Lệnh 15/2001/L-CTN

Lệnh công bố Nghị quyết 48/2001/QH10 phê chuẩn "Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại"

Nội dung toàn văn Lệnh công bố Nghị quyết 48/2001/QH10 phê chuẩn "Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thương mại 15/2001/L-CT


CHỦ TỊCH NƯỚC
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2001/L-CTN

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2001

 

LỆNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992;
Căn cứ vào Điều 78 của Luật Tổ chức Quốc hội;
Căn cứ vào Điều 50 của Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ:

Nghị quyết số 48/2001/QH10 về việc phê chuẩn "Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại", đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 28-11-2001.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đức Lương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2001/L-CTN

Loại văn bản Lệnh
Số hiệu 15/2001/L-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/12/2001
Ngày hiệu lực 04/12/2001
Ngày công báo 15/01/2002
Số công báo Số 2
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2001/L-CTN

Lược đồ Lệnh công bố Nghị quyết 48/2001/QH10 phê chuẩn "Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thương mại 15/2001/L-CT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Lệnh công bố Nghị quyết 48/2001/QH10 phê chuẩn "Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thương mại 15/2001/L-CT
Loại văn bản Lệnh
Số hiệu 15/2001/L-CTN
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Trần Đức Lương
Ngày ban hành 04/12/2001
Ngày hiệu lực 04/12/2001
Ngày công báo 15/01/2002
Số công báo Số 2
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Lệnh công bố Nghị quyết 48/2001/QH10 phê chuẩn "Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thương mại 15/2001/L-CT

Lịch sử hiệu lực Lệnh công bố Nghị quyết 48/2001/QH10 phê chuẩn "Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thương mại 15/2001/L-CT

 • 04/12/2001

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/01/2002

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 04/12/2001

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực