Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2011 do Tiền Giang ban hành

Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tiền Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2012 danh mục Nghị quyết hết hiệu lực Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 05/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tiền Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2011/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 25 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 261/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2011;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2011; Báo cáo thẩm tra số 14/BC-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết số 261/2010/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2011 như sau:

1. Về tốc độ tăng trưởng kinh tế

Điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) từ 11,0 - 11,5% xuống còn 10,5 - 11%. Trong đó:

- Điều chỉnh tăng tốc độ tăng giá trị tăng thêm khu vực nông - lâm – ngư nghiệp từ 4,5 - 4,8% lên 5,5 - 5,7%;

- Điều chỉnh giảm tốc độ tăng giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp - xây dựng từ 17,5 - 18,5% xuống còn 15,7 - 16,5%. Trong đó, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 20,8%;

- Điều chỉnh giảm tốc độ tăng giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ từ 12,3 - 12,8% xuống còn 11,4 - 12%.

2. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

Điều chỉnh giảm từ 15.400 tỷ đồng xuống còn 14.800 tỷ đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Giao các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 2 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2011
Ngày hiệu lực04/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tiền Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tiền Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu01/2011/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýNguyễn Văn Danh
       Ngày ban hành25/08/2011
       Ngày hiệu lực04/09/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tiền Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Tiền Giang