Nghị quyết 118/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 118 /2007/NQ-HĐND về đặt một số tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cà Mau

Nội dung toàn văn Nghị quyết 118 /2007/NQ-HĐND đặt tên đường và công trình công cộng tỉnh Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/2007/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 07 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT MỘT SỐ TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHÓA VII – KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2007)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ VHTT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Xét Tờ trình số 50 /TTr-UBND ngày 23/11/2007 của UBND tỉnh Cà Mau về việc thông qua danh sách đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 07/BC-VHXH ngày 03/12/2007 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 11 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 54 con đường và 01 công trình công cộng trên địa bàn thành phố Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Đặt tên đường:

Số TT

Đường mới đặt tên

Giới hạn

Tên gọi cũ

Đầu đường

Cuối đường

 

Phường 1

1

Lương Thế Vinh

Lý Văn Lâm

Ngô Quyền

Đ.Kênh Thống Nhất

2

Võ Văn Tần

Lý Văn Lâm

Đường Số 10

Đường Bến Xếp Dở

3

Nguyễn Cư Trinh

Đất trống

Đất trống

Đường chưa có tên

4

Nguyễn Tri Phương

Ngô Quyền

Đường số 6

Đường Số 02

5

Đại Đức Hữu Nhem

Lý Văn Lâm

Đất vườn

Hẻm Chùa Monivongsa

 

Phường 4

6

Nguyễn Thiện Năng

Quốc lộ 63

Lâm Thành Mậu

Đường Rạch Chùa

 

Phường 5

7

Nguyễn Đình Thi

Đường 3 tháng 2

Tô Hiến Thành

Đường chưa có tên

8

Tôn Thất Tùng

Ngô Gia Tự

Quang Trung

Đường Số 6

9

Ung Văn Khiêm

Nguyễn Du

Đường 3/2

Đường chưa có tên

10

Huyền Trân Công chúa

Ngô Gia Tự

Quang Trung

Đường chưa có tên 

11

Trần Văn Phú

Đường 30/4

Trần Văn Thời

Đường Số 01

12

Mạc Đĩnh Chi

Tô Hiến Thành

đường 3/2

Đường Số 04

13

Lê Hoàng Thá

Tô Hiến Thành

Đường 3/2

Đường Số 05

14

Lê Công Nhân

Nguyễn Du

Đường 3/2

Đường chưa có tên 

 

Phường 7

15

Huỳnh Thúc Kháng

Bến đò phường 7

Giáp ranh Hòa Thành

Cà Mau Hòa Thành

16

Đoàn Thị Điểm

Nhà số 177

Đến nhà số 229/3

Đường Số 1

17

Hồ Trung Thành

An Dương Vương

Hẻm 63

Đường Ôtô Số 1

18

La Văn Cầu

Hùng Vương

Lưu Trọng Lư

Đường Nội Bộ

19

Sư Vạn Hạnh

An Dương Vương

Số 40, Hùng Vương

Đường chưa có tên

 

Phường 8

20

Quách Văn Phẩm

 Lê Hồng Phong

Đường cùng

Đường Số 1, Khu D

21

Trần Văn Ơn

Đường Số 1, Khu D

Đường cùng

Đường Số 8, Khu D

 

Phường 9

22

Hồ Tùng Mậu

Quốc lộ 63

Sông Cũ

Đường Số 1

23

Mậu Thân

Quốc lộ 63

Đường Số 10

Vành Đai Số 2

24

Trần Quang Diệu

Đường Số 17

Đất ruộng

Đường Số 10

25

Thế Lữ

Đường Số 13

Đường Số 15

Đường Số 12

26

Xuân Diệu

Đường Số 13

Đường Số 15

Đường Số 14

27

Võ Thị Sáu

Đường Số 10

Đường Số 16

Đường Số 15

28

Nguyễn Văn Linh

Ngô Quyền

Đường Số 1

Đường Vành Đai 1

29

Đồng Khởi

Đường Số 4

Đường Vành Đai 1

Đường chưa có tên 

30

Nam Kỳ khởi nghĩa

Ngô Quyền

Đường Số 1

Đường chưa có tên 

31

Phan Đăng Lưu

Đường Số 4

Đường Vành Đai 1

Đường chưa có tên

32

Nguyễn Hữu Thọ

Ngô Quyền

Đường Vành Đai 1

Đường chưa có tên 

33

Nguyễn Trung Trực

Đường Số 9

Đường Số 6

Đường chưa có tên 

34

Thoại Ngọc Hầu

Đường Số 4

Đường Số 5

Đường chưa có tên

35

Cao Văn Lầu

Đường Số 4

Đường Số 5

Đường chưa có tên 

36

Tuệ Tĩnh

Đường Số 2

Đường Số 5

Đường chưa có tên 

37

Nguyễn Hữu Cảnh

Đường Số 4

Đường Số 5

Đường chưa có tên

38

Nguyễn Bính

Đường Số 9

Đường Số 7

Đường chưa có tên 

39

Sương Nguyệt Anh

Đường Số 9

Đường Số 3

Đường chưa có tên 

40

Nguyễn Thiện Thuật

Quốc lộ 63

Đường Số 4

Đường chưa có tên

41

Trần Đại Nghĩa

Đường Số 16

Đường Số 4

Đường chưa có tên 

42

Nguyễn Hữu Nghĩa

Đường Số 1

Đất trống

Đường chưa có tên 

43

Ngô Thời Nhiệm

Đường Số 1

Đất trống

Đường chưa có tên

44

Trương Định

Đường Số 1

Đất trống

Đường chưa có tên 

45

Trần Hữu Trang

Đường Số 3

Đường Số 15

Đường chưa có tên 

46

Khởi nghĩa Hòn Khoai

Đường Số 13

Đường Số 15

Đường chưa có tên

47

Đoàn Giỏi

Đường Số 10

Đường Số 16

Đường chưa có tên

 

Xã Lý Văn Lâm

48

Tân Hưng

Quốc lộ 1A

Đất trống

Đường Số 1

49

Lương Định Của

Đình Tân Hưng

Đất trống

Đường Số 1

50

Huỳnh Quảng

Đường Số 1

TT thương mại

Đường Số 2

51

Kim Đồng

Đường Số 2

Đường Số 10

Đường Số 3

52

Tam Giang

Đường Số 10

Đường Số 6

Đường Số 4

53

Hàm Nghi

Quốc Lộ 1A

Đất trồng

Đường Số 5

54

Ninh Bình

Đường Số 5

Đường Số 1

Đường Số 5

2. Đặt tên công trình công cộng:

Công viên Hồng Bàng, nằm trên địa bàn phường 7, thành phố Cà Mau, giới hạn bởi các đường: Lý Thường Kiệt, Hùng Vương và An Dương Vương. Tên gọi cũ là công viên Phường 7.

(kèm theo sơ đồ, vị trí, quy mô, giới hạn của 54 con đường và 1 công trình công cộng).

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai thực hiện việc đặt tên đường và công trình công cộng theo Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Vụ pháp chế (Bộ VH-TT và DL);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (BTP);
- TT. Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- BTT. Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND tp Cà Mau;
- Lưu: VP. HĐND.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/2007/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 118/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/12/2007
Ngày hiệu lực 17/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 118 /2007/NQ-HĐND đặt tên đường và công trình công cộng tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 118 /2007/NQ-HĐND đặt tên đường và công trình công cộng tỉnh Cà Mau
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 118/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cà Mau
Người ký Võ Thanh Bình
Ngày ban hành 07/12/2007
Ngày hiệu lực 17/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 118 /2007/NQ-HĐND đặt tên đường và công trình công cộng tỉnh Cà Mau

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 118 /2007/NQ-HĐND đặt tên đường và công trình công cộng tỉnh Cà Mau