Nghị định 03/CP

Nghị định 03/CP năm 1995 quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và đối với thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức nhà nước làm việc ở các khu vực có nhiều khó khăn

Nghị định 03/CP quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và thanh niên xung phong, cán bộ đã được thay thế bởi Nghị định 38/2007/NĐ-CP tạm hoãn miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi và được áp dụng kể từ ngày 16/04/2007.

Nội dung toàn văn Nghị định 03/CP quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và thanh niên xung phong, cán bộ


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 1995

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 03/CP NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 1995 QUY ĐỊNH VIỆC TẠM HOÃN VÀ MIỄN GỌI NHẬP NGŨ TRONG THỜI BÌNH ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG, CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC LÀM VIỆC Ở CÁC KHU VỰC CÓ NHIỀU KHÓ KHĂN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự ngày 22 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
;

NGHỊ ĐỊNH : 

Điều 1.- Trong thời bình, tạm hoãn gọi nhập ngũ cho nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ thuộc các đối tượng sau:

1/ Nam công dân đang học ở các trường phổ thông, đào tạo tập trung với thời gian từ 12 tháng trở lên tại các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, dự bị đại học, sau đại học và các lớp đào tạo nguồn đối với các loại hình công lập, bán công, dân lập và tư thục do Chính phủ và các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các ngành Trung ương, hoặc do cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập. Chỉ được hoãn trong thời gian học của một khoá đào tạo; sau khi tốt nghiệp, nếu công dân tiếp tục học tập ở các khoá học khác thì không thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, khi đến trường nhập học phải có phiếu đăng ký nghĩa vụ quân sự nộp cho nhà trường. Hiệu trưởng các trường nói trên và Ban chỉ huy quân sự ở cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi trường đóng có trách nhiệm kiểm tra, bổ sung đầy đủ và quản lý phiếu đăng ký nghĩa vụ quân sự của học sinh, sinh viên.

2/ Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong là người thuộc địa phương sở tại đang làm việc trong cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước thuộc các ngành khác, cán bộ của các tổ chức chính trị xã hội, là người ở các địa phương khác được điều động đến làm việc ở các vùng cao, vùng sâu, biên giới có phụ cấp khu vực từ mức 5 trở lên, ở các hải đảo có phụ cấp khu vực từ mức 3 trở lên theo quy định của Thông tư số 15/ LĐ-TB-XH-TT ngày 02 tháng 6 năm 1993 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Điều 2.- Miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với nam công dân là thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước, cán bộ của các tổ chức chính trị xã hội đã làm việc từ 24 tháng trở lên ở các vùng cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo có mức phụ cấp khu vực như nêu ở khoản 2, Điều 1 của Nghị định này.

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 4.- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu03/CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/1995
Ngày hiệu lực16/01/1995
Ngày công báo15/03/1995
Số công báoSố 5
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/04/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 03/CP quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và thanh niên xung phong, cán bộ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị định 03/CP quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và thanh niên xung phong, cán bộ
     Loại văn bảnNghị định
     Số hiệu03/CP
     Cơ quan ban hànhChính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành16/01/1995
     Ngày hiệu lực16/01/1995
     Ngày công báo15/03/1995
     Số công báoSố 5
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/04/2007
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản gốc Nghị định 03/CP quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và thanh niên xung phong, cán bộ

     Lịch sử hiệu lực Nghị định 03/CP quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và thanh niên xung phong, cán bộ