Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND về mức thu và quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 10 ban hành

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí đã được thay thế bởi Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng tiền phí lệ phí thu được Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2007/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC THU VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 03/2007/TTLT/BTC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm;
Căn cứ Thông tư số 54/1998/TTLT/BGDĐT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 1998 của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1017/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về mức thu và quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí thu được, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua danh mục 11 loại phí, lệ phí, mức thu, tỷ lệ % để lại cho đơn vị tổ chức thu và tỷ lệ % nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Tỷ lệ % để lại đơn vị thu

Tỷ lệ % nộp ngân sách NN

I

Danh mục phí

 

 

1

Phí thẩm định đấu thầu

40%

60%

2

Phí sử dụng đường bộ

Tối đa 30%

Tối thiểu 70%

3

Phí cung cấp thông tin giao dịch đảm bảo

40%

60%

4

Học phí trường Trung học Y tế

100%

0%

II

Danh mục lệ phí

 

 

1

Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân

 

 

1.1. Lệ phí hộ tịch

35%

65%

1.2. Lệ phí hộ khẩu, chứng minh nhân dân

70%

30%

2

Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

50%

50%

3

Lệ phí địa chính

40%

60%

4

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

10%

90%

5

Lệ phí cấp biển số nhà

100%

0%

6

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

40%

60%

7

Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm.

40%

60%

(Mức thu của từng loại phí, lệ phí có chi tiết kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu02/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2007
Ngày hiệu lực22/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu02/2007/NQ-HĐND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
     Người kýNguyễn Thị Thu Thủy
     Ngày ban hành12/07/2007
     Ngày hiệu lực22/07/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2014
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND mức thu quản lý sử dụng tiền phí, lệ phí