Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2008 quận 1


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 04/2007/NQ-HĐND

Quận 1, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2007 VÀ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008; Báo cáo giám sát và thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và
ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban của Hội đồng nhân dân; Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các đơn vị về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2007. Căn cứ Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2006 tại kỳ họp thứ 9 và Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007 tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân quận, nhiều chỉ tiêu, kế hoạch năm 2007 đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận).

Một số chỉ tiêu chưa đạt cần tìm đúng nguyên nhân để có biện pháp khắc phục: Tiến độ đền bù, giải tỏa để thực hiện một số dự án còn chậm và kéo dài, tiến độ thực hiện một số công trình có vốn đầu tư ngân sách khởi động chậm. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt so với yêu cầu của người dân, kết quả trả hồ sơ đúng hạn đạt 87,56%/95%. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường chưa đạt yêu cầu đối với một Quận trung tâm.

Điều 2. Thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008.

Năm 2008 được Hội đồng nhân dân thành phố chọn là năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị, năm cải cách hành chính, năm thứ ba thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 1 lần IX. Do đó, cần tập trung những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1. Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

2. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính: Rà soát các quy trình thủ tục; kiểm tra hiệu quả các quy trình liên thông đã có; tiếp tục xây dựng quy trình liên thông nội bộ giữa các phòng - ban và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; xây dựng thái độ tiếp xúc, phong cách ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức.

3. Quan tâm, chăm lo tốt đời sống của người dân và cán bộ, công chức. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho bệnh viện, trường học, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, học tập, sinh hoạt cho mọi người.

4. Hoàn chỉnh, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000; xây dựng quy trình đầu tư, công khai, minh bạch đối với các dự án kêu gọi xã hội đầu tư. Phối hợp thực hiện tốt công tác đền bù giải tỏa để chỉnh trang đô thị và cải thiện môi trường sống của người dân. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp và những dự án khởi công mới năm 2008, nhất là các công trình xây dựng mới trụ sở cơ quan Ủy ban nhân dân, Công an, Phường đội các phường.

5. Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 1.763 tỉ đồng.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, điều hành các cơ quan đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân 10 phường thực hiện Nghị quyết này với kết quả cao nhất.

Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các thành viên, các tổ chức xã hội, vận động nhân dân quận 1 thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này, kịp thời phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 Khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Bá Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực27/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2008 quận 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2008 quận 1
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Bá Cần
        Ngày ban hành20/12/2007
        Ngày hiệu lực27/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2008 quận 1

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2007/NQ-HĐND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 2008 quận 1

           • 20/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực