Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2007 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương 2007 Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 18 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 21/6/2007; Báo cáo thẩm tra số 13/BC-KTNS ngày 02/7/2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2007 như sau:

- Tổng thu ngân sách mới phát sinh trên địa bàn: 1.181.900 triệu đồng, (bằng 100% so Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

- Tổng chi ngân sách địa phương: 2.384.028 triệu đồng, tăng 47% so với Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

(Chi tiết điều chỉnh dự toán ngân sách theo các Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2007 như sau:

- Tổng chi ngân sách: 1.262.795 tỷ đồng (có Phụ lục chi tiết kèm theo). Trong đó:

+ Chi trong cân đối ngân sách: 599.003 tỷ đồng.

+ Chi quản lý qua ngân sách: 90.800 tỷ đồng.

+ Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 572.992 tỷ đồng.

Điều 3. Để thực hiện tốt dự toán ngân sách năm 2007, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với các biện pháp nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

- Quản lý chặt chẽ các nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu chi.

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tiết kiệm chi song song với nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước để tăng chi đầu tư phát triển. Ưu tiên bố trí vốn và giải ngân cho các dự án chuyển tiếp, công trình đã hoàn thành khối lượng nhằm sớm phát huy tác dụng của công trình.

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước phải đề cao trách nhiệm cá nhân về quản lý và sử dụng kinh phí được giao, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao và tránh thất thoát, lãng phí. Nếu để xảy ra tiêu cực, lãng phí người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 9 thông qua; có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực28/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương 2007 Bình Phước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương 2007 Bình Phước
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu01/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Hữu Luật
       Ngày ban hành18/07/2007
       Ngày hiệu lực28/07/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương 2007 Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương 2007 Bình Phước

           • 18/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực