Nghị định 25-CP

Nghị định 25-CP năm 1997 sửa đổi Nghị định 28/CP về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

Nghị định 25-CP chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần sửa đổi Điều Nghị định 28 đã được thay thế bởi Nghị định 44/1998/NĐ-CP chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và được áp dụng kể từ ngày 14/07/1998.

Nội dung toàn văn Nghị định 25-CP chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần sửa đổi Điều Nghị định 28


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/1997/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 1997

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 25-CP NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 1997 SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/CP NGÀY 7 THÁNG 5 NĂM 1996 VỀ CHUYỂN MỘT SỐ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để thúc đẩy thực hiện Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, đồng thời tăng thêm quyền hạn, trách nhiệm của các Bộ, Ngành và địa phương trong lĩnh vực cổ phần hoá;
Theo đề nghị Bộtruởng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoá,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1- Sửa lại khoản 1 và khoản 2 Điều14 của Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ về chuyển một số Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần như sau:

"1. Đối với những doanh nghiệp có vốn Nhà nước (gồm vốn Ngân sách cấp, vốn có nguồn gốc từ Ngân sách và vốn do Doanh nghiệp tự tíchluỹ) trên 10 tỷ đồng, các Bộ truởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng phưong án cổ phần hoá gửi về Ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoáđể trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Đối với những Doanh nghiệp có vốn Nhà nước từ mười (10) tỷ đồng trở xuống, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ banNhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Cổ phần hoá trên cơ sở Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ và hướng dẫn, kiểm tra của các Bộ, ngành có liên quan. Các văn bản về cổ phần hoá của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương phải gửi về Văn phòng Chính phủ (Ban Chỉ đạo Trung ương đổi mới doanh nghiệp), Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi".

Điều 2.- Sửa lại Điều 19 của Nghị địnhsố 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 như sau:

"Ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoá có trách nhiệm phân công tổ chức thực hiện và ban hành Quy trình tiến hành Cổ phần hoá, trực tiếp cùng các Bộ và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hội đồng quản trị TổngCông ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tổ chức thực hiện ở những Doanh nghiệp có vốn Nhà nước trên 10 tỷ đồng và các Doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty nói trên".

Điều 3.- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trungương, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Cổ phần hoá chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu25-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/1997
Ngày hiệu lực26/03/1997
Ngày công báo15/05/1997
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/07/1998
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 25-CP chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần sửa đổi Điều Nghị định 28


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị định 25-CP chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần sửa đổi Điều Nghị định 28
     Loại văn bảnNghị định
     Số hiệu25-CP
     Cơ quan ban hànhChính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành26/03/1997
     Ngày hiệu lực26/03/1997
     Ngày công báo15/05/1997
     Số công báoSố 9
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/07/1998
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị định 25-CP chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần sửa đổi Điều Nghị định 28

         Lịch sử hiệu lực Nghị định 25-CP chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần sửa đổi Điều Nghị định 28