Nghị quyết 02/2007/QH12

Nghị quyết số 02/2007/QH12 về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2007/QH12 phê chuẩn bổ nhiệm phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ


QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2007/QH12

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007 

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Căn cứ Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Điều 84 Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 3 Luật tổ chức Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII;
Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-TTg ngày 31/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Biên bản xác định kết quả bỏ phiếu của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ ngày 02 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT NGHỊ

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, gồm các ông bà có tên sau đây:

CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:

1. Ông Hoàng Trung Hải

2. Ông Nguyễn Sinh Hùng

3. Ông Phạm Gia Khiêm

4. Ông Nguyễn Thiện Nhân

5. Ông Trương Vĩnh Trọng.

CÁC BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ:

1. Bộ trưởng Quốc phòng

Ông Phùng Quang Thanh

2. Bộ trưởng Bộ Công an

Ông Lê Hồng Anh

3. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Phạm Gia Khiêm

4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Trần Văn Tuấn

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Hà Hùng Cường

6. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Võ Hồng Phúc

7. Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ông Vũ Văn Ninh

8. Bộ trưởng Bộ Công thương

Ông Vũ Huy Hoàng

9. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Cao Đức Phát

10. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ông Hồ Nghĩa Dũng

11. Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Hồng Quân

12. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Phạm Khôi Nguyên

13. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Lê Doãn Hợp

14. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

15. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Hoàng Tuấn Anh

16. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Hoàng Văn Phong

17. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Thiện Nhân

18. Bộ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Quốc Triệu

19. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Ông Giàng Seo Phử

20. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt

Ông Nguyễn Văn Giàu

21. Tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Trần Văn Truyền

22. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Nguyễn Xuân Phúc.

Nghị quyết này đã được Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt khóa XII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 02 tháng 8 năm 2007./.

 

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/QH12

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2007/QH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2007
Ngày hiệu lực28/08/2007
Ngày công báo13/08/2007
Số công báoTừ số 556 đến số 557
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/QH12

Lược đồ Nghị quyết 02/2007/QH12 phê chuẩn bổ nhiệm phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2007/QH12 phê chuẩn bổ nhiệm phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2007/QH12
        Cơ quan ban hànhQuốc hội
        Người kýNguyễn Phú Trọng
        Ngày ban hành02/08/2007
        Ngày hiệu lực28/08/2007
        Ngày công báo13/08/2007
        Số công báoTừ số 556 đến số 557
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2007/QH12 phê chuẩn bổ nhiệm phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2007/QH12 phê chuẩn bổ nhiệm phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

            • 02/08/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/08/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực