Lệnh 15/2001/L-CTN

Order No. 15/2001/L-CTN, promulgated by the President on the National Assembly’s Resolution.

Nội dung toàn văn Order No. 15/2001/L-CTN, promulgated by the President on the National Assembly’s Resolution.


THE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 15/2001/L-CTN

Hanoi, December 04, 2001

 

ORDER

ON THE PROMULGATION OF THE NATIONAL ASSEMBLY’S RESOLUTION

THE STATE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Articles 103 and 106 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to Article 78 of the Law on Organization of the National Assembly;
Pursuant to Article 50 of the Law on the Promulgation of Legal Documents,

PROMULGATES:

Resolution No. 48/2001/QH10 on the ratification of the "Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and the United States of America on trade relations," which was adopted on November 28, 2001 by the Xth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 10th session.

 

 

STATE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Tran Duc Luong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2001/L-CTN

Loại văn bản Lệnh
Số hiệu 15/2001/L-CTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/12/2001
Ngày hiệu lực 04/12/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2001/L-CTN

Lược đồ Order No. 15/2001/L-CTN, promulgated by the President on the National Assembly’s Resolution.


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Order No. 15/2001/L-CTN, promulgated by the President on the National Assembly’s Resolution.
Loại văn bản Lệnh
Số hiệu 15/2001/L-CTN
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Người ký Trần Đức Lương
Ngày ban hành 04/12/2001
Ngày hiệu lực 04/12/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Order No. 15/2001/L-CTN, promulgated by the President on the National Assembly’s Resolution.

Lịch sử hiệu lực Order No. 15/2001/L-CTN, promulgated by the President on the National Assembly’s Resolution.

  • 04/12/2001

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/12/2001

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực