Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 đã được thay thế bởi Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 danh mục văn bản hết hiệu lực Cần Giờ Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 05/2007/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 26 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 12

Căn cứ Điều 48, Điều 50 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét nội dung báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo thẩm tra của 2 Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ngành, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với Báo cáo 6 tháng đầu năm, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2007 của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân huyện.

Thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện.

Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007:

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn như ảnh hưởng dịch cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng ở gia súc, do tình hình dịch bệnh tôm nuôi lây lan tại một số tỉnh, khu vực giáp ranh, nguồn tôm giống trôi nổi chưa được quản lý kiểm dịch chặt chẽ, diện tích nuôi nghêu giảm do triển khai dự án lấn biển Long Hòa và bão số 9 làm thiệt hại sản xuất và đời sống người dân; song với sự hỗ trợ của thành phố, sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân huyện và sự nỗ lực của các ngành, các cấp đã góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống của nhân dân. Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều kết quả tích cực, công tác cải cách hành chính được thường xuyên rà soát, bổ sung phù hợp với quy định chung đáp ứng sự hài lòng của khách hàng, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại được quan tâm, hạn chế đơn thư tồn đọng. Đặc biệt đã tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII trên địa bàn huyện. Cụ thể như sau:

1. Về kinh tế:

* Tổng giá trị sản xuất (GCĐ.94): 702,3 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ và đạt 29,5% kế hoạch, trong đó:

- Thủy sản: giảm 12,5%, đạt 25,4% kế hoạch;

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: tăng 18,7%, đạt 89,6% kế hoạch;

- Nông - lâm nghiệp: giảm 53,7%, đạt 27,6% kế hoạch;

- Giao thông - bưu điện: tăng hơn 2 lần, đạt 51,6% kế hoạch;

- Đầu tư - xây dựng: tăng 11%, đạt 17,7% kế hoạch;

- Thương mại - dịch vụ: tăng 15,7%, đạt 45,6% kế hoạch.

* Tổng thu ngân sách Nhà nước: giảm 47,3%, đạt 33,7% kế hoạch.

2. Về xã hội:

- Có 98,63% học sinh hoàn tất chương trình bậc tiểu học (1.156 học sinh), giảm 0,9% so năm học trước.

- Có 962 học sinh lớp 9 được xét tuyển tốt nghiệp trung học cơ sở, tỷ lệ 99,79% giảm 0,09%.

- Có 533 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt 95%.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn 6 triệu còn 22,37%, chuẩn 4 triệu còn 14,5%.

- Giải quyết việc làm cho 2.347 lao động, tăng 4% so cùng kỳ và đạt 58,67% kế hoạch.

- Tiêm chủng đủ 8 mũi cho trẻ em đạt 36,5% và tiêm ngừa bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi đạt 98,14%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại đó là chưa đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, công tác đầu tư thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng còn chậm, nhiều công trình thi công kéo dài, chậm được khắc phục; việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của các phòng, ban chức năng chưa kịp thời.

II. NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007:

Ngoài các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2007, Hội đồng nhân dân yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện lưu ý:

* Chỉ đạo giải quyết vốn cho sản xuất và đầu tư phát triển; chỉ đạo triển khai thực hiện các mô hình sản xuất và kinh doanh mới.

* Chỉ đạo tiếp tục giải quyết những tồn tại trong việc thi hành Luật Đất đai trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch chung xây dựng huyện Cần Giờ đến năm 2020 và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

* Chỉ đạo triển khai các nhóm giải pháp để thực hiện các mục tiêu về giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010 và trước mắt là trong năm 2007 và 2008.

* Chỉ đạo thực hiện chương trình di dời và tái định cư nhân dân thuộc xã Thạnh An, chương trình phát triển nhà ở, công bố quy hoạch về nhà ở và bố trí dân cư;

* Chỉ đạo chương trình phổ cập giáo dục và khai giảng năm học mới (2007 -2008).

* Đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện 7 chương trình kinh tế - xã hội và 10 nhóm công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, kịp thời đôn đốc, kiến nghị chấn chỉnh những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức thành viên, Đài Truyền thanh và Bản tin huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 12, phiên họp ngày 25 tháng 7 năm 2007 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2007
Ngày hiệu lực02/08/2007
Ngày công báo15/08/2007
Số công báoSố 55
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Kim Dung
        Ngày ban hành26/07/2007
        Ngày hiệu lực02/08/2007
        Ngày công báo15/08/2007
        Số công báoSố 55
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2007/NQ-HĐND tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007