều kiện vay vốn tại các kênh cung cấp tín dụng chính thức hoặc có những trường hợp cần tiền để phục vụ nhu cầu bất hợp pháp (cờ bạc, cá độ, ma túy,...) đã tìm đến các cá nhân, cơ sở hoạt động “tín dụng đen” đvay tiền.

Đchủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên; đồng thời, thực hin Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, các phương thức, thủ đoạn hoạt động “tín dụng đen”. Xác định những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về ANTT và công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

2. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân trong phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh, từng bước kiềm chế, tiến tới làm giảm và xóa bỏ tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm ANTT ở địa phương.

3. Bảo đảm yêu cầu chính trị, đúng trình tự, quy định của pháp luật và chế độ công tác của từng lực lượng tham gia. Thủ trưng các Sở, Ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ làm tốt nhiệm vụ được phân công. Phải xác định đây là nội dung công tác mang tính trọng tâm, thường xuyên, đồng thời cũng mang tính cấp bách trong tình hình hiện nay.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊA BÀN CẦN TẬP TRUNG ĐẤU TRANH

1. Đối tượng đấu tranh

- Các cơ sở cầm đồ, cơ sở kinh doanh dịch vụ (công ty đòi nợ thuê, công ty tài chính...) có biểu hiện hoạt động tín dụng đen.

- Các tổ chức tín dụng hoạt động biến tướng dưới mọi hình thức (khuyến mãi, hoa hồng, huy động vốn để đầu tư, ủy thác đầu tư, đầu tư trái phiếu... với lãi suất cao).

- Các cá nhân có biểu hiện hoạt động cho vay tài chính bất hợp pháp, có dấu hiệu hoạt động của băng nhóm tội phạm.

- Các cơ sở, cá nhân có biểu hiện huy động vốn với lãi suất cao bất thường (chơi hụi, họ, phường...) hoặc góp vốn dưới hình thức kinh doanh đa cấp.

- Các đối tượng “tín dụng” trong sới bạc; tin nhắn trên điện thoại, quảng cáo bằng hình thức như tiếp thị, tờ rơi... các đối tượng hoạt động tín dụng qua mạng Internet dưới dạng cho vay trực tuyến, vay ngang hàng (iDong, Doctor Dông...) với lãi suất cao.

- Các cơ sở có biểu hiện nghi vấn tàng trữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ cơ sở, nhân viên có quá khứ liên quan đến các hành vi trên, hoặc có quan hệ với các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về vũ khí, vật liệu nổ.

- Các cơ sở đã bị xử lý vi phạm hành chính hoặc có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây ri trật tự công cộng như đặt vòng hoa tang, quan tài, đ cht bn, cht thải nhm đòi nợ, siết nợ...

- Các cơ sở cầm đồ có biểu hiện cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc, tài sản do người khác phạm tội mà có.

2. Địa bàn đấu tranh

Toàn tỉnh, trong đó tập trung vào địa bàn trung tâm ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và địa bàn các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT; các tuyến địa bàn giáp ranh các tỉnh, nơi tội phạm hoạt động phức tạp, chú ý những nơi đông dân cư có nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động hoặc công ty, doanh nghiệp tín dụng có biểu hiện hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” đang gây bức xúc trong dư luận trong thời gian qua.

III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị s48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị s 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm ANTT trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng, bảo vệ quyn, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự (các quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng vay tài sản; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân ti cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường và các văn bản hướng dẫn liên quan). Tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

3. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến “tín dụng đen”.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch. Đồng thời, giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Công an để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ đúng quy định.

- Tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Làm tt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương ngăn chặn, bóc gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo, tờ rơi có nội dung liên quan đến “tín dụng đen” và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

- Thực hiện có hiệu quả Đề án 2 về “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định s623/QĐ- TTg ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tiến hành điều tra cơ bản trên phạm vi toàn tỉnh v các tchức, cá nhân, cơ sở hoạt động kinh doanh tài chính, cầm đồ, huy động vốn với lãi suất cao bất thường, tham gia hụi, họ, biêu, phường có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để nắm tình hình, chủ động phát hiện, điều tra, xử lý các vi phạm.

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các Ban, Ngành, Đoàn thể thành lập các tổ công tác liên ngành do lực lượng Công an làm nòng cốt, tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm.

- Rà soát các ngành nghề kinh doanh thường bị các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng, núp bóng hoạt động, dễ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Siết chặt việc cấp Giy chứng nhận và tăng cường quản lý, kim tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ; kiên quyết xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với các cơ sở vi phạm.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản hướng dẫn liên quan về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi, họ.... và các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; lập hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần răn đe và phòng ngừa chung.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật về cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, các gói, khoản cho vay ưu đãi đến mọi tầng lp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, phát huy tiềm năng, nội lực của nền kinh tế.

- Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay hợp pháp, phục vụ đời sống, tiêu dùng của nhân dân để góp phần ngăn chặn "tín dụng đen".

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý trước pháp luật, nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung. Tăng cường quản lý cán bộ, nhân viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

- Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

3. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật về công tác giám định tài chính, những vướng mắc, bất cập liên quan đến hoạt động vay mượn trong giao dịch dân sự, các quy định v cp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh, các quy định về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Đồng thời, phối hợp tham gia ý kiến về các quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường và các văn bản pháp luật liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

4. Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo các cơ quan báo chí hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; khi phát hiện hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, kịp thi cung cấp thông tin cho cơ quan Công an và phối hợp trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật có liên quan hoạt động này.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”.

- Phối hợp tổ chức hậu kiểm việc chấp hành quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh liên quan đến “tín dụng đen”.

6. Sở Tài chính

Chủ trì, phi hợp với Công an tỉnh thực hiện nghiêm quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến định giá tài sản.

7. Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tăng cường quản lý, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động về chính sách, quy đnh ca pháp luật trong hoạt động vay và cho vay; hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đáng; không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; thường xuyên thông tin cảnh báo, kịp thời có biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”.

8. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

- Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn tài sản, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Thống nhất biện pháp điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xét xử công khai các vụ án trọng điểm và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một số vụ án có liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các vụ án phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, côn đồ, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc dùng phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiu người, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, thiệt hại lớn về tài sản nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

- Đẩy mạnh các giải pháp phối hợp trong thực hiện Đán “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đng dân cư”. Tích cực phi hợp tuyên truyn các chính sách tài chính, hỗ trợ thành viên vay vốn từ ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, kịp thời tuyên truyn nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do “tín dụng đen” gây ra; tuyên truyn các vụ việc vỡ hụi, vỡ họ, lừa đảo thông qua huy động vốn, vận động nhân dân không tham gia trực tiếp, gián tiếp các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Phi hợp giám sát, ngăn ngừa các hoạt động của đoàn viên, hội viên, cán bộ, công nhân, viên chức tham gia các hoạt động đi vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến “tín dụng đen”.

- Tăng cường vai trò giám sát tại địa bàn khu dân cư, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo cho người dân, đặc biệt là những đối tượng khó khăn được tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện.

- Phát động phong trào, huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người lao động phối hợp với lực lượng chức năng ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo... liên quan “tín dụng đen.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo, các Ban, Ngành có liên quan thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.

- Tăng cường lãnh đạo, chđạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn...; vận động các cơ quan, đơn vị, dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đi tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”, các đối tượng nghi vấn đòi nợ với các hành vi đổ chất bẩn, chất thải, gây mất ANTT. Kịp thời bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo trên tường, cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

- Chỉ đạo các Ban, Ngành cấp huyện tham gia Tổ công tác liên ngành theo đề nghị của Công an cấp huyện để kiểm tra, x lý nghiêm các cơ skinh doanh cầm đồ, đòi nợ và cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”; xử lý những biển hiệu, biển quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”.

- Thông tin rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay. Kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với các cơ skinh doanh có điều kiện có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” và thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Bố trí ngân sách, hỗ trợ tài chính, phương tiện, kỹ thuật cho Công an địa phương triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này. Giao Công an tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch do ngân sách Nhà nước đảm bảo, được bố trí trong kinh phí Dự án hỗ trợ phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia thuộc Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy cha cháy, phòng chng tội phạm và ma túy; nguồn ngân sách của tnh và các nguồn huy động hợp pháp khác.

3. Chế độ thông tin báo cáo

- Các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện kế hoạch có báo cáo định kỳ theo 6 tháng, 01 năm(1) gửi về y ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) đtổng hợp, báo cáo Bộ Công an. Hàng năm, tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

Giao Công an tỉnh chủ trì, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; để b/c
- Bộ Công an;
để b/c
- TT. T
nh ủy, TT. HĐND tnh; để b/c
- CT, các PCT UBND t
nh;
- CVP, các PCVP UBND t
nh;
- Các t
chức chính trị-xã hội tỉnh; để t/h
- Các Sở, Ban, Ngành cấp t
nh; để t/h
- NH NNVN - chi nhánh t
nh Bạc Liêu; để t/h
- TAND, VKNS tỉnh;
để t/h
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
để t/h
- Tr.P Nội chính;
- TT CB-TH; Cổng TTĐT;
- Lưu, VT (KH170).

CHỦ TỊCH
Dương Thành Trung

 (1) 6 tháng (tính từ ngày 16/12 năm trước đến ngày 14/6 năm sau liền kề) gửi báo cáo trước ngày 20/6. 01 năm (tính từ ngày 16/12 năm trước đến ngày 14/12 năm sau liền kề) gửi báo cáo trước ngày 20/12.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu85/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực27/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 85/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 85/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị đấu tranh tội phạm tín dụng đen tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 85/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị đấu tranh tội phạm tín dụng đen tỉnh Bạc Liêu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu85/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýDương Thành Trung
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực27/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 85/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị đấu tranh tội phạm tín dụng đen tỉnh Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 85/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị đấu tranh tội phạm tín dụng đen tỉnh Bạc Liêu

           • 27/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực