Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2008 quận 1


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 01/2008/NQ-HĐND

Quận 1, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét nội dung các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các đơn vị, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 1 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân, báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan đơn vị. Trong sáu tháng qua tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện chủ đề năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị, một số tụ điểm phức tạp về vệ sinh môi trường, trật tự lòng lề đường đã được chuyển hóa. Công tác cải cách hành chính có những chuyển động tích cực, trong đó tập trung giải quyết hồ sơ trễ hạn còn tồn đọng và thực hiện quy trình liên thông nội bộ phòng, ban. Căn cứ Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 1 tại kỳ họp thứ 11, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn có những diễn biến phức tạp do lạm phát, giá cả tăng cao, đời sống nhân dân lao động nghèo gặp nhiều khó khăn. Một số dự án đầu tư kéo dài, công tác đền bù giải tỏa chuyển động chậm, thực hiện nếp sống văn minh đô thị đạt hiệu quả chưa cao. Công tác cải cách hành chính ở lĩnh vực nhà đất vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân.

Điều 2. Thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm 2008. Tập trung những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1. Tiếp tục giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính: Rà soát và cải tiến các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, giảm phiền hà; tiếp tục xây dựng quy trình liên thông nội bộ giữa các phòng, ban và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Quan tâm, chăm lo thiết thực đến đời sống của người dân và cán bộ, công chức. Kịp thời nắm bắt diễn biến giá cả thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá, tung tin gây rối loạn thị trường, gây hoang mang dư luận.

4. Có biện pháp kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tích cực giải ngân các công trình đầu tư có vốn ngân sách.

5. Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị, tạo bộ mặt đô thị tương xứng với vị trí một quận trung tâm thành phố.

6. Hoàn chỉnh, phê duyệt và triển khai quy hoạch chi tiết 1/2000; xây dựng quy trình đầu tư, công khai, minh bạch đối với các dự án kêu gọi xã hội đầu tư.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, điều hành các cơ quan đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân 10 phường thực hiện Nghị quyết này với kết quả cao nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các thành viên, các tổ chức xã hội, vận động nhân dân quận 1 thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, kịp thời phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 khóa IX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Bá Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực21/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 56
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2008 quận 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2008 quận 1
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Bá Cần
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực21/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 56
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2008 quận 1

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2008/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng cuối năm 2008 quận 1

         • 11/07/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/07/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực