Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND7

Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND7 mở lớp tạo nguồn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở tại Trường Trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Dĩ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 16 ban hành

Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND7 mở lớp tạo nguồn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND8 chính sách chế độ hỗ trợ công viên chức nhân viên và được áp dụng kể từ ngày 21/07/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND7 mở lớp tạo nguồn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 05/2010/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 4 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MỞ LỚP TẠO NGUỒN HỌC SINH GIỎI BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THẮNG, HUYỆN DĨ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3583/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn việc mở lớp tạo nguồn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở tại Trường Trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Dĩ An; Báo cáo thẩm tra số 10/BC-HĐND-VHXH ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc mở lớp tạo nguồn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở tại Trường Trung học cơ sở Bình Thắng, huyện Dĩ An.

Điều 2. Cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Bình Thắng có liên quan đến lớp tạo nguồn được hưởng chế độ hỗ trợ theo khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND7 ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương và Trường Trung học cơ sở Chu Văn An.

Thời gian thực hiện kể từ năm học 2010 - 2011.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VII, kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương;
- Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT (10 bộ).

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2010/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/2010/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2010
Ngày hiệu lực26/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2010/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND7 mở lớp tạo nguồn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND7 mở lớp tạo nguồn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/2010/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành16/04/2010
        Ngày hiệu lực26/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/07/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND7 mở lớp tạo nguồn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/2010/NQ-HĐND7 mở lớp tạo nguồn học sinh giỏi bậc trung học cơ sở