Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND về đặt, đổi, bãi bỏ tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND đặt đổi bãi bỏ tên tuyến đường thành phố Cà Mau huyện Ngọc Hiển


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT, ĐỔI, BÃI BỎ TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CÀ MAU, HUYỆN NGỌC HIỂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

(Từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết đặt, đổi, bãi bỏ tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau và huyện Ngọc Hiển và Báo cáo thẩm tra số 26/BC-HĐND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 12 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt, đổi, bãi bỏ tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau và huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Đặt tên 11 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau và 03 tuyến đường trên địa bàn huyện Ngọc Hiển:

Số TT

Tên đặt mới

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài (m)

Tên thường gọi

I

Thành phố Cà Mau

01

BÀ TRIỆU (Triệu Thị Trinh)

Giáp đường 3 tháng 2, phường 5

Giáp đường vành đai II, phường 5

980

Đường số 7 - khu Đông Bắc

02

PHẠM NGỌC THẠCH

Giáp đường Tôn Đức Thắng, phường 5

Giáp đường Ngô Gia Tự, phường 5

960

Đường số 14-khu Đông Bắc

03

LÊ THỊ RIÊNG

Giáp đường Trần Hưng Đạo, phường 5

Giáp đường dự kiến đặt tên Bà Triệu, phường 5

270

Đường số 8 - khu Đông Bắc

04

NGUYỄN CHÁNH TÂM

Giáp đường Bông Văn Dĩa, phường 5

Giáp đường dự kiến đặt tên Chung Thành Châu, phường 5

95

Đường Bông Văn Dĩa

05

PHẠM CHÍ HIỀN

Giáp đường Bông Văn Dĩa, phường 5

Giáp đường dự kiến đặt tên Chung Thành Châu, phường 5

95

Đường Bông Văn Dĩa

06

CHUNG THÀNH CHÂU

Giáp đường Hùng Vương, phường 5

Giáp đầu Chợ phường 5

230

Đường Bông Văn Dĩa

07

NGUYỄN THÁI HỌC

Giáp đường An Dương Vương, phường 7

Giáp đường số 3, phường 7

280

Hẻm 43

08

CHÂU VĂN LIÊM

Vòng xuyến giáp đường Lê Duẩn, phường 9

Giáp kênh Thống Nhất, phường 9

820

Đường số 1 - khu dân cư Minh Thắng

09

HOÀNG VĂN THỤ

Giáp đường Lý Thường Kiệt, phường 6

Trụ sở UBND phường Tân Thành

2.068

Lộ tẻ Tân Thành

10

LÝ TỰ TRỌNG

Giáp đường vành đai 3, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm

Giáp đường số 21 (đường nội bộ khu dân cư Tài Lộc)

810

Đường số 8 - khu dân cư Tài Lộc

11

NGUYỄN BÌNH

Giáp đường Nguyễn Tất Thành, ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm

Giáp đường dự kiến đặt tên Lý Tự Trọng

260

Đường D4 - khu dân cư Tài Lộc

II

Huyện Ngọc Hiển

 

01

13 THÁNG 12

Cổng trụ sở UBND huyện Ngọc Hiển, thị trấn Rạch Gốc

Giáp đường Hồ Chí Minh, thị trấn Rạch Gốc

5.200

Chưa có

 

02

BÔNG VĂN DĨA

Đầu cầu Ông Định Nhỏ, thị trấn Rạch Gốc

Giáp đường dự kiến đặt tên 13 tháng 12, thị trấn Rạch Gốc

7.000

Chưa có

 

03

NGUYỄN VĂN CỨNG

Trụ sở Trung tâm Viễn thông Năm Căn - Ngọc Hiển, thị trấn Rạch Gốc

Trụ sở Đồn Biên phòng Rạch Gốc, khóm 1, thị trấn Rạch Gốc

1.500

Chưa có

 

2. Giữ tên đường Bông Văn Dĩa từ giáp đường Hùng Vương đến giáp đường dự kiến đặt tên Nguyễn Văn Biên, điều chỉnh một đoạn của đường Bông Văn Dĩa và 01 đoạn đường mới để đặt tên cho 01 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau:

Số TT

Tên đặt mới

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài (m)

Tên thường gọi

01

NGUYỄN VĂN BIÊN

Giáp đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 5

Giáp đường Trần Văn Bỉnh, phường 5

300

Đường Bông Văn Dĩa

3. Điều chỉnh nối dài tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng 01 đoạn đường mới trên địa bàn thành phố Cà Mau:

STT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài (m)

Tên thường gọi

01

HUỲNH THÚC KHÁNG

Nối dài từ cuối đường Huỳnh Thúc Kháng hiện hữu

Trụ sở UBND xã Hòa Thành (đầu cầu xã Hòa Thành - xã Hòa Tân)

6.000

Lộ đi Hòa Thành

4. Bãi bỏ việc đặt tên 18 tuyến đường theo Nghị quyết số 118/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt một số tên đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, do đặt tên đường trùng lắp, đặt tên đường quy hoạch chưa được xây dựng:

Số TT

Bãi bỏ tên đường

Tên đường đang sử dụng

01

NGUYỄN TRI PHƯƠNG

ĐỖ THỪA LUÔNG

02

NGUYỄN VĂN LINH

TẠ UYÊN

03

ĐỒNG KHỞI

PHAN ĐÌNH GIÓT

04

NAM KỲ KHỞI NGHĨA

NGUYỄN VĂN BẢY

05

PHAN ĐĂNG LƯU

HUỲNH TN PHÁT

06

NGUYỄN TRUNG TRỰC

NAM CAO

07

THOẠI NGỌC HẦU

HUỲNH PHI HÙNG

08

NGUYỄN BÍNH

ĐỒ THỪA TỰ

09

SƯƠNG NGUYỆT ANH

NGUYỄN THỊ NHO

10

CAO VĂN LẦU

NGUYỄN TRUNG THÀNH

11

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA

TÔN THT TÙNG

12

VÕ THỊ SÁU

MẬU THÂN

13

UNG VĂN KHIÊM

NGUYỄN DU

14

NGUYỄN HỮU THỌ

Chưa có đường

15

NGUYỄN HỮU CẢNH

NGUYỄN TRUNG THÀNH

16

TRẦN ĐẠI NGHĨA

Chưa có đường

17

TRN HỮU TRANG

XUÂN DIỆU

18

KHỞI NGHĨA HÒN KHOAI

TH LỮ

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2015 và thay thế một phần Nghị quyết số 118/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt một số tên đường trên địa bàn thành phố Cà Mau.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khóa VIII kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2015.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ VH, TT&DL;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (BTP);
- TT Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, tp;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 01/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/06/2015
Ngày hiệu lực 15/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND đặt đổi bãi bỏ tên tuyến đường thành phố Cà Mau huyện Ngọc Hiển


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND đặt đổi bãi bỏ tên tuyến đường thành phố Cà Mau huyện Ngọc Hiển
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 01/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Bùi Công Bửu
Ngày ban hành 30/06/2015
Ngày hiệu lực 15/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND đặt đổi bãi bỏ tên tuyến đường thành phố Cà Mau huyện Ngọc Hiển

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND đặt đổi bãi bỏ tên tuyến đường thành phố Cà Mau huyện Ngọc Hiển

  • 30/06/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực