Nghị định 29-CP

Nghị định 29-CP năm 1994 về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo

Nghị định 29-CP nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo đã được thay thế bởi Nghị định 85/2003/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2003.

Nội dung toàn văn Nghị định 29-CP nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo


CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 1994

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 29-CP NGÀY 30-3-1994 VỀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH :

Điều 1. - Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục trong cả nước bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục Đại học, giáo dục thường xuyên nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. - Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ và các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ quyết định mạng lưới trường lớp, danh mục ngành nghề đào tạo của các trường, các cơ sở đào tạo đại học (sau đây gọi chung là trường đại học).

2. Ban hành các quy định về danh mục ngành nghề đạo tạo của các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, về việc thành lập hoặc giải thể các trường lớp mẫu giáo, phổ thông các cấp, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục và đào tạo của các cấp học.

3. Xét duyệt và cho phép phát hành các loại sách giáo khoa và các ấn phẩm phục vụ giáo dục và đào tạo.

4. Quy định về tuyển sinh, quản lý học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh (bao gồm cả lưu học sinh nước ngoài học tại Việt Nam) học ở các trường trong nước và được gửi đi đào tạo ở nước ngoài.

5. Quy định tiêu chuẩn đánh giá kết quả về giáo dục và đào tạo, thể lệ cấp phát, thu hồi các văn bằng, chứng chỉ về trình độ giáo dục và đào tạo.

6. Quy định tiêu chuẩn định mức về trang bị, cách sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất và thiết bị của các trường học; nghiên cứu thiết kế mẫu trường, lớp và đồ dùng dạy học.

7. Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các tiêu chuẩn, định mức về giáo viên mẫu giáo, tiểu học, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề, đại học.

8. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục - đào tạo, các quy chế chuyên môn nghiệp vụ của các loại hình trường, lớp.

9. Tổ chức quản lý thống nhất việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ giáo viên các cấp học theo mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo cho các loại hình trường, lớp quốc lập, bán công, dân lập, tư thục.

10. Trình Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và quyết định thành lập, sáp nhập hoặc giải thể các trường đại học.

11. Thực hiện chức năng thanh tra giáo dục trong cả nước.

Điều 3. - Tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm có:

1. Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước:

1. Vụ kế hoạch và Tài chính.

2. Vụ Tổ chức - Cán bộ.

3. Vụ quan hệ quốc tế.

4. Vụ Khoa học Công nghệ.

5. Vụ giáo dục mầm non.

6. Vụ tiểu học.

7. Vụ Trung học phổ thông.

8. Vụ Trung học Chuyên nghiệp và dạy nghề.

9. Vụ đại học.

10. Vụ sau đại học.

11. Vụ giáo dục thường xuyên.

12. Vụ công tác Chính trị.

13. Vụ giáo viên.

14. Vụ giáo dục thể chất.

15. Vụ giáo dục Quốc phòng.

16. Thanh tra giáo dục.

17. Văn phòng.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ:

1. Viện Khoa học giáo dục

2. Viện nghiên cứu phát triển giáo dục.

- Đối với các trường đại học và cao đẳng trực thuộc Bộ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm cùng Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ nghiên cứu sắp xếp lại trình Thủ tướng Chính phủ quyết định từng trường hợp cụ thể.

- Các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sau khi thoả thuận với Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

3. Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ được tổ chức và hoạt động theo quy định của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các đơn vị trực thuộc Bộ nói trên.

Điều 4. - Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành, bãi bỏ Nghị định số 418-HĐBT ngày 7-12-1990 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29-CP

Loại văn bảnNghị định
Số hiệu29-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/1994
Ngày hiệu lực30/03/1994
Ngày công báo15/05/1994
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2003
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị định 29-CP nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Nghị định 29-CP nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo
      Loại văn bảnNghị định
      Số hiệu29-CP
      Cơ quan ban hànhChính phủ
      Người kýVõ Văn Kiệt
      Ngày ban hành30/03/1994
      Ngày hiệu lực30/03/1994
      Ngày công báo15/05/1994
      Số công báoSố 9
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2003
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Nghị định 29-CP nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo

         Lịch sử hiệu lực Nghị định 29-CP nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo