Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 quận 8 đã được thay thế bởi Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2014 danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành quận 8 Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 quận 8


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2008/NQ-HĐND

Quận 8, ngày 16 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2007, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 8
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét Báo cáo số 3312/BC-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 8 về quyết toán ngân sách năm 2007, tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2008 và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 8,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 như sau:

1. Về thu ngân sách:

a) Tổng thu ngân sách nhà nước: 287.326.265.873 đồng

Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách: 242.162.835.623 đồng

- Các khoản thu được để lại: 45.163.430.250 đồng

b) Thu ngân sách địa phương: 338.123.097.016 đồng

Trong đó:

- Thu cân đối ngân sách: 292.959.666.766 đồng

- Các khoản thu được để lại: 45.163.430.250 đồng

2. Về chi ngân sách: 277.901.053.046 đồng

Trong đó:

- Chi cân đối ngân sách: 236.125.115.913 đồng

- Các khoản chi được để lại: 41.775.937.133 đồng

3. Kết dư ngân sách năm 2007: 60.222.043.970 đồng

- Kết dư ngân sách cấp quận: 51.592.401.210 đồng

- Kết dư ngân sách phường: 8.629.642.760 đồng

Chuyển kết dư ngân sách địa phương năm 2007 vào thu ngân sách địa phương năm 2008.

4. Tạm ứng chuyển sang năm 2008: 9.451.983.768 đồng

(Kèm theo Phụ lục số 01, 02)

Điều 2. Bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 từ nguồn kết dư ngân sách năm 2007 (tăng thu ngân sách năm 2007) là 1,050 tỷ đồng (bổ sung Quỹ Xóa đói giảm nghèo 400 triệu đồng; kinh phí sự nghiệp giáo dục 650 triệu đồng).

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận 8:

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thu, chi tài chính, đảm bảo đúng quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng ngân sách có hiệu quả.

- Thực hiện công khai tài chính đúng quy định.

- Tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Hữu Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2008
Ngày hiệu lực23/07/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 63
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 quận 8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 quận 8
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu02/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Hữu Tâm
        Ngày ban hành16/07/2008
        Ngày hiệu lực23/07/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 63
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/01/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 quận 8

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007, bổ sung dự toán ngân sách năm 2008 quận 8