Nghị quyết 36/2003/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2003/NQ-HĐND về tổ chức, chế độ trợ cấp đối với nhân viên y tế tại thôn (hoặc tương đương) thuộc các xã, thị trấn đồng bằng do tỉnh Hà Nam ban hành

Nghị quyết 36/2003/NQ-HĐND trợ cấp nhân viên y tế thôn Hà Nam đã được thay thế bởi Nghị quyết 04/2008/NQ-HĐND nâng phụ cấp nhân viên y tế thôn xóm tỉnh Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 02/08/2008.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2003/NQ-HĐND trợ cấp nhân viên y tế thôn Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2003/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 15 tháng 01 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TỔ CHỨC, CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI THÔN (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG) THUỘC CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐỒNG BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Khoá XV, kỳ họp thứ 8 (ngày 14,15 /01/2003)

Căn cứ điều 13 Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 của Liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Tài chính- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội – Ban Tổ chức cán bộ Chính Phủ (nay là Bộ Nội vụ) về tổ chức và chế độ chính sách đối với cán bộ y tế cơ sở.

Căn cứ Quyết định số 3658/1999/QĐ-BYT ngày 15/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản

Sau khi nghe, thảo luận tờ trình số 23/T-UB ngày 10/01/2003 của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh

QUYẾT NGHỊ

I. HĐND tỉnh nhất trí với tờ trình số 23/TT-UB ngày 10/01/2003 của UBND tỉnh về tổ chức, chế độ trợ cấp đối với nhân viên y tế tại thôn (hoặc tương đương) thuộc các xã, thị trấn đồng bằng, gồm các nội dung sau:

1. Mỗi thôn, xóm trực thuộc xã, thị trấn đồng bằng có một nhân viên y tế cộng đồng (có thể kiêm nhiệm công tác dân số và kế hoạch hoá gia đinh).

2. Trợ cấp 30.000đ/người/tháng cho nhân viên y tế thôn, xóm trực thuộc các xã, thị trấn đồng bằng.

3. Nguồn kinh phí: Lấy từ ngân sách xã, thị trấn.

Thời gian thực hiện từ 01/01/2003

II. UBND TỈNH CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH NGHỊ QUYẾT NÀY

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 15/01/2003./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH
- Chính phủ
- Ban thường vụ tỉnh uỷ
- UBND 
- Các Đại biểu HĐND tỉnh
- HĐND, UBND các huyện, thị
- Lưu VT HĐND      

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Tăng Văn Phả

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2003/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/2003/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2003
Ngày hiệu lực15/01/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2003/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2003/NQ-HĐND trợ cấp nhân viên y tế thôn Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 36/2003/NQ-HĐND trợ cấp nhân viên y tế thôn Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu36/2003/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTăng Văn Phả
        Ngày ban hành15/01/2003
        Ngày hiệu lực15/01/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 36/2003/NQ-HĐND trợ cấp nhân viên y tế thôn Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2003/NQ-HĐND trợ cấp nhân viên y tế thôn Hà Nam