Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND thông qua mức phụ cấp cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã do tỉnh Đắk Nông ban hành

Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND phụ cấp tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội Đắk Nông đã được thay thế bởi Nghị quyết 17/2014/NQ-HĐND mức thù lao Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã Đắk Nông và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND phụ cấp tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐĂK NÔNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2009/NQ-HĐND

Gia Nghĩa, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA MỨC PHỤ CẤP CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐỘI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP XÃ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG
KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT/BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 18 tháng 12 năm 2003 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam “Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã”;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông tại Tờ trình số 1195/TTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2009 “Về việc đề nghị thông qua mức phụ cấp cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã”;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra số 17/BC-VHXH ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông và ý kiến của đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua mức phụ cấp cho tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã, cụ thể như sau:

1. Tình nguyện viên làm Đội trưởng: 200.000 đồng/người/tháng.

2. Tình nguyện viên làm Đội phó: 160.000 đồng/người/tháng.

3. Tình nguyện viên: 100.000 đồng/người/tháng.

Điều 2. Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2009.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông khóa I, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2009./.

 

 

CHỦ TỊCH
K’ Beo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2009
Ngày hiệu lực02/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND phụ cấp tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND phụ cấp tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội Đắk Nông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýK’ Beo
        Ngày ban hành23/07/2009
        Ngày hiệu lực02/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND phụ cấp tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND phụ cấp tình nguyện viên Đội hoạt động xã hội Đắk Nông