Nghị định 214/2013/NĐ-CP

Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103 bảo hiểm dân sự xe cơ giới đã được thay thế bởi Nghị định 03/2021/NĐ-CP bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2021.

Nội dung toàn văn Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103 bảo hiểm dân sự xe cơ giới


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 214/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 103/2008/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm trích 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm để đóng vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới”.

2. Sửa đổi Khoản 9 Điều 20 như sau:

“9. Trích 1% doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hàng năm đóng góp vào Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.”

3. Sửa đổi Khoản 5 Điều 21 như sau:

“Ban hành cơ chế quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 214/2013/NĐ-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu214/2013/NĐ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2013
Ngày hiệu lực10/02/2014
Ngày công báo02/01/2014
Số công báoTừ số 5 đến số 6
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Giao thông - Vận tải, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2021
Cập nhậtTháng trước
(01/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 214/2013/NĐ-CP

Lược đồ Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103 bảo hiểm dân sự xe cơ giới


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103 bảo hiểm dân sự xe cơ giới
    Loại văn bảnNghị định
    Số hiệu214/2013/NĐ-CP
    Cơ quan ban hànhChính phủ
    Người kýNguyễn Tấn Dũng
    Ngày ban hành20/12/2013
    Ngày hiệu lực10/02/2014
    Ngày công báo02/01/2014
    Số công báoTừ số 5 đến số 6
    Lĩnh vựcQuyền dân sự, Giao thông - Vận tải, Bảo hiểm
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2021
    Cập nhậtTháng trước
    (01/03/2021)

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103 bảo hiểm dân sự xe cơ giới

       Lịch sử hiệu lực Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103 bảo hiểm dân sự xe cơ giới