Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND thông qua quy hoạch một số ngành nghề thương mại - dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 11, giai đoạn 2006 - 2010 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND quy hoạch ngành nghề thương mại dịch vụ lĩnh vực văn hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 11
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2007/NQ-HĐND

Quận 11, ngày 06 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI DỄ PHÁT SINH TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 11, GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Du lịch năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;

Căn cứ Chỉ thị số 17/2005/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường;

Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06 tháng 01 năm 2004 của Bộ Y tế về hướng dẫn hành nghề y dược tư nhân;

Sau khi nghe và xem xét Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2007 của UBND quận 11 về nội dung quy hoạch một số ngành nghề thương mại - dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 11 giai đoạn 2006 - 2010 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua quy hoạch một số ngành nghề thương mại - dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 11 giai đoạn 2006 - 2010 theo Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2007 của UBND quận 11 với những nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Giai đoạn 2006 - 2007:

a) Tạm ngưng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các ngành nghề:

- Ngành dịch vụ khiêu vũ.

- Ngành dịch vụ karaoke.

- Ngành hớt tóc nam có sử dụng thợ nữ.

b) Các ngành nghề hạn chế cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Dịch vụ xoa bóp: Chỉ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở y học cổ truyền có hoạt động xoa bóp, day ấn huyệt trong các bệnh viện, Trung tâm Y tế quận, các cơ sở lưu trú du lịch được công nhận xếp hạng từ một sao trở lên.

- Dịch vụ lưu trú du lịch: Chỉ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở lưu trú du lịch từ hạng một sao trở lên.

1.2. Giai đoạn 2008 - 2010:

a) Tạm ngưng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề:

- Ngành hớt tóc nam có sử dụng thợ nữ.

b) Các ngành nghề hạn chế cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

- Ngành dịch vụ khiêu vũ: Chỉ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 01 điểm tại Nhà Văn hóa Lao động quận 11.

- Ngành dịch vụ karaoke: Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 20 điểm, không tính các điểm là cơ sở lưu trú du lịch xếp hạng sao.

- Dịch vụ xoa bóp: Chỉ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở y học cổ truyền có hoạt động xoa bóp, day ấn huyệt trong các bệnh viện, Trung tâm Y tế quận, các cơ sở lưu trú du lịch được công nhận xếp hạng từ một sao trở lên.

- Dịch vụ lưu trú du lịch: Chỉ cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở lưu trú du lịch từ hạng một sao trở lên.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận lập các thủ tục theo quy định trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại - dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 11 giai đoạn 2006 - 2010 nêu trên.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 11 kỳ họp thứ 12 khóa IX thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2007
Ngày hiệu lực13/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND quy hoạch ngành nghề thương mại dịch vụ lĩnh vực văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND quy hoạch ngành nghề thương mại dịch vụ lĩnh vực văn hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Công Khanh
        Ngày ban hành06/07/2007
        Ngày hiệu lực13/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND quy hoạch ngành nghề thương mại dịch vụ lĩnh vực văn hóa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2007/NQ-HĐND quy hoạch ngành nghề thương mại dịch vụ lĩnh vực văn hóa

            • 06/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực