Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ viên chức bảo tàng, thư viện do Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 20 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2011/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC DI TÍCH VÀ TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO CÁN BỘ VIÊN CHỨC BẢO TUNG, THƯ VIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 20

(Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 4 năm 2011)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp;
Xét Tờ trình số 1639/TTr-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố về chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ, viên chức bảo tàng, thư viện; Báo cáo thẩm tra số 80/BCTT-KTNS ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số số 1639/TTr-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố về chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích và trợ cấp thường xuyên cho cán bộ viên chức bảo tàng, thư viện. Cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ hoạt động cho các di tích đã có quyết định xếp hạng:

Mức chi áp dụng chung cho mỗi di tích lịch sử - văn hóa đã có quyết định xếp hạng (đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) hàng tháng là 02 (hai) lần lương tối thiểu.

2. Đối với viên chức các đơn vị Bảo tung, Trung tâm Bảo tồn vu phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa  thành phố, Thư viện Khoa học tổng hợp  thành phố trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao vu Du lịch:

Mức chi trợ cấp thường xuyên cho cán bộ, viên chức, người lao động công tác tại các Bảo tàng, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy gia trị di tích lịch sử văn hóa thành phố, Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố được áp dụng theo Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII về điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường - xã, thị trấn và mức chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường - xã, thị trấn, nhằm ổn định đội ngũ và thu hút đối với các viên chức, người Lao động có học vị.

- Đối với người có trình độ tiến sĩ: 2.000.000 đồng/người/tháng.

- Đối với người có trình độ thạc sĩ: 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Đối với người có trình độ đại học chính quy: 750.000 đồng/người/tháng.

- Đối với người có trình độ đại học các hệ còn lại: 500.000 đồng/người/tháng.

3. Thời điểm thực hiện các chế độ hỗ trợ nêu trên: áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố căn cứ Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua để triển khai và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2011
Ngày hiệu lực29/04/2011
Ngày công báo15/05/2011
Số công báoSố 31
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu01/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành28/04/2011
        Ngày hiệu lực29/04/2011
        Ngày công báo15/05/2011
        Số công báoSố 31
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND chế độ hỗ trợ hoạt động cho các di tích

         • 28/04/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/05/2011

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/04/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực