Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Bình Phước năm 2007

Nội dung toàn văn Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Bình Phước 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2006/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 08 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND-KTNS ngày 20/11/2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định Dự toán ngân sách địa phương năm 2007 của tỉnh như sau:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 1.181.900 triệu đồng, chi tiết theo Phụ lục số 1 kèm theo Nghị quyết này.

- Tổng chi ngân sách địa phương: 1.620. 087 triệu đồng, chi tiết theo phụ lục số 2 kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2007 như sau:

- Tổng chi ngân sách tỉnh là: 1.250.688 triệu đồng, trong đó:

+ Chi trong cân đối ngân sách: 707. 539 triệu đồng.

+ Các khoản chi được quản lý qua ngân sách Nhà nước (ghi thu - ghi chi): 29.750 triệu đồng.

+ Chi bổ sung cho ngân sách các huyện, thị xã: 513.399 triệu đồng.

Điều 3. Để thực hiện đạt và vượt dự toán ngân sách năm 2007, Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý các giải pháp nêu trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau:

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đang hoạt động tiếp tục mở rộng phát triển.

- Tăng cường theo dõi kiểm tra việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, đẩy mạnh xử lý dứt điểm nợ đọng thuế, chấn chỉnh công tác hoàn thuế và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về thuế.

- Triển khai thực hiện tốt mô hình quản lý thuế theo chức năng, cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, thuận tiện giảm phiền hà cho người nộp thuế. Mở rộng việc ủy nhiệm thu thuế các hộ kinh doanh nhỏ lẻ cho UBND các xã thực hiện.

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật thuế để các tổ chức, cá nhân hiểu rõ và tự giác chấp hành nghĩa vụ thuế.

- Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng tập trung, tránh dàn trải, chống lãng phí, chống đấu thầu khép kín, thông thầu… xác định rõ chế độ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản ở tất cả các khâu từ chuẩn bị đầu tư đến kết thúc dự án.

- Triển khai đồng bộ và có hiệu quả cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ ban hành chính sách khuyến khích xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư cung ứng dịch vụ ngoài công lập.

- Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, nâng cao công tác dự báo để chủ động thực hiện bình ổn giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá.

- Đảm bảo đủ nguồn và cấp phát kịp thời, đầy đủ chính sách lương và phụ cấp theo quy định cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, chủ động nguồn để cân đối xử lý các trường hợp thiệt hại do thiên tai gây ra.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Được

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu19/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2006
Ngày hiệu lực18/12/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Bình Phước 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Bình Phước 2007
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu19/2006/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Minh Được
       Ngày ban hành08/12/2006
       Ngày hiệu lực18/12/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Bình Phước 2007

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 19/2006/NQ-HĐND dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Bình Phước 2007