Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND về không thu phí sử dụng đường bộ đường 785 đối với xe mô tô 02 bánh, mô tô 03 bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND không thu phí đường 785 xe mô tô 02 03 bánh gắn máy Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2012/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 11 tháng 07 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KHÔNG THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐƯỜNG 785 ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ 02 BÁNH, XE MÔ TÔ 03 BÁNH, XE GẮN MÁY VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1243/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc không thu phí sử dụng đường bộ 785 đối với xe mô tô 02 bánh, xe mô tô 03 bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành việc không thu phí sử dụng đường bộ đường 785 đối với xe mô tô 02 bánh, xe mô tô 03 bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự kể từ ngày 29 tháng 02 năm 2012, theo như đề nghị của Ủy ban nhân dân Tỉnh đã được Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh thống nhất tại Công văn số 13/HĐND-KTNS ngày 20 tháng 02 năm 2012.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua và bãi bỏ nội dung thu phí sử dụng đường bộ đường 785 đối với xe mô tô 02 bánh, xe mô tô 03 bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự quy định tại Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 10 về mức thu và quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí trên địa bàn Tỉnh.

Điều 3. Giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VIII, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu04/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2012
Ngày hiệu lực21/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND không thu phí đường 785 xe mô tô 02 03 bánh gắn máy Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND không thu phí đường 785 xe mô tô 02 03 bánh gắn máy Tây Ninh
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu04/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người kýVõ Hùng Việt
       Ngày ban hành11/07/2012
       Ngày hiệu lực21/07/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND không thu phí đường 785 xe mô tô 02 03 bánh gắn máy Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND không thu phí đường 785 xe mô tô 02 03 bánh gắn máy Tây Ninh

           • 11/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực