Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND8

Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức thu quản lý phí sử dụng đường bộ Bình Dương đã được thay thế bởi Nghị quyết 16/NQ-HĐND8 2015 tạm dừng 03/2013/NQ-HĐND8 phí đường bộ với mô tô Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2015.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức thu quản lý phí sử dụng đường bộ Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/NQ-HĐND8

 Thủ Dầu Một, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII – KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 493/TTr-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2013 về việc ban hành quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Mức thu phí

a) Loại xe có dung tích xi lanh đến 100cm3: mức thu là 50.000 đồng/năm;

b) Loại xe có dung tích xi lanh trên 100cm3: mức thu là 105.000 đồng/năm.

2. Quản lý và sử dụng phí

a) Đối với các phường, thị trấn được để lại 10% tổng số phí sử dụng đường bộ thu được;

b) Đối với các xã được để lại 20% tổng số phí sử dụng đường bộ thu được;

c) Số tiền còn lại cơ quan thu phí phải nộp vào Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2013/NQ-HĐND8

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2013/NQ-HĐND8
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2013
Ngày hiệu lực10/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2013/NQ-HĐND8

Lược đồ Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức thu quản lý phí sử dụng đường bộ Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức thu quản lý phí sử dụng đường bộ Bình Dương
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2013/NQ-HĐND8
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýVũ Minh Sang
       Ngày ban hành31/07/2013
       Ngày hiệu lực10/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức thu quản lý phí sử dụng đường bộ Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức thu quản lý phí sử dụng đường bộ Bình Dương