Nghị định 133/2003/NĐ-CP

Nghị định 133/2003/NĐ-CP bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm Nghị định 67/2001/NĐ-CP

Nghị định 133/2003/NĐ-CP chất ma tuý độc dược dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm y tế bổ sung NĐ 67/2001/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 82/2013/NĐ-CP danh mục chất ma túy và tiền chất và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2013.

Nội dung toàn văn Nghị định 133/2003/NĐ-CP chất ma tuý độc dược dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm y tế bổ sung NĐ 67/2001/NĐ-CP


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 133/2003/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2003

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 133/2003/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2003 BỔ SUNG MỘT SỐ CHẤT VÀO DANH MỤC CÁC CHẤT MA TUÝ VÀ TIỀN CHẤT BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2001/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2001 CỦA CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12 năm 2000;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung chất Ketamine vào Danh mục III "Các chất ma tuý độc dược được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo yêu cầu điều trị" ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ.

2. Bổ sung vào Danh mục IV "Các hoá chất không thể thiếu trong quá trình sản xuất, điều chế chất ma tuý" ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ các chất sau đây:

TT

Tên chất

Tên khoa học

1

N-Ethylephedrine

1-Ethylephedrine

2

N- Ethylpseudo Ephedrine;

 

3

N-Methylephedrine

a-[1-(Dimethylamino)Ethyl] Benzenemethanol

4

N-Methylpseudoephedrine

 

5

Norpseudoephedrine

Threo-2-Amin-1-Hydroxy-1-Phenylpropane

6

Norephedrine

Phenylpropanolamine;a-(1-Aminoethyl) enzylalcohol

7

Piperonyl Methyl Cetone

 

8

Methylamine

Monomethylamine; Aminomethane

9

Nitroethane

 

10

Tartric Acid

2,3-Dihydroxyl Butanedioic Acid

11

Formic Acid

Aminic Acid; Methamoic Acid

12

Formamide

Methanamide; Carbamaldehyde

13

Ethylene Diacetate

1,1-Ethanediol Diacetate

14

Diethylamine

N-Ethylethanamine

15

Benzyl Cyanide

2-Phenylacetonenitrile

16

Benzaldehyde

Benzoic Aldehyde; Benzenecarbonal

17

Ammonium Formate

Formic Acid Ammonium Salt

18

Acetic Acid

Ethanoic Acid; Methanecarboxyl Acid.

Điều 2. Việc nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất quy định tại Điều 1 của Nghị định này phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống ma tuý và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Bộ Công nghiệp, Bộ Y tế, Bộ Công an trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm quy định cụ thể và tổ chức quản lý các chất quy định tại Điều 1 Nghị định này cho phù hợp với yêu cầu y tế, sản xuất, kinh doanh.

Điều 4. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 133/2003/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu133/2003/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2003
Ngày hiệu lực28/11/2003
Ngày công báo13/11/2003
Số công báoSố 184
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2013
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 133/2003/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 133/2003/NĐ-CP chất ma tuý độc dược dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm y tế bổ sung NĐ 67/2001/NĐ-CP


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Nghị định 133/2003/NĐ-CP chất ma tuý độc dược dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm y tế bổ sung NĐ 67/2001/NĐ-CP
    Loại văn bảnNghị định
    Số hiệu133/2003/NĐ-CP
    Cơ quan ban hànhChính phủ
    Người kýPhan Văn Khải
    Ngày ban hành06/11/2003
    Ngày hiệu lực28/11/2003
    Ngày công báo13/11/2003
    Số công báoSố 184
    Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Trách nhiệm hình sự
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2013
    Cập nhật5 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị định 133/2003/NĐ-CP chất ma tuý độc dược dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm y tế bổ sung NĐ 67/2001/NĐ-CP

        Lịch sử hiệu lực Nghị định 133/2003/NĐ-CP chất ma tuý độc dược dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm y tế bổ sung NĐ 67/2001/NĐ-CP