Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2016 bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 05/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường Thành phố Hồ Chí Minh 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG QUỸ TÊN ĐƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII
KỲ HỌP THỨ 21

(Ngày 21 tháng 4 năm 2016)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về tiêu chí chọn, đưa vào Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Tờ trình số 1408/TTr-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đặt tên cho cầu bắc qua Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông thành phố; báo cáo thẩm tra số 204/BC-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân Thành phố thống nhất bổ sung tên "Phú Hữu" vào Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu05/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo01/06/2016
Số công báoSố 27
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 05/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường Thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 05/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường Thành phố Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu05/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Quyết Tâm
        Ngày ban hành21/04/2016
        Ngày hiệu lực21/04/2016
        Ngày công báo01/06/2016
        Số công báoSố 27
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 05/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 05/NQ-HĐND bổ sung Quỹ tên đường Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            • 21/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2016

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực