Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2006 - 2010 do Hội đồng nhân dân Quận Phú Nhuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND quy hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch quận Phú Nhuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 05/2007/NQ-HĐND

Phú Nhuận, ngày 27 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG, QUÁN BAR, DỊCH VỤ XOA BÓP VÀ CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH; CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN PHÚ NHUẬN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN KHÓA IX, KỲ HỌP THƯỜNG LỆ LẦN THỨ 8

(Ngày 26 và 27 tháng 07 năm 2007)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng quy hoạch các ngành nghề kinh doanh vũ trường, karaoke, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch; cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Công văn số 735/CV-SVHTT ngày 23 tháng 3 năm 2007 của Sở Văn hóa và Thông tin thành phố Hồ Chí Minh về việc nộp quy hoạch các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm giai đoạn 2006 - 2010;
Xét Tờ trình số 429/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2006 - 2010; Tờ trình số 430/TTr-UBND ngày 18 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2006 - 2010; Báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung Tờ trình số 429/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2006 - 2010 và nội dung Tờ trình số 430/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận về quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận tổ chức công bố quy hoạch, tuyên truyền, phổ biến công khai và tổ chức thực hiện quy hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch và quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2006 - 2010 trong cán bộ, công chức và nhân dân sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Định kỳ hàng năm có kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy hoạch và báo cáo Hội đồng nhân dân theo quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận, hai Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết về quy hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch và quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận Phú Nhuận giai đoạn 2006 - 2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận khóa IX kỳ họp thường lệ lần thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Thế Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2007
Ngày hiệu lực03/08/2007
Ngày công báo15/08/2007
Số công báoSố 52
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND quy hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch quận Phú Nhuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND quy hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch quận Phú Nhuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thế Lưu
        Ngày ban hành27/07/2007
        Ngày hiệu lực03/08/2007
        Ngày công báo15/08/2007
        Số công báoSố 52
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND quy hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch quận Phú Nhuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND quy hoạch các ngành nghề kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ xoa bóp và cơ sở lưu trú du lịch quận Phú Nhuận

            • 27/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực