Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc thực hiện ngân sách năm 2007 dự toán thu - chi ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2007 dự toán thu - chi ngân sách năm 2008 quận 1


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2007/NQ-HĐND

Quận 1, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NĂM 2007 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2008;
Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 1 về tình hình thu, chi ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008; Báo cáo thẩm tra số 28/BC-KTXH ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện ngân sách năm 2007

Căn cứ Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận 1 về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận, ghi nhận:

Năm 2007 có nhiều khó khăn khách quan: lũ lụt, dịch bệnh, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao nhưng Ủy ban nhân dân quận đã nỗ lực, tích cực tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách đạt kết quả cao, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.445,53 tỉ đồng đạt 120,22% so với dự toán năm. Đã đề ra nhiều biện pháp để quản lý khai thác nguồn thu, thu thuế nợ đọng và giảm tỉ lệ nợ đọng ở mức thấp nhất. Đảm bảo chi thường xuyên và các khoản đột xuất kịp thời. Cân đối ngân sách và có kết dư để đầu tư các công trình phúc lợi của Quận.

Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2008

1. Tổng thu ngân sách nhà nước (Thành phố giao): 1.763 tỉ đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương (ngân sách cấp quận và ngân sách phường): 244,309 tỉ đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách cấp quận: 230,201 tỉ đồng (nếu loại trừ khoản thu bổ sung cân đối ngân sách phường thì tổng thu ngân sách cấp quận 219,38 tỉ đồng).

- Thu ngân sách phường: 28,401 tỉ đồng (nếu loại trừ khoản thu nộp ngân sách cấp quận thì tổng thu ngân sách phường 24,929 tỉ đồng).

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 244,309 tỉ đồng.

Trong đó:

- Chi ngân sách cấp quận: 230,201 tỉ đồng (nếu loại trừ khoản chi bổ sung cân đối ngân sách phường thì tổng chi ngân sách cấp quận 219,38 tỉ đồng).

- Chi ngân sách phường: 28,401 tỉ đồng (nếu loại trừ khoản chi nộp ngân sách cấp quận thì tổng chi ngân sách phường 24,929 tỉ đồng).

Điều 3. Thống nhất nguyên tắc phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2008 và những giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2008.

Đồng ý về chủ trương đối với các kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận:

- Bổ sung những khoản chi đột xuất phát sinh năm 2007: 12.953.905.000 đồng.

- Cân đối ngân sách (từ tăng thu năm 2008): bồi dưỡng, thưởng, hỗ trợ động viên các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007; hỗ trợ hoạt động Đảng và các đơn vị ngành dọc (ngoài kinh phí ngành); tiếp tục chi khoản chênh lệch tăng số lượng thành viên và mức phụ cấp cho Tổ cán sự xã hội tình nguyện 10 phường là 287.000.000 đồng; chi trợ cấp tết cho diện chính sách và cán bộ, công nhân viên cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (ngoài mức trợ cấp của Thành phố) là 8.000.000.000 đồng.

- Sử dụng kết dư ngân sách: Đền bù kinh phí cho Công ty Xe khách Sài Gòn để sử dụng mặt bằng 143 - 145 - 147 Nguyễn Du là 7.300.000.000 đồng; trang bị xe ôtô chuyên dùng loại xe tải ISUZU (2 tấn) cho Đội Quản lý trật tự đô thị quận để phục vụ công tác là 500.000.000 đồng; bổ sung kinh phí cho Công an quận phục vụ công tác an ninh chính trị trên địa bàn là 1.600.000.000 đồng.

- Tạm ứng ngân sách: Trung tâm Văn hóa xây dựng các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị là 500.000.000 đồng hoàn trả ngân sách vào cuối năm; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả trợ cấp thường xuyên cho diện chính sách, người có công là 1.200.000.000 đồng, hoàn trả ngân sách vào cuối quý 1/2008; Trường Phổ thông trung học Lương Thế Vinh đầu tư trang bị phòng Multimedia là 800.000.000 đồng, thời gian hoàn vốn là 3 năm; Trung tâm Thể dục thể thao đầu tư sân cỏ nhân tạo 5.000.000.000 đồng, thời gian hoàn vốn là 3 năm.

Sau khi phân bổ kết dư ngân sách cho các chương trình mục tiêu kể trên, kinh phí còn lại để đầu tư các công trình phúc lợi của Quận.

Giao Ủy ban nhân dân quận chịu trách nhiệm cân đối và quyết định các mức chi cụ thể theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước đồng thời bố trí dự phòng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để xử lý những nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị khi xây dựng dự toán.

Điều 4. Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 Khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Bá Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực27/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2007 dự toán thu - chi ngân sách năm 2008 quận 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2007 dự toán thu - chi ngân sách năm 2008 quận 1
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Bá Cần
        Ngày ban hành20/12/2007
        Ngày hiệu lực27/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 4
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2007 dự toán thu - chi ngân sách năm 2008 quận 1

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND thực hiện ngân sách năm 2007 dự toán thu - chi ngân sách năm 2008 quận 1

           • 20/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực