Luật Khongso

Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Nội dung toàn văn Luật Phòng chống tác hại của rượu bia 2017


QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DỰ THẢO
27/12/2016

 

 

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khóa XIII, kỳ họp thứ….
(Từ ngày    đến      ngày      tháng     năm  2016 )

LUẬT

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác (trong Luật này gọi chung là rượu, bia) bao gồm: các biện pháp kiểm soát giảm mức tiêu thụ và mức độ dễ tiếp cận đối với rượu, bia; các biện pháp kiểm soát việc cung cấp và hạn chế tính sẵn có của rượu, bia; các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia, bảo đảm nguồn lực cho phòng, chống tác hại của rượu, bia và Quỹ Nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Giải thích một số thuật ngữ dùng trong Luật để thống nhất cách hiểu:  rượu, rượu thủ công, bia, đồ uống có cồn khác, tác hại của rượu, bia; nghiện rượu, bia; nâng cao sức khoẻ…

Điều 3. Chính sách của Nhà nước trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

Quy định các định hướng chính sách cơ bản trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Quy định trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Chương II

CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT GIẢM MỨC TIÊU THỤ VÀ MỨC ĐỘ DỄ TIẾP CẬN ĐỐI VỚI RƯỢU, BIA

Điều 5. Thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Quy định các yêu cầu trách nhiệm trong thông tin, giáo dục, truyền thông của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan, tổ chức khác về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 6. Ghi nhãn trên bao bì rượu, bia

Quy định nội dung và trách nhiệm ghi nhãn đối với rượu, bia.

Điều 7. Các trường hợp không được uống rượu, bia

Quy định cụ thể các đối tượng, trường hợp không được bán rượu, bia.

Điều 8. Các biện pháp kiểm soát trong khuyến mại, quảng cáo, tài trợ rượu, bia

Quy định các biện pháp cấm, hạn chế trong khuyến mại, quảng cáo, tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia và trách nhiệm của các Bộ có liên quan.

Chương III

CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VIỆC CUNG CẤP VÀ HẠN CHẾ TÍNH SẴN CÓ CỦA RƯỢU, BIA

Điều 9. Các biện pháp quản lý sản xuất, kinh doanh rượu, bia để phòng, chống tác hại của rượu bia

Quy định việc cấp phép, quy hoạch đối với rượu, bia trong đó có các biện pháp cụ thể để kiểm soát rượu thủ công.

Điều 10. Bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm đối với rượu, bia

Quy định việc bảo đảm tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở về rượu, bia; quy định việc công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định về an toàn thực phẩm đối với rượu, bia.

Điều 11. Địa điểm, phương thức không được bán rượu, bia

Quy định cụ thể các địa điểm không được bán rượu, bia; các đối tượng mà người bán không được bán rượu, bia.

Điều 12. Biện pháp phòng ngừa và xử lý rượu, bia nhập lậu, rượu, bia giả

Quy định các biện pháp kiểm soát để hạn chế rượu, bia giả, nhập lậu.

Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia và Hiệp hội Bia, Rượu và Nước giải khát Việt Nam

Quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia và của Hiệp hội Bia, Rượu và Nước giải khát Việt Nam.

Chương IV

CÁC BIỆN PHÁP GIẢM TÁC HẠI, BẢO ĐẢM NGUỒN LỰC CHO PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA VÀ QUỸ NÂNG CAO SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Điều 14. Kiểm soát rượu, bia bảo đảm an toàn giao thông

Quy định các biện pháp kiểm soát rượu, bia bảo đảm an toàn giao thông.

Điều 15. Điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện rượu, bia

Quy định việc thực hiện tư vấn, sàng lọc, phát hiện sớm, dự phòng, điều trị can thiệp, phòng, chống tái nghiện và chăm sóc liên tục dành cho người nghiện rượu, bia tại cơ sở y tế phù hợp.

Điều 16. Khoản đóng góp bắt buộc cho phòng, chống tác hại của rượu, bia và nâng cao sức khỏe cộng đồng

Quy định Cơ sở sản xuất, nhập khẩu rượu, bia nộp một khoản đóng góp bắt buộc để chi cho các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia và nâng cao sức khỏe cộng đồng theo mức và lộ trình phù hợp.

Điều 17. Quỹ Nâng cao sức khỏe cộng đồng

Quy định việc thành lập Quỹ Nâng cao sức khỏe cộng đồng trên cơ sở tổ chức lại Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, là quỹ quốc gia, trực thuộc Chính phủ. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; có chức năng huy động, cung cấp và điều phối nguồn lực tài chính của Quỹ cho các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; phòng, chống tác hại của rượu, bia và các hoạt động nâng cao sức khỏe cộng đồng khác.

Điều 18. Nguồn hình thành và nguyên tắc sử dụng Quỹ nâng cao sức khoẻ cộng đồng

Quy định các nguồn thu và cơ chế sử dụng, quản lý Quỹ.

Điều 19. Xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Quy định nguyên tắc chung về xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 20. Trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Quy định trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Điều 22. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnLuật
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2016
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Luật Phòng chống tác hại của rượu bia 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Luật Phòng chống tác hại của rượu bia 2017
        Loại văn bảnLuật
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người ký***
        Ngày ban hành27/12/2016
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Luật Phòng chống tác hại của rượu bia 2017

             Lịch sử hiệu lực Luật Phòng chống tác hại của rượu bia 2017

             • 27/12/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực