Nghị định 25-CP

Nghị định 25-CP năm 1960 quy định chế độ lương thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Nghị định 25-CP quy định chế độ lương thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 1960 

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LƯƠNG THUỘC KHU VỰC HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong kỳ họp ngày 26, 27 tháng 04 năm 1960 về cải tiến chế độ lương và tăng lương năm 1960 đối với công nhân, viên chức, cán bộ;
Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 23-CP ngày 30 tháng 06 năm 1960 về phân loại tổ chức, phân loại chức vụ của cán bộ và viên chức thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ấn định chế độ lương chức vụ của cán bộ, viên chức công tác ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp theo các nguyên tắc sau đây:

1. Mức lương của cán bộ lãnh đạo nói chung cao hơn mức lương của cán bộ, nhân viên bị lãnh đạo;

2. Mức lương của chức vụ có yêu cầu cao về kỹ thuật, nghiệp vụ, cao hơn mức lương của chức vụ mà kỹ thuật, nghiệp vụ đơn giản hơn;

3. Mức lương của lao động trong điều kiện khó khăn, hại sức khỏe, cao hơn mức lương của lao động trong điều kiện bình thường.

Điều 2. – Lương chức vụ của cán bộ, viên chức ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp gồm ba hệ thống ghi trên ba bảng lương ban hành kèm theo nghị định này(1):

Bảng A: Bảng lương chưc vụ của cán bộ lãnh đạo trong bộ máy hành chính từ cấp trung ương đến cấp huyện, cán bộ phụ trách các cơ quan chuyên môn và các cơ quan sự nghiệp;

Bảng B: Bảng lương chức vụ của cán bộ, viên chức nghiệp vụ, kỹ thuật, khoa học;

Bảng C: Bảng lương chức vụ của nhân viên làm công tác hành chính, quản trị, phục vụ.

Điều 3. – Căn cứ vào các bảng lương chức vụ chính nói trên, các ngành có thể quy định một số bảng lương chức vụ cho phù hợp với đặc điểm tổ chức và cán bộ của ngành mình, sau khi được sự thỏa thuận của Bộ Nội vụ.

Điều 4. – Cán bộ, viên chức trong biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp đang giữ các chức vụ đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận, thì được sắp xếp vào các bảng lương chức vụ nói ở điều 2.

Điều 5. – Cán bộ, viên chức hiện đang làm chức vụ gì thì xếp lương theo chức vụ ấy; khi chức vụ thay đổi thì bậc lương cũng thay đổi theo.

Những người đang ở thời kỳ tập sự được hưởng 85% mức lương bậc khởi điểm của chức vụ đó, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu 27đ30.

Điều 6. – Khi xếp lương cho cán bộ, viên chức thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp, chủ yếu phải căn cứ vào chức vụ, nhưng đồng thời phải xét khả năng thực tế và trình độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người; khi xếp lương cho cán bộ, nhân viên trong các ngành nghiệp vụ: giáo viên, bác sĩ, dược sĩ, y sĩ, y tá, dược tá, nữ hộ sinh, hộ lý... và người làm công tác phiên dịch, chủ yếu phải căn cứ vào chức vụ và thâm niên nghề nghiệp, nhưng đồng thời phải căn cứ vào khả năng thực tế và trình độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người, không nhất thiết chỉ dựa vào thâm niên để xếp lương.

Điều 7. – Các cán bộ, viên chức và nhân viên nghiệp vụ công tác trong những điều kiện khó khăn, hại sức khỏe được hưởng thêm một khoản phụ cấp.

Bộ Nội vụ, Bộ lao động và các Bộ hữu quan nghiên cứu và trình Chính phủ quyết định các chế độ phụ cấp ấy.

Điều 8. – Nghị định này thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 1960. Các văn bản quy định về chế độ lương và các khoản phụ cấp xung quanh lương từ trước đều bãi bỏ.

Điều 9. – Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành nghị định này. 

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 
 


Phạm Văn Đồng

___________________

(1) Các bảng lương chức vụ của cán bộ, viên chức các cơ quan hành chính, các ngành văn hóa, y tế, giáo dục, v.v... ban hành kèm theo nghị định này không đăng trong Công báo.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu25-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 36
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 25-CP quy định chế độ lương thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 25-CP quy định chế độ lương thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu25-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 36
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị định 25-CP quy định chế độ lương thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Nghị định 25-CP quy định chế độ lương thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp