Nghị quyết 03/NQ-CP

Nghị quyết 03/NQ-CP năm 2012 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 01 NĂM 2012

Ngày 04 tháng 02 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 01 năm 2012, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Về các báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2012; tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Thìn; tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 12 năm 2011, Chương trình công tác của Chính phủ tháng 01 năm 2012; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng tháng 01 năm 2012; công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình.

Chính phủ thống nhất nhận định: với tinh thần chủ động, tích cực triển khai các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động, cơ bản hoàn thành việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho các địa phương, đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực ngay từ những ngày đầu năm.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn đạt kết quả tích cực. Các địa phương phía Nam đã cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ lúa đông xuân kịp thời vụ; chăn nuôi gia súc, gia cầm tương đối ổn định, không có dịch bệnh lớn bùng phát; sản lượng thủy sản tháng Một tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường chứng khoán tăng điểm. Đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách được chú trọng triển khai. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm 2012 tăng 1% so với tháng trước, thấp nhất so với cùng kỳ trong 03 năm gần đây. Tỷ lệ nhập siêu giảm mạnh và thấp nhất trong vòng một năm qua. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân… có bước phát triển. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, đời sống của người dân, đặc biệt là những người có công, người già neo đơn, người tàn tật được quan tâm. Cải cách hành chính, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì. Quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là về tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đã đạt được những kết quả tích cực. Nhờ đó đã không xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến, khan hiếm hàng hóa; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được cải thiện đáng kể; triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; ngăn chặn tình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo trái phép, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo Tết cho nhân dân nói chung, cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn nói riêng được quan tâm chỉ đạo kịp thời, bảo đảm cho người dân cả nước đón Tết, vui xuân trong không khí đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế, xã hội nước ta đang có những khó khăn cần phải quan tâm giải quyết; thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn do nhu cầu tiêu thụ giảm, lãi suất tín dụng vẫn ở mức cao. Do thời gian nghỉ Tết dài nên chỉ số phát triển công nghiệp giảm 12,9% so với tháng 12 năm 2011. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Một tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2011; kim ngạch xuất khẩu giảm. Đời sống của một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tai nạn và ùn tắc giao thông dịp Tết tuy có giảm nhưng vẫn diễn ra nghiêm trọng...

Trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các biện pháp chỉ đạo của Chính phủ nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2012; tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau đây:

- Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra trong các nghị quyết của Quốc hội, các nghị quyết của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2012; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành triển khai các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức tín dụng ưu tiên vốn tín dụng cho các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, sử dụng nhiều lao động; có phương án giải quyết vấn đề thanh khoản của hệ thống ngân hàng ngay trong Quý I năm 2012; theo dõi sát tình hình để có phương án giảm lãi suất tín dụng ở mức hợp lý vào thời điểm phù hợp.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là từ các tập đoàn đa quốc gia; bảo đảm vốn đầu tư những công trình thiết yếu phục vụ dân sinh và sản xuất; phối hợp với Bộ Tài chính có giải pháp huy động vốn đối ứng cho các dự án ODA; đẩy mạnh huy động các nguồn vốn trong nước với nhiều hình thức đầu tư, đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan; rà soát, phân loại các doanh nghiệp khó khăn để đề xuất chính sách phù hợp hỗ trợ các doanh nghiệp sớm ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; triển khai kế hoạch phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn trái phiếu chính phủ năm 2012 ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất giải pháp và lộ trình phù hợp thực hiện điều chỉnh giá một số mặt hàng thiết yếu theo cơ chế giá thị trường; chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc hỗ trợ gạo thường xuyên cho học sinh dân tộc thiểu số tại các trường bán trú khu vực miền núi và vùng đặc biệt khó khăn.

- Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp phát triển mạnh thị trường trong nước, tăng sức mua của người dân, đưa hàng hóa, dịch vụ về nông thôn, phát triển các hình thức tín dụng tiêu dùng, đổi mới các kênh mua, bán, phân phối hàng hóa dịch vụ; chống đầu cơ, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo, phát huy tối đa lợi thế của sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, duy trì và nâng cao tỷ trọng đóng góp trong tăng trưởng kinh tế; trước mắt, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân đạt và vượt kế hoạch đề ra; đẩy mạnh công tác phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Xây dựng và phát triển các cụm liên hoàn kết nối sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp các nông, lâm trường trình Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chủ động, sâu sát nắm tình hình đời sống nhân dân, tình trạng thiếu đói trong mùa giáp hạt, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, đồng bào nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai để có biện pháp cứu trợ cần thiết, kịp thời; rà soát tình hình lao động, việc làm để có giải pháp giải quyết, hỗ trợ phù hợp; phối hợp với cơ quan chức năng nắm chắc tình hình lao động thất nghiệp, chỉ đạo việc thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp công bằng, đúng đối tượng; tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, nhất là trên các tuyến giao thông trọng điểm; tiếp tục thực hiện, theo dõi và đánh giá các giải pháp chống ùn tắc và giảm tai nạn giao thông; coi trọng bảo đảm an ninh, an toàn trong vận tải hành khách.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sớm hoàn chỉnh việc sửa đổi nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy của các bộ, cơ quan, trình Chính phủ cho ý kiến. Các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát và đề xuất việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan, tránh chồng chéo, trùng lặp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiếp tục tăng cường phòng chống tội phạm, tập trung điều tra các vụ án trọng điểm, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; chuẩn bị nội dung để tổ chức hội nghị sơ kết toàn quốc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vào cuối tháng 3 năm 2012.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống, không để bùng phát dịch bệnh ở người; đặc biệt là kịp thời phát hiện, điều trị, ngăn chặn, khống chế nguy cơ lây lan bệnh viêm não mô cầu, bệnh tay chân miệng, cúm A/H5N1; ban hành và công bố rộng rãi quy định mới, phù hợp về giá dịch vụ y tế; hoàn chỉnh đề án khắc phục tình trạng quá tải của các bệnh viện, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, cùng với chính quyền các địa phương chỉ đạo việc tổ chức các lễ hội truyền thống theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phù hợp với phong tục tập quán; không để lợi dụng lễ hội hoạt động mê tín dị đoan, phô trương, hình thức, lãng phí.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan tăng cường tổ chức đối thoại, chủ động cung cấp thông tin về tình hình, chủ trương, chính sách trong chỉ đạo, điều hành, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Công tác thông tin phải khách quan, thận trọng, tránh gây bức xúc trong xã hội.

- Các bộ, ngành, cơ quan tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng; thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ chương trình công tác, đặc biệt là các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy định chi tiết thi hành, các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng, Quốc hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI).

2. Chính phủ nghe và cho ý kiến về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 do Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 của Chính phủ trình.

Thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương tiến hành tổng kết toàn diện cả lý luận và thực tiễn việc thực hiện các quy định của Hiến pháp 1992 về địa vị pháp lý, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định khác liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm mục đích: xác định các nội dung của Hiến pháp đã được thực tiễn kiểm nghiệm cần tiếp tục kế thừa; những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong Hiến pháp nhằm thể chế hóa các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các văn kiện khác có liên quan của Đảng và Nhà nước. Đây là công việc hệ trọng, có ý nghĩa lâu dài cho sự phát triển của đất nước, đã được các bộ, cơ quan, địa phương và Ban Chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Giao các thành viên Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Báo cáo trên. Chính phủ sẽ thảo luận thêm và cho ý kiến trong một phiên họp chuyên đề để hoàn chỉnh báo cáo này trước khi trình Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

3. Chính phủ đã thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính trình.

Chính phủ thống nhất nhận định, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng và cấp thiết nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; khuyến khích và tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện tốt cơ chế tự khai, tự tính, tự nộp thuế. Đồng thời tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế nhằm chống thất thu, giảm nợ thuế; thực hiện thu đúng, đủ, kịp thời tiền thuế cho ngân sách nhà nước; đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hệ thống thuế, hải quan phù hợp với xu thế hội nhập, thống nhất với các cam kết và thông lệ quốc tế.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh Dự án Luật trên. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

4. Chính phủ đã nghe và cho ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành; Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và ban hành thông tư hướng dẫn về cách thức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong Quý I năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (5b). Dh.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2012
Ngày hiệu lực08/02/2012
Ngày công báo10/02/2012
Số công báoTừ số 155 đến số 156
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 03/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/NQ-CP
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành08/02/2012
       Ngày hiệu lực08/02/2012
       Ngày công báo10/02/2012
       Số công báoTừ số 155 đến số 156
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 03/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01

          • 08/02/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/02/2012

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/02/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực