Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND tổ chức các cơ quan chuyên môn


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 03/2010/NQ-HĐND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét Tờ trình số 3001/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện; Báo cáo thẩm tra số 192/BC-PC ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 3001/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2010
Ngày hiệu lực17/07/2010
Ngày công báo01/08/2010
Số công báoSố 69
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND tổ chức các cơ quan chuyên môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND tổ chức các cơ quan chuyên môn
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu03/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành07/07/2010
        Ngày hiệu lực17/07/2010
        Ngày công báo01/08/2010
        Số công báoSố 69
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND tổ chức các cơ quan chuyên môn

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND tổ chức các cơ quan chuyên môn

            • 07/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2010

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực