Quyết định 63-LB-YT-TK

Quyết định liên bộ 63-LB-YT-TK năm 1964 về chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các quốc doanh dược phẩm các tỉnh do Bộ trưởng Bộ Y tế - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định liên bộ 63-LB-YT-TK chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho quốc doanh dược phẩm các tỉnh


BỘ Y TẾ - TỔNG CỤC THỐNG KÊ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 63-LB-YT-TK

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH LIÊN BỘ

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ ÁP DỤNG CHO CÁC QUỐC DOANH DƯỢC PHẨM CÁC TỈNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ nghị định số 153-CP ngày 5-10-1961 của Hội đồng Chính phủ về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;
Căn cứ nghị định số 131-CP ngày 29-9-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê;
Căn cứ nghị định số 27-CP ngày 22-02-1962 của Hội đồng Chính phủ quy định các nguyên tắc về việc lập và ban hành các chế độ biểu mẫu báo cáo thống kê và phương án điều tra;
Để nắm được tình hình công tác quản lý kinh doanh dược phẩm của các cấp trong ngành phân phối dược phẩm, đáp ứng với yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh bảo vệ sức khỏe cho nhân dân phục vụ sản xuất của Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho các quốc doanh dược phẩm các tỉnh, gồm có:

a) Biểu mẫu báo cáo:

 

KÝ HIỆU

TÊN BIỂU

TÍNH CHẤT BÁO CÁO

THỜI HẠN BÁO CÁO

1-TK-PTDP

Báo cáo nhanh (phần bán)

Báo cáo sơ bộ tháng

Ngày 22 trong tháng báo cáo.

2-TK-PTDP

Báo cáo nhanh (phần mua)

- nt-

Ngày 22 trong tháng báo cáo.

3-TK-PTDP

Báo cáo nhanh (phần tồn kho)

- nt-

Ngày 23 trong tháng báo cáo.

4-TK-PTDP

Báo cáo bán buôn trong và ngoài  hệ thống QDDP

Báo cáo chính thức tháng

12 ngày sau tháng báo cáo

- nt-

Báo cáo chính thức quý

15 ngày sau quý báo cáo

- nt-

Báo cáo chính thức năm

18 ngày sau năm báo cáo

5-TK-PTDP

Báo cáo bán lẻ

Chính thức tháng

14 ngày sau tháng báo cáo

- nt-

Chính thức quý

17 ngày sau quý báo cáo

- nt-

Chính thức năm

20 ngày sau năm báo cáo

6-TK-PTDP

Báo cáo mua trong và ngoài

Chính thức tháng

 

12 ngày sau tháng báo cáo

hệ thống QDDP

Chính thức quý

13 ngày sau quý báo cáo

- nt-

Chính thức năm

18 ngày sau năm báo cáo

7-TK-PTDP

Báo cáo thu mua dược liệu

Chính thức tháng

15 ngày sau tháng báo cáo

- nt-

Chính thức quý

20 ngày sau quý báo cáo

- nt-

Chính thức năm

26 ngày sau năm báo cáo

8-TK-PTDP

Báo cáo tự sản xuất hàng công nghệ phẩm dược phẩm

Chính thức quý

12 ngày sau quý báo cáo

Chính thức năm

15 ngày sau năm báo cáo

9-TK-PTDP

Nguyên liệu đã dùng để tự sản xuất hàng công nghệ phẩm dược phẩm

Chính thức quý

12 ngày sau quý báo cáo

Chính thức năm

15 ngày sau năm báo cáo

10-TK-PTDP

Báo cáo tồn kho và mức tồn kho bình quân

Chính thức quý

20 ngày sau quý báo cáo

Chính thức năm

26 ngày sau năm báo cáo

11-TK-PTDP

Báo cáo tồn kho thuốc, dụng cụ ứ đọng, kém phẩm chất, mất phẩm chất

Chính thức quý

30 ngày sau quý báo cáo

12-TK-PTDP

Báo cáo tình hình phát triển màng lưới dược phẩm

Chính thức quý

5 ngày sau quý báo cáo

 

b) Bản giải thích nội dung và phương pháp tính toán các chỉ tiêu biểu mẫu báo cáo kể trên.(1)

Điều 2.Các ông Chủ nhiệm Quốc doanh dược phẩm các cấp có trách nhiệm tổ chức thi hành đúng những quy định ghi trong biểu mẫu danh mục và các bản giải thích đã ban hành.

Các Sở, Ty Y tế và Chi cục Thống kê có trách nhiệm giám sát các Quốc doanh dược phẩm thi hành.

Điều 3. Các biểu mẫu báo cáo thống kê quy định ở điều 1 được áp dụng kể từ ngày ký quyết định, các biểu mẫu báo cáo thống kê của Bộ Y tế ban hành trước đây về các phần báo cáo trên đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông Chánh văn phòng Bộ Y tế, Tổng cục Thống kê và ông Cục trưởng Cục phân phối dược phẩm có trách nhiệm hướng dẫn thi hành quyết định này.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
TỔNG CỤC PHÓ
 


 

Nguyễn Đức Dương

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
 


 
 
 Nguyễn Đức Thắng

 

(1)Bản giải thích không đăng công báo.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63-LB-YT-TK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu63-LB-YT-TK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/1964
Ngày hiệu lực28/01/1964
Ngày công báo30/12/1964
Số công báoSố 45
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63-LB-YT-TK

Lược đồ Quyết định liên bộ 63-LB-YT-TK chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho quốc doanh dược phẩm các tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định liên bộ 63-LB-YT-TK chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho quốc doanh dược phẩm các tỉnh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu63-LB-YT-TK
     Cơ quan ban hànhBộ Y tế, Tổng cục Thống kê
     Người kýNguyễn Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương
     Ngày ban hành13/01/1964
     Ngày hiệu lực28/01/1964
     Ngày công báo30/12/1964
     Số công báoSố 45
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Kế toán - Kiểm toán
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định liên bộ 63-LB-YT-TK chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho quốc doanh dược phẩm các tỉnh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định liên bộ 63-LB-YT-TK chế độ báo cáo thống kê định kỳ áp dụng cho quốc doanh dược phẩm các tỉnh

         • 13/01/1964

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/12/1964

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/01/1964

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực