Văn bản khác 87/KH-UBND

Kế hoạch 87/KH-UBND thực hiện Chương trình 06-CTr/TU về "Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015"

Nội dung toàn văn Kế hoạch 87/KH-UBND thực hiện Chương trình 06-CTr/TU về "Đẩy mạnh công tác quy h


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ HẢ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 87/KH-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm2012

 

KẾ HOẠCH

TRIỀN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỐ 06-CTR/TU CỦA THÀNH UỶ VỀ "ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUY HOẠCH, XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ  HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN 2011-2015"

Để tổ chức thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 08/11/2011 của Thành uy về Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị thảnh phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 (sau đây gọi tắt là Chương trình) đạt được các mục tiêu và có hiệu quả thiết thực, UBND Thành phố lập kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Quán triệt sâu rộng mục tiêu, các chỉ tiêu phấn đấu, các quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yểu của chương trình để thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2012 và giai đoạn 2012 - 2015.

Tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, quyết liệt để Chương trình đạt hiệu quả cao trong sử dụng đất đai, hệ thống hạ tâng kỹ thuật và hạ tâng xã hội đồng bộ, hiện đại, môi trường bền vững và đáp ứng đúng tiến độ đề ra.

Các ngành, các cấp của Thành phố căn cứ Chương trình để cụ thể hóa nhiệm vụ, tổ chức thực hiện cụ thể các nội dung liên quan đến Chương trình, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng "Xanh - Văn hiến - Văn Minh-Hiện đại".

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI.

Phạm vi và thời gian thực hiện:

Kế hoạch triển khai thực hiện trên toàn bộ 29 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 .

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012:

2.1. Về công tác "Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cổng tác quy hoạch" a. Đối với quy hoạch xây dựng:

- Theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2012 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2011-2015, thành phố phải hoàn thành khoảng 160 đồ án và quy chế quản lý. Trong đó năm 2012 cần tập trung hoàn thành 78 đồ án và 04 quy chế như sau:

+ Quy hoạch chung: Đô thị vệ tinh: 05 đồ án; Thị trấn Sinh thái: 03 đồ án; Thị trấn Huyện ly: 09 đồ án; Thị xã: ói 'đồ án; Quy hoạch chung xây dựng huyện: 14 đo án; Quy hoạch phân khu đo thị: 34 đồ án (gồm 17 phân khu đang thực hiện theo Nhiệm vụ đã được UBND Thành phố phê duyệt và 03 Phân khu do Bộ Xây dựng đang thực hiện)

+ Quy hoạch chi tiết: Thuộc đô thị trung tâm: 03 đồ án; Hai bến tuyến đường: 05 đồ án; Quy hoạch đặc thù: 04 đồ án (trong đó có 02 đồ án do Bộ tư lệnh Thủ đô thực hiện). /

+ Quy chế quấn lý Quy hoạch kiến trúc: 04 quy chế

(Chi tiết xem Phụ lục số1)

b. Đối với các quy hoạch chuyên ngành:

Hoàn chỉnh các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật: giao thông, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, nghĩa trang, cổng viên cây xanh, hồ nước.

Hoàn chinh các quy hoạch ngành, mạng lưới: y tế, giáo dục, thương mại, công nghiệp.

Triển khai lập quy quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm tại đô thị trung tâm.

c. Các công tác khác:

Hoàn thành các quy hoạch theo mô hình nông thôn mới tại các xã thuộc Huyện ngoại thành. Hoàn thành Quý IV năm 2012.

Triển khai lập thiết kế đô thị tại các khu vực quan trọng thuộc trung tâm Thành phố: Khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục; Quảng trường 1-5; Khu Trung tâm Chính trị Ba Đình; Quảng trường trước ga Hà Nội. Hoàn thành Quý IV/2012.

Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư Dự án dãn dân khu phố cổ: theo quy hoạch chi tiết "Điều chinh cục bộ Quy hoạch các ó đất CT-04, CT-05, CT-06, CT-07, CT-Ồ8, BT-01, BT-02 trong Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới Việt Hưng, tỷ lệ 1/500 (phục vụ dự án nhà ở giãn dân phố cổ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) " đã được UBND Thành phê duyệt tại Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 21/9/2011, cấn hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư để tiến hành khởi công xây dựng vào Quý III/2012.

Hoàn thành quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư tại Cụm trường tập trung tại Dục Tú-Mai Lâm (huyện Đông Anh) để tiến hành di dời trương Cao đẳng Sư phạm Hà Nội và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội ra ngoài khu vực trung tâm Hoàn thành Quý IV/2012.

+ Hoàn thành các thủ tục đầu tư để di chuyển Viện Giám định Y khoa, Viện Pháp y Quốc gia ra khỏi nội đô đến khu vực Từ Liêm, Hoàng Mai đã được lập quy hoạch. Hoàn thành Quý III/2012.

- Tiến hành hoàn thiện quy hoạch các khu đô thị Tái định cư tập trung: + Khu X1 thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm;

+ Khu X1, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh trì; Khu X2, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì;

+ Khu Thanh Liệt, huyện Thanh trì;

+ Khu X2, xã Kim Chung-Đại Mạch, huyện Đông Anh;

+ Khu X3, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn

+ Khu La Phù, huyện Hoài Đức (quỳ đất 20% của KĐTM Dầu khí-286ha); + Khu L27, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín ;

+ Khu Thượng Cát, huyện Từ Liêm.

Hoàn thành hệ thống vãn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc:

 + Quy định về Quản lý quy hoạch kiến trúc đối với các công trình nhà ở riêng lẻ, nhà liên kế hai bên tuyến đường đô thị;

 + Quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý theo quy hoạch (sửa đổi, bổ sung);

+ Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cung cấp Hồ sơ chỉ giới đường đỏ. Hoàn thanh Quý III/2012.

2.2. Về công tác "Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực"

a Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật:

Tập trung xây dựng các tuyến đường vành đai: Đường vành đai 1: khởi công xây dựng đoạn tuyến Lương Yên - Ô Đông Mác - Kim Ngưu, đoạn tuyến từ đê Nguyền Khoái đến Lương Yên; Hoàn thành thi công xây dựng công trình đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu. Đường vành đai 2: khởi công xây dựng công trình đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng, đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng.

Xây dựng các nút giao thông: dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Nam Hồng trên tuyến đương Mai Dịch - Nội Bài; cầu vượt tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh - đường Láng, Lê Văn Lương - đường Láng, Láng Hạ - Thái Hà, Chùa Bộc - Thái Hà.

Khởi công xây dựng các gói thầu xây dựng các tuyến đường thuộc dự án xây dựng đường 5 kéo dài (đoạn Cầu Chui - Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long); triển khai thi công đoạn Hà Đông - Vãn Điển. Hoàn thành các tuyển đường chính đô thị để giảm ùn tắc giao thông: Văn Cao - Hồ Tây, Cát Linh - Thái Hà -Láng và một sổ tuyến đường trục chính theo qui hoạch trên địa bàn các quận, huyện...

Tiến hành kiểm định 19 cầu yếu trên địa bàn thành phố làm cơ sở để lập kế hoạch đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu cũ trong năm 2012. Xây dựng 18 cầu đi bộ qua đường và một số nút giao thông thuộc khu vực thuộc khu vực các huyện Đông Anh, Mê Linh và trên đường vành đai 2, vành đai 3...

Triển khai xây dựng tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội; tuyến Cát Linh -Hà Đông; Ngọc Hồi - Yên Viên; Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Đẩy nhanh đầu tư hệ thống giao thông tĩnh theo phương thức xã hội hóa tại một số địa bàn có nhu cầu cao. Cải tạo, nâng cấp, sắp xếp lại một số bến xe hiện có và một số bãi đỗ xe cao tầng lắp ghép, bãi đỗ xe ngầm. Nâng cao chất lượng vận tải hành khách liên tỉnh và công cộng, tăng thêm loại hình vận tải mới, mở rộng mạng tuyến xe buýt, hoàn thành tuyến buýt nhanh khối lượng lớn Kim Mã- Hà Đông.

Tổ chức phân luồng, phân làn giao thông trên 5 tuyến phố: Tuyến Trần Khát Chân - Đại Cổ Việt; Xã Đàn; Tuyến Giải Phóng (đoạn từ Pháp Vân đến Lê Duẩn); Tuyến Phô Huế - Hàng Bài; Tuyến Bà Triệu (đoạn từ Tràng Thi đến Nguyễn Du).

Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng cáp và thoát nước; nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị; Xử lý ô nhiễm, bảo vệ và nang cao chất lượng môi trường.

 (Được thực hiện theo các nội dung, tiến độ tại Kế hoạch thực hiện Chương trình 07/TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy do UBND Thành phố ban hành).

b. Đối với các khu đang triển khai xây dựng :

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (trường học, nhà trẻ, cây xanh, công cộng, nha ở Tái định cư, nhà ở xã hội...) theo đúng quy hoạch, đảm bảo chất lượng sống các Khu đô thị đang xây dựng: Khu đô thị mới Cầu Giấy, Yên Hòa, Dịch Vọng, Nam Trung Yên, Nam Thăng Long, Đặng Xá... Hoàn thành Quý IV/2012.

Xây dựng hoàn chỉnh Hạ tầng kỹ thuật và các công trình hai bên các tuyến đường: Phạm Hùng...

Chỉnh trang, hoàn thiện quy hoạch cải tạo, tiến hành khởi công xây dựng lại các khu chung cư cũ tại khu vực nội đô: Kim Liên, Nguyễn Công Trứ."

Tiếp tục thực hiện kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội đô (tập trung tại khu vực 04 quận nội thành: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đổng Đa, Hai Bà Trưng) theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thu tướng Chính phủ.

c. Đối với các dự án phát triển mới:

Từng bước đầu tư xây dựng đồng bộ các Khu đô thị tại khu vực huyện Mê Linh, Đông Anh: Trước mắt trên cơ sở kết quả rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đợt 1) đã được UBND Thành phố bao cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 164/BC-UBND ngày 15/10/2010. Tập trung vào các đồ án, dự được tiếp tục triển khai, không phải điều chỉnh (75 đồ án).

Tập trung hoàn thành công tác quy hoạch, dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng các công trình quan trọng: Bệnh viện Mê Linh 1000 giường tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh; Cung Thiếu nhi Hà Nội tại khu đô thị mới Cầu Giấy, quận cầu Giấy... theo đúng Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND Thành phố.

Hoàn thành rà soát thu hồi các ô đất quỵ hoạch xây đựng các công trình xã hội trong khu đô thị mới không triển khai; thu hồi các dự án đầu tư xây dựng chậm triển khai để dành các quỹ đất xây dựng hạ tầng xã hội. Hoàn thành trong Quý III/2012.

Hoàn thành các dự án ký túc xá khu tập trung và đơn lẻ phục vụ Nhà ờ cho học sinh, sinh viên:

+ Tại Dự án Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai (các khối nhà A1, A2, A3, A5, A6).

+ Dự án Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, huyện Từ Liêm (05 đơn nguyên).

+ Các dự án ký túc xã đơn lẻ tại các trường Đại học: Nông nghiệp Hà Nội (Trâu Quỳ, Gia Lâm), Lâm nghiệp (Xuân Mai, Chương Mỹ), Điện lực (tân Minh, Sóc Sơn), Sư phạm Hà Nội (Xuân Thúy, Cầu Giấy), Ngoại Thương (Chùa Láng, Đống Đa); Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Hung (Bình Phú, Thạch Thất); Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy).

- Tập trung thực hiện đầu tư các dự án tái định cư đơn lẻ tại các quận huyện thuộc đô thị phía Đông Vành đai 4 và phía Bắc sông Hồng, góp phần giảm áp lực khu vực đô thị trung tâm: Từ Liêm, Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm.

- Hoàn thành quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở đầu tư theo quy hoạch. Tập trung cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới tại khu vực nội thành.

-Hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng:

+ Quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố (sửa đổi,

bổ sung);

+ Quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng theo giấy phép trên địa bàn Thành phố (sưa đổi, bổ sung)" (Sẽ được thực hiện sau khi Nghị định cua Chính phủ về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép được ban hành);

+ Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố (sửa đổi, bổ sung); (Sẽ được thực hiện sau khi Nghị định sửa đổi Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004; số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về quản lý chất lượng công trình xây dựng được ban hành);

+ Quy định nội dung điều lệ quản lý thực hiện dự án phát triển nhà trên địa bàn Thành phố;

+ Quy định về chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố;

+ Quy định quản lý nhà công sở cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố;

+ Quy định quản lý sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố;

+ Quy chế quản lý nhà biệt thự; Quy chế quản lý sử dụng nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước;

+ Quy định một số nội dung phối hợp trong công tác quản lý thực hiên đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, dự án phát triền nhà ở trên địa bàn Thành phổ;

+ Quy định giải quyết nhà ờ cho các đối tượng hưởng lương ngân sách trên địa bàn Thành phố;

 + Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội;

2.3. Về công tác "Tăng cường công tác quản lý đô thị"

- Hoàn thành rà soát các dự án phát triển giao thông đang thực hiện dở dang để tập trung nguồn lực, hoàn chỉnh dự án nhằm tăng hiệu qua sử dụng vốn, tăng cường năng lực giao thông trong Quý II/2012

- Tăng cường quản lý kiến trúc đô thị (tại các khu vực, các tuyến đường thuộc đô thị trung tâm) theo các quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch và thiết kế đô thị được duyệt.

- Tuân thủ không cấp phép xây dựng tạm thời các công trình không đủ điều kiện xây dựng; Đối với các khu vực chưa có quy hoạch được duyệt, đối với các công trình nhà dân, nhỏ lẻ trước mắt cấp phép xây dựng tạm thời kèm theo kiểm soát số tầng cao đúng theo quy định và kiểm soát chỉ giới xây dựng chung của khu vực.

Tăng cường các công tác giao lưu nhân sự, thực tập, biệt phái chuyên môn giữa các cơ quan này và các cơ quan quản lý cấp trên chuyển ngành gồm các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường.. .Hoàn thành trong Quý III/2012.

Xây dựng và phổ biến các quy trình thẩm tra các quy hoạch chi tiết, Tổng mặt bằng, phương án kiên trúc sơ bộ, các đồ án Hạ tầng kỹ thuật.. đến các phòng Quản lý đô thị các Quận, huyện, thị xã. Hoàn thành trong Quý II/2012.

Đảm bảo 100% các công viên vườn hoa, sử dụng lòng đường, hè phố không bị lấn chiếm tái quy định; Tăng cường kiểm tra, xử phạt các tổ chức cá nhân vi phạm trong hoạt động bán hàng rong, quảng cáo, rao vặt.

Hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự giao thông, trật tự xây dựng, đô thị:

+ Quy định quản lý, vận hành, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông (sửa đổi, bổ sung);

+ Quy định quản lý, khai thác hè đường; bến xe, bãi đỗ xe và điểm đỗ xe (sửa đổi, bổ sung);

 + Quy định chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra xây dựng Thành phố;

 + Quy chế phối kết hợp giữa thanh tra Sở Xây dựng với UBND các quận, huyện , thi xã và các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra hoạt động xây dựng;

+ Quy định quản lý, vận hành, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp nước;

+ Quy định quản lý, vận hành, khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật thoát nước;

+ Quy định quản lý, vận hành khu nghĩa trang tập trung và nghĩa trang tại các huyện;

+ Quy định quản lý, vận hành, khai thác hệ thống chiếu sáng đô thị.

Hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai:

+ Quy định về quy chế di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực đô thị;

+ Sửa đổi Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 và Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 về việc Quy định vê đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bản thành phố Hà Nội;

3. Một số nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2015:

3.1. Về công tác "Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển đô thù huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực"

- Tiếp tục hoàn thành các quy hoạch theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2012 cua UBND Thành phố về triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2011-2015 (82 đồ án).

(Chi tiết xem Phụ lục số 2)

- Công khai các dữ liệu về quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỳ thuật để thu hút đầu tư, và thực hiện kiểm tra, giam sát trong quá trình xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị.

3.2. Về công tác "Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực "

a. Công tác đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật: giao thông, đầu tư phát triển hạ tầng cấp và thoát nươc; xử lý ô nhiễm, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường: thực hiện đúng theo các nội dung, tiến độ tại Kế hoạch thực hiện Chương trình 07/TU ngay 18/10/2011 của Thành ủy do UBND Thành phố ban hành.

b. Đối với các khu đang triển khai xây dựng :

- Xây dựng hoàn chỉnh Hạ tầng kỹ thuật và các công trình hai bên các tuyến đường: Lê Văn Lương, Trần Khát Chân - Nguyễn Khoái, Ngô Gia Tự.

- Tiếp tục chinh trang, hoàn thiện quy hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ tại khu vực nội đô: Ngọc Khánh, Thành Công, Giảng Võ; tiến hành thí điểm cải tạo, bảo tồn tôn tạo 01-2 lô đất tại khu phố cổ, phố cũ.

Tiếp tục thực hiện kể hoạch di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trương ra khỏi khu vực nội đô (tập trung tại khu vực các quận nội thành còn lại) theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thu tướng Chính phủ.

c. Đối với các dự án phát triển mới:

Từng bước đầu tư xây dựng đồng bộ các Khu đô thị tại khu vực huyện Mê Linh, Đông Anh: Trước mắt trên cơ sở kết quả rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư ừên địa bàn Thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (đợt 1) đã được ƯBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 164/BC-ƯBND ngày 15/10/2010. Tập trung vào các đồ án, dự được tiếp tục triển khai, không phải điều chỉnh (75 đồ án).

Hoàn thành các công viên Yên Sở, Nhân Chính, Bắc Nghĩa trang Mai Dịch, khu đường Phạm Hùng, các vườn hoa tại Thị trấn các huyện.

Tập trung thực hiện đầu tư các dự án tái định cư đơn lẻ tại các quận huyện thuộc đô thị Trung tâm: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Tầy Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân.

- Tiến hành đầu tư xây dựng các khu đô thị Tái định cư tập trung: + Khu X1 thị trấn Trau Quy, huyện Gia Lâm;

+ Khu X1, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh trì ; Khu X2, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì; Khu Thanh Liệt, huyện Thanh Trì;

+ Khu X2, xã Kim Chuiig-Đại Mạch, huyện Đông Anh;

+ Khu X3, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn ;

+ Khu La Phù, huyện Hoài Đức (là quỹ đất 20% của KĐTM Dầu khí-286ha); + Khu L27, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín ;

+ Khu Thượng Cát, huyện Từ Liêm.

- Tập trung hoàn thành công tác quy hoạch, dự án đầu tư để tiến hành khởi công vào Quý IV/2014 công trình Nhà hát Thăng Long tại khu Trung tâm Tây Hồ Tây.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm:

a. Sở Quy hoạch – Kiến trúc

Là cơ quan thường trực chương tình, phối hợp với Sở Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài Chính và các Sở ngành liên quan giúp Ban chủ nhiệm chương trình chuẩn bị nội dung các cuộc họp, đôn đốc các Chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ. Tổ chức các cuộc kiểm tra, tổng họp tình hình thực hiện chương trình hàng năm, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về thực hiện kế hoạch sau quy hoạch, thực hiện việc quản lý quy hoạch theo quy hoạch được duyệt. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện va xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thực hiện sai quy hoạch.

Đôn đốc, theo dõi các Quận, huyện, thị xã trong việc quản lý, kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong việc quản lý theo quy hoạch. Phối hợp với Sở Xây dựng trong quản lý kinh tế, kỹ thuật chất lượng công trình xây dựng, hoạt động xây dựng các công trình trọng điểm thuộc chương trình.

Chủ trì thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan theo danh mục tại các Phụ lục 3 và 4.

b. Sở Xây dựng:

Chủ trì thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp UBND Thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý kinh tế, kỹ thuật, chất lượng xây dựng; quản lý thực hiện đầu tư xây dựng; quản lý cấp phép xây dựng và trật tự xây đựng; quản lý hoạt động xây dựng.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động xây dựng, trật tự xây dựng. Chủ trì, đôn đốc, theo dõi Quận, huyện, thị xã trong việc quản lý, kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong quản lý kinh tế, kỹ thuật chất lượng công trình xây dựng, hoạt động xây dựng các công trình trọng điểm thuộc chương trình.

Chủ trì thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan theo danh mục tại các Phụ lục 3 và 4.

c. Sở Giao thông vận tải:

Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý kinh tế, kỹ thuật, chất lượng xây dựng; quản ly thực hiện đầu tư xây dựng các công trình giao thông; quản lý cấp phép đào đường, đào đê; quản lý hoạt động xây dựng các công trình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông.

Đôn đốc, theo dõi các quận, huyện, thị xã trong việc quản lý, kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm trong quản lý kinh tế, kỹ thuật chất lượng công trình, hoạt động xây dựng các công trình đầu tư phát triển hạ tầng giao thông.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển vận tải hành khách công cộng. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để phát triển nhanh hệ thông vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố

Chủ trì thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan theo danh mục tại các Phụ lục 3 và 4.

d. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý đất đai, quản lý và phát triển nhà ở.

Thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Thành phố đảm bảo cân đối giữa phát triển đô thị với bảo vệ và cải thiện môi trường.

Chủ trì thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan theo danh mục tại các Phụ lục 3 và 4.

e. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Đầu mối theo dõi, đôn đốc tổng hợp việc triển khai thực hiện các công trình trọng điểm của Thành phô.

Chủ trì phối hợp với các Sở ngành, quận huyện thị xã đề xuất danh mục các dự án đầu tư, xúc tiến kêu gọi đầu tư các công trình, dự án thuộc Chương trình.

Phối hợp với Sở tài chính đề xuất, cân đối các nguồn vốn triển khai thực hiện các đề án, dự án thuộc Chương trình năm 2012 và cả giai đoạn của Chương trình.

Chủ trì thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan theo danh mục tại các Phụ lục 3 và 4.

f. Công an Thành phố:

Thực hiện nhiệm vụ quản lý dân cư trên địa bàn Thành phố, giúp UBND Thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý việc phân bố dân cư của Chương trình.

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lao động thương binh và xã hội, các Sở, ngành có liên quan, UBND các quận, huyện xây dựng Đề án quản lý dẩn cư đô thị.

Phối hợp với các Sở ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện trật tự giao thông, xây dựng và trật tự đô thị.

g. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

-Thực hiện nhiệm vụ quản lý chính sách đối với người lao động trên địa bàn Thành phố. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thực hiện chương[trình đao tạo nghề, bố trí việc làm cho người lao động, nhất là đối với người dân tại những khu vực bị thu hồi đất để phát triển khu công nghiệp, khu đô thị. Chủ trì việc giải quyết người lang thang, xin ăn và trẻ em lang thang, lao động sớm.

- Phối hợp với Công an Thành phố xây dựng Đề án quản lý dân cư đô thị

 h. Sở Nội vụ:

- Chủ trì phổi hợp với các ngành, các cấp thực hiện việc rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, kiện toàn bộ máy của các Sở, Ngành, ƯBND các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân cấp, uy quyền theo các quy định pháp luật của Nhà nước và Thành phố; thực hiện rà soát, sấp xếp, nâng cao năng lực của các chủ đầu tư sử dụng vốn NSNN, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.

-Chủ tri thực hiện các chương trình, đề an, kế hoạch liên quan theo danh mục tại các Phụ lục 3 và 4.

i. Sở Tài chính, kho bạc Nhà nước :

Hướng dẫn các chủ đầu tư hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán, giải ngân cho các dự án; tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách nhằm khai thác và huy động các nguồn lực tài chính thực hiện các dự án.

Phổi hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với Thành phố về cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn xã hội để đầu tư vào các lĩnh vực đô thị. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vòn đầu tư.

k. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Y tế , VHTT và DL:

Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan triển khai quy hoạch mạng lưới các trường học, các cơ sở y tế, thương mại, văn hóa thông tin, quảng cáo... trên địa bàn, đặc biệt tại các khu nhà ở, khu đô thị mới nhằm hoàn thiện hệ thống dịch vụ đô thị cả về số lượng lẫn chất lượng, tạo sự đồng bộ, văn minh đô thị, đáp ứng các chỉ tiêu đề ra của Chương trình.

l. Ban Chi đạo GPMB Thành phố:

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch liên quan đến cơ chế, chính sách GPMB cho các dự án thuộc kế hoạch.

m. Các Sở, Ngành liên quan:

Căn cứ và mục tiêu, các chỉ tiêu của chương trình, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị lập kể hoạch phối hợp, thực hiện quản lý, tạo điều kiện thuận lợi để các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyên triển khai thực hiện kế hoạch này.

n. Cấp ủy, chính quyền các quận huyện, thị xã:

Căn cứ kế hoạch này để triển khai nhiệm vụ gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ hàng năm; chú trọng công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình HTXT, HTXH… Đặc biệt việc tổ chức để nâng cao năng lực cùa đội ngũ quản lý, đáp ứng đúng mục tiêu đề ra của chương trình.

p. Cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, nhân dân nhằm nâng cao nhạn thức, ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật trong công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị; giữ gìn trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan đường phố...

Đề nghị Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố: tuyên truyền, phổ biến, vận động các tổ chức, thành viên có kế hoạch phối hợp thực hiện theo kế hoạch của Thành phố.

Chế độ thông tin, báo cáo :

Cấp ủy, chính quyền các Sở, Ngành, UBND các quận, huyện, thị xã 06 tháng một lần gùi báo cáo tình hình thực hiện Chương trình về cơ quan thường trực - Sở Quy hoạch - Kiên trúc (trước thời gian họp Ban Chỉ đạo thường kỳ).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện hàng năm, dự thảo báo cáo của UBND Thành phố, thông qua Ban Chủ nhiệm chương trình để báo cáo Thành uỷ từ ngày 15-20 tháng 12 hàng năm.

Kiểm tra thực hiện kế hoạch :

Thủ trưởng các sờ, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện tiến hành tự kiểm tra tình hình, kết quà thực hiện chương trình ở đơn vị mình. Việc tự kiểm tra phải có nội dung sát thực, có phân tích, đánh giá tình hình, viết báo cáo thông qua ngành mình, cấp mình gửi Quy hoạch kiến trúc, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Thành ủy.

Căn cứ kết quả tự kiểm tra của từng ngành, từng cấp và báo cáo tự kiểm tra của đơn vị, UBND Thành phổ, Ban chủ nhiệm chương trinh sẽ tổ chức kiểm tra tại một số, quận, huyện, sở ngành.

Hàng năm Ban chủ nhiệm chương trình tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Chương trình của Thành uỷ, biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành uỷ, khóa VX giai đoạn 2012 và 2013-2015. Trong quá trình tổ chức thực hiện, có những vấn đề mới, những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh, làm rõ, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện gửi về Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tổng hợp báo cáo UBND Thành phổ xem xét, quyết định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH
Nguyễn Thế Thảo

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu87/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2012
Ngày hiệu lực20/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 87/KH-UBND thực hiện Chương trình 06-CTr/TU về "Đẩy mạnh công tác quy h


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 87/KH-UBND thực hiện Chương trình 06-CTr/TU về "Đẩy mạnh công tác quy h
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu87/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành20/06/2012
        Ngày hiệu lực20/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 87/KH-UBND thực hiện Chương trình 06-CTr/TU về "Đẩy mạnh công tác quy h

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 87/KH-UBND thực hiện Chương trình 06-CTr/TU về "Đẩy mạnh công tác quy h

           • 20/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực