Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh do tỉnh Hà Nam ban hành

Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nâng phụ cấp nhân viên y tế thôn xóm tỉnh Hà Nam đã được thay thế bởi Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND chức danh phụ cấp số lượng người hoạt động không chuyên trách Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nâng phụ cấp nhân viên y tế thôn xóm tỉnh Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2008/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 23 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC NÂNG MỨC PHỤ CẤP CHO NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, XÓM, TỔ DÂN PHỐ THUỘC CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRONG TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 13

(Ngày 22/7 - 23/7/2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở;

Sau khi nghe, thảo luận Tờ trình số 955/TTr-UBND ngày 09/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 955/TTr-UBND ngày 09/7/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh:

1. Nâng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Hà Nam, cụ thể:

a) Đối với các xã, thị trấn miền núi:

Từ 40.000đ/người/tháng lên 150.000đ/người/tháng.

b) Đối với các xã, phường, thị trấn đồng bằng:

Từ 30.000đ/người/tháng lên 130.000đ/người/tháng.

2. Thời điểm thực hiện: Từ tháng 01 năm 2009.

3. Nguồn kinh phí chi trả: Từ ngân sách xã, phường, thị trấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 36/2003/NQ-HĐND ngày 15/01/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XV, kỳ họp thứ 8 về chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, xóm thuộc các xã, thị trấn đồng bằng trong tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/2008
Ngày hiệu lực02/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nâng phụ cấp nhân viên y tế thôn xóm tỉnh Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nâng phụ cấp nhân viên y tế thôn xóm tỉnh Hà Nam
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu04/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýĐinh Văn Cương
       Ngày ban hành23/07/2008
       Ngày hiệu lực02/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nâng phụ cấp nhân viên y tế thôn xóm tỉnh Hà Nam

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nâng phụ cấp nhân viên y tế thôn xóm tỉnh Hà Nam