Nghị định 27-CP

Nghị định 27-CP năm 1962 quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị định 27-CP quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 1962 

 

NGHỊ ĐỊNH      

QUY ĐỊNH CÁC NGUYÊN TẮC VỀ VIỆC LẬP VÀ BAN HÀNH CÁC CHẾ ĐỘ, BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ VÀ PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ  

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 17 tháng 07 năm 1960;
Căn cứ nghị định số 131-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê;
Để bảo đảm nguyên tắc tập trung và thống nhất trong công tác điều tra thống kê, đồng thời chú ý thích đáng đến yêu cầu của các ngành, các địa phương trong công tác này;
Theo đề nghị của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp thường vụ Hội đồng Chính phủ ngày 21-02-1962.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – Các chế độ và biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ, các phương án điều tra về tình hình kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục và xã hội, thi hành trong phạm vi cả nước đều do Tổng cục Thống kê lập và ban hành hoặc do Tổng cục Thống kê cùng các cơ quan có liên quan: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và cơ quan chấp hành trung ương của đoàn thể xã hội, lập và ban hành. Các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ và phương án điều tra về những vấn đề có liên quan đến nhiều ngành, hoặc nhiều tầng lớp nhân dân thì phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn trước khi ban hành.

Điều 2. -  Các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ và phương án điều tra về một số chỉ tiêu kỹ thuật và nghiệp vụ cần thiết cho việc chỉ đạo công tác kỹ thuật và nghiệp vụ của từng ngành điều do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ lập và ban hành. Sau khi ban hành phải gửi ngay cho Tổng cục Thống kê một bản để biết.

Điều 3. – Các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ về tổ chức nhân sự thi hành trong nội bộ các cơ quan chính quyền, đều do Bộ Nội vụ lập và ban hành. Nội dung các biểu mẫu báo cáo thống kê này không được trùng với các biểu mẫu báo cáo thống kê về lao động do Tổng cục Thống kê và Bộ Lao động ban hành.

Điều 4. – Các biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra do các đoàn thể xã hội các cấp lập không được đề ra những chỉ tiêu về hoạt động kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, xã hội của các tầng lớp nhân dân ở ngoài đoàn thể của mình.

Điều 5. – Các cơ quan Thống kê và cơ quan chuyên môn cấp khu, thành phố, tỉnh có thể lập và trình Ủy ban hành chính cung cấp ban hành các biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra về những vấn đề có tính chất địa phương nhưng phải gửi cho Tổng cục Thống kê, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ sở quan một bản để báo cáo. Các dự thảo biểu mẫu, báo cáo thống kê và phương án điều tra do các cơ quan chuyên môn lập phải được cơ quan Thống kê củng cấp tham gia ý kiến trước khi trình Ủy ban hành chính ban hành.

Điều 6. – Các Ủy ban hành chính cấp huyện hoặc tương đương không được tự ý ban hành các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ và phương án điều tra. Trong trường hợp thật cần thiết thì đề nghị Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh cho phép ban hành các biểu mẫu báo cáo thống kê hoặc phương án điều tra về những vấn đề riêng của địa phương.

Điều 7. -  Các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ và phương án điều tra phải do thủ trưởng các cơ quan có thẩm quyền quy định ở các điều trên đây ký quyết định ban hành. Trên các biểu mẫu đó phải ghi rõ tên, số thứ tự biểu hoặc ký hiệu biểu, tên cơ quan lập và ban hành, ngày và số quyết định ban hành, tên đơn vị làm báo cáo, thời hạn gửi báo cáo, tên cơ quan nhận báo cáo.

Điều 8. -  Các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ và biểu mẫu điều tra ban hành hợp lệ phải được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị làm báo cáo nghiêm chỉnh chấp hành theo đúng những điều đã quy định trên biểu mẫu và bản giải thích kèm theo. Nếu thấy có những điều quy định không hợp lý thi cơ quan làm báo cáo đề nghị cơ quan lập và ban hành nghiên cứu sửa đổi.

Đối với những chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê và biểu mẫu điều tra ban hành không hợp lệ thì cơ quan nhận được phải kịp thời báo cáo với Ủy ban hành chính đồng cấp và cơ quan Thống kê cấp trên.

Điều 9. – Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có quyền ra quyết định tạm thời đình chỉ và đề nghị bãi bỏ những biểu mẫu, báo cáo thống kê hoặc biểu mẫu điều tra ban hành không hợp lệ. Thủ trưởng các cơ quan Thống kê khu, thành phố, tỉnh có trách nhiệm kịp thời phát hiện và đề nghị Ủy ban hành chính tạm thời đình chỉ hoặc bãi bỏ những biểu mẫu báo cáo thống kê hoặc biểu mẫu điều tra không hợp lệ do các ngành nghiệp vụ từ cấp khu, thành phố và tỉnh trở xuống ban hành.

Điều 10. – Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê có trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi việc thi hành nghị định này.

 

 

 T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   
 
 


Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu27-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/02/1962
Ngày hiệu lực09/03/1962
Ngày công báo14/03/1962
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 27-CP quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị định 27-CP quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra
        Loại văn bảnNghị định
        Số hiệu27-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành22/02/1962
        Ngày hiệu lực09/03/1962
        Ngày công báo14/03/1962
        Số công báoSố 8
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị định 27-CP quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra

         Lịch sử hiệu lực Nghị định 27-CP quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ, biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra

         • 22/02/1962

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/03/1962

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/03/1962

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực