Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu phí dự thi, dự tuyển, ban hành khung thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt va khung thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) do tỉnh An Giang ban hành

Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí dự thi dự tuyển đã được thay thế bởi Quyết định 1694/QĐ-UBND năm 2011 danh mục văn bản hết hiệu lực An Giang và được áp dụng kể từ ngày 27/09/2011.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí dự thi dự tuyển


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2005/NQ.HĐND

Long Xuyên, ngày 29 tháng 06 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN, BAN HÀNH KHUNG THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ KHUNG THU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC (PHÍ SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 4

(Từ ngày 28 đến ngày 29/6/2005)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28 tháng 8 năm 2001 và Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 31/2001/PL-UBTVQH ngày 14 tháng 4 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; và Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Sau khi xem xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí dự thi, dự tuyển và ban hành khung thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) và Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành việc điều chỉnh mức thu phí dự thi, dự tuyển, ban hành khung thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt va khung thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) theo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm:

- Điều chỉnh mức thu phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục - đào tạo và dạy nghề thuộc địa phương quản lý.

- Ban hành khung thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

- Ban hành khung thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định cụ thể mức thu, tỉ lệ phần trăm để lại cho đơn vị tổ chức thu, chế độ quản lý, sử dụng và việc tổ chức thực hiện đối với từng loại phí trên.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa VII kỳ họp thứ 4 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2005
Ngày hiệu lực09/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí dự thi dự tuyển


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí dự thi dự tuyển
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu04/2005/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
     Người kýVõ Thanh Khiết
     Ngày ban hành29/06/2005
     Ngày hiệu lực09/07/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2011
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí dự thi dự tuyển

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí dự thi dự tuyển