Nghị định 114/2004/NĐ-CP

Nghị định 114/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2009

Nội dung toàn văn Nghị định 114/2004/NĐ-CP phê chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 số lượng đại biểu tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2009


CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 114/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2004

 

NGHỊ ĐỊNH

PHÊ CHUẨN SỐ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐƯỢC BẦU Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02 VÀ SỐ LƯỢNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI NHIỆM KỲ 2004-2009

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 42 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Điều 9 Nghị định 19/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003;
Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giảm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. Phê chuẩn số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 thành phố Yên Bái là 2 (hai) đại biểu; Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2009 được bầu là 56 (năm mươi sáu) đại biểu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định 67/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 2 năm 2004 về tổ số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/2004/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu114/2004/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2004
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/2004/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 114/2004/NĐ-CP phê chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 số lượng đại biểu tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị định 114/2004/NĐ-CP phê chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 số lượng đại biểu tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2009
       Loại văn bảnNghị định
       Số hiệu114/2004/NĐ-CP
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýPhan Văn Khải
       Ngày ban hành16/04/2004
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật20 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị định 114/2004/NĐ-CP phê chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 số lượng đại biểu tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2009

           Lịch sử hiệu lực Nghị định 114/2004/NĐ-CP phê chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 02 số lượng đại biểu tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2009

           • 16/04/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực