Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất Ninh Bình đã được thay thế bởi Quyết định 361/QĐ-UBND 2014 rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm Ninh Bình từ 01/4/1992 đến 31/12/2013 và được áp dụng kể từ ngày 02/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2005/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐ ngày 11/7/2003 của HĐND tỉnh Ninh Bình khoá XI, kỳ họp thứ 12 về việc ban hành quy định phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Sau khi xem xét, thảo luận Tờ trình số 23 /TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách như sau:

1- Đối với loại đất thu hồi của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị thuê đất và đất chuyên dùng, số tiền sử dụng đất thu được từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất được phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách như sau:

- Ngân sách tỉnh được hưởng 90%.

- Ngân sách huyện, thị xã nơi có đất thu hồi được hưởng 10%.

Việc hỗ trợ cho các xã, phường, thị trấn có đất thu hồi do Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.

2- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất để đấu giá không được vượt quá 20% tổng số tiền thu về từ đấu giá quyền sử dụng đất và được phản ánh vào ngân sách huyện, thị xã;

3- Đối với diện tích đất khác (ngoài loại đất quy định tại điểm 1), số tiền sử dụng đất thu được từ giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi trừ chi phí về đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực đất đấu giá được nộp vào ngân sách Nhà nước và phân chia tỷ lệ phần trăm (%) được hưởng giữa các cấp ngân sách như sau:

TT

Huyện, thị xã

Tỷ lệ (%) phân chia

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện, thị xã

Ngân sách xã, phường thị trấn

1

Thị xã Ninh Bình

60

30

10

2

Thị xã Tam Điệp

 

 

 

 

Các phường: Bắc Sơn, Trung Sơn, Nam Sơn và xã Yên Bình.

30

50

20

 

Các xã, phường còn lại

20

30

50

3

Huyện Hoa Lư

 

 

 

 

Thị trấn Thiên Tôn

20

40

40

 

Các xã còn lại

20

30

50

4

Huyện Kim Sơn

 

 

 

 

Xã Kim Đông, thị trấn Phát Diệm, thị trấn Bình Minh.

20

40

40

 

Các xã còn lại

20

30

50

5

Huyện Nho Quan

 

 

 

 

Thị trấn Nho Quan và các xã: Đồng Phong, Lạng Phong

10

50

40

 

Các xã: Phú Lộc, Quỳnh Lưu, Sơn Hà, Lạc Vân.

10

40

50

 

Các xã còn lại

10

30

60

6

Huyện Gia Viễn

 

 

 

 

Thị trấn Me và các xã: Gia Xuân, Gia Trấn, Gia Thanh.

10

50

40

 

Các xã: Gia Minh, Gia Lạc, Gia Phong, Gia Hòa, Gia Hưng, Gia Trung.

10

20

70

 

Các xã còn lại

10

40

50

7

Huyện Yên Khánh

 

 

 

 

Thị trấn Yên Ninh và các xã: Khánh Phú, Khánh An, Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh Nhạc.

10

30

60

 

Các xã: Khánh Thành, Khánh Tiên, Khánh Thủy, Khánh Công.

10

10

80

 

Các xã còn lại

10

20

70

8

Huyện Yên Mô

 

 

 

 

Thị trấn Yên Thịnh và xã Yên Phú

10

40

50

 

Các xã còn lại

10

30

60

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2005./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT Tỉnh ủy (để báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Sở Tài chính ;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Các vị Đại biểu HĐND tỉnh;
- Chánh phó văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các
huyện, thị xã;
- Lưu VT, PTH.

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Tuyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2005/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2005/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2005
Ngày hiệu lực01/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2005/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu04/2005/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýPhạm Minh Tuyên
        Ngày ban hành21/07/2005
        Ngày hiệu lực01/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/07/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2005/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất Ninh Bình