Nghị quyết 03/2011/QH13

Nghị quyết 03/2011/QH13 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2011/QH13 cơ cấu tổ chức Chính phủ số Phó Thủ tướng


QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 03/2011/QH13

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ KHÓA XIII

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 84 và Điều 114 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Điều 2 Luật Tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Điều 2 và Điều 3 Luật Tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Điều 29 Nội quy kỳ họp Quốc hội;

Căn cứ Tờ trình số 39/TTr-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng nhiệm kỳ khóa XIII,

QUYẾT NGHỊ:

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ:

Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII gồm có 22 bộ và cơ quan ngang bộ.

I. Các bộ bao gồm 18 bộ sau đây:

1. Bộ Quốc phòng;

2. Bộ Công an;

3. Bộ Ngoại giao;

4. Bộ Nội vụ;

5. Bộ Tư pháp;

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

7. Bộ Tài chính;

8. Bộ Công thương;

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

10. Bộ Giao thông vận tải;

11. Bộ Xây dựng;

12. Bộ Tài nguyên và Môi trường;

13. Bộ Thông tin và Truyền thông;

14. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

15. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

16. Bộ Khoa học và Công nghệ;

17. Bộ Giáo dục và Đào tạo;

18. Bộ Y tế.

II. Các cơ quan ngang bộ bao gồm 04 cơ quan sau đây:

1. Ủy ban Dân tộc;

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

3. Thanh tra Chính phủ;

4. Văn phòng Chính phủ.

III. Chính phủ quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ.

B. SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII có 04 Phó Thủ tướng.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 02 tháng 8 năm 2011./.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2011/QH13

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2011/QH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2011
Ngày hiệu lực02/08/2011
Ngày công báo19/08/2011
Số công báoTừ số 459 đến số 460
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2011/QH13

Lược đồ Nghị quyết 03/2011/QH13 cơ cấu tổ chức Chính phủ số Phó Thủ tướng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2011/QH13 cơ cấu tổ chức Chính phủ số Phó Thủ tướng
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2011/QH13
       Cơ quan ban hànhQuốc hội
       Người kýNguyễn Sinh Hùng
       Ngày ban hành02/08/2011
       Ngày hiệu lực02/08/2011
       Ngày công báo19/08/2011
       Số công báoTừ số 459 đến số 460
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 03/2011/QH13 cơ cấu tổ chức Chính phủ số Phó Thủ tướng

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2011/QH13 cơ cấu tổ chức Chính phủ số Phó Thủ tướng

           • 02/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực